Dokument & lagar (4 träffar)

Register 1970:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdags höstsession E Ersättningsstadga, ändring i, se Riksdagen 2 49 H Handikappade, sysselsättning för, se Kommunala frågor 1 44 I indelning, ändring i kommunal och ecklesiastik,

1970-01-01

Register 1970:Ku - höst (pdf, 174 kB)

Register 1970:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdags vårsession A Allmänna handlingars offentlighet, se Sekretesslagen 36 Se även Val 3 11 och Lagsökning 17 B Beriktigande, se Nordiska rådet 33 Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor

1970-01-01

Register 1970:Ku (pdf, 473 kB)

Register 1967:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1967 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets fntänkarneu vid 1967 års riksdags vårsession A Allmän handling, utlämnande av, se:Anmälan 34 Allmänna arvsfonden, se:Anmälan 34 Allmänna handlingar, angående ändring i lagen om inskränkningar i rätten att

1967-01-01

Register 1967:Ku (pdf, 532 kB)

Register 1967:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1967 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1967 års riksdags höstsession A Allmänna handlingars offentlighet: Rätten att utfå allmänna handlingar i stadsplaneärenden m. m.52 Se även Riksdagen 1. Arvsskatt och gåvoskatt, ändring i förordningen

1967-01-01

Register 1967:Ku - höst (pdf, 429 kB)