Dokument & lagar (5 133 träffar)

Motion 1970:1536 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1536 år 1970 17 Nr 1536 Av fru Sundberg m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 157, med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen 196i:822 m. m. Lika lydande med motion nr 1312 i Första kammaren Avfallsproblemen ökar ständigt, och nedskräpningen utefter våra vägar och på

1970-12-17

Motion 1970:1536 Andra kammaren - höst (pdf, 191 kB)

Motion 1970:1605 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1605 år 1970 1 Nr 1605 Av herr Antby, i anledning av skrivelse från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändringar i stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande, m. m. Lika lydande med motion nr 1382 i Första kammaren Riksdagens förvaltningskontor har i

1970-12-08

Motion 1970:1605 Andra kammaren - höst (pdf, 184 kB)

Motion 1970:1382 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1382 år 1970 1 Nr 1382 Av herr Jacobsson, Per, i anledning av skrivelse från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändringar i stadgtan om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande, m. m. Lika lydande med motion nr 1605 i Andra kammaren Stockholm den 8 december

1970-12-08

Motion 1970:1382 Första kammaren - höst (pdf, 106 kB)

Motion 1970:1604 Andra kammaren - höst

2 Motion i Andra kammaren, nr 160i år 1970 Nr 1604 Av herr Enarsson m. fl.i anledning av skrivelse från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändringar i stadgan om ersättning för riksdag smannauppdragets fullgörande, m. m. Lika lydande med motion nr 1381 i Första kammaren Inför enkammarreformen med

1970-12-01

Motion 1970:1604 Andra kammaren - höst (pdf, 182 kB)

Motion 1970:1603 Andra kammaren - höst

Nr 16031604 Motion i Andra kammaren, nr 1603 år 1970 1 Nr 1603 Av herr Boo m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 165, angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71. Lika lydande med motion nr 1380 i Första kammaren Stockholm den 1 december 1970 Karl Gust. H. Boo ep Anna-Lisa

1970-12-01

Motion 1970:1603 Andra kammaren - höst (pdf, 127 kB)

Motion 1970:1381 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1381 år 1970 3 Nr 1381 Av herrar Sveningsson och Österdahl, i anledning av skrivelse från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändringar i stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande, m. m. Lika lydande med motion nr 1604 i Andra kammaren Stockholm den

1970-12-01

Motion 1970:1381 Första kammaren - höst (pdf, 102 kB)

Motion 1970:1380 Första kammaren - höst

Nr 13801381 Motion i Första kammaren, nr 1380 år 1970 1 Nr 1380 Av herr Olsson, Johan, m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 165, angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71. Lika lydande med motion nr 1603 i Andra kammaren Ett allvarligt problem för vårt land är att näringslivets

1970-12-01

Motion 1970:1380 Första kammaren - höst (pdf, 171 kB)

Motion 1970:1602 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 16011602 år 1970 9 Nr 1601 Av herrar Gustafsson i Stenkyrka och Börjesson i Glömminge, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 201, med förslag till lag om statlig lönegaranti vid konkurs, m. m. Lika lydande med motion nr 1376 i Första kammaren Stockholm den 24 november 1970 Torsten

1970-11-24

Motion 1970:1602 Andra kammaren - höst (pdf, 102 kB)

Motion 1970:1601 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 16011602 år 1970 9 Nr 1601 Av herrar Gustafsson i Stenkyrka och Börjesson i Glömminge, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 201, med förslag till lag om statlig lönegaranti vid konkurs, m. m. Lika lydande med motion nr 1376 i Första kammaren Stockholm den 24 november 1970 Torsten

1970-11-24

Motion 1970:1601 Andra kammaren - höst (pdf, 102 kB)

Motion 1970:1600 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1600 år 1970 7 Nr 1600 Av herr Dockered m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 201, med förslag till lag om statlig lönegaranti vid konkurs, m. m. Lika lydande med motion nr 1377 i Första kammaren Frågan om lönefordringars förmånsrätt i konkurs i förhållande till inteckningsfordringars

1970-11-24

Motion 1970:1600 Andra kammaren - höst (pdf, 173 kB)

Motion 1970:1599 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1599 år 1970 5 Nr 1599 Av herr Andersson i Örebro m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 201, med förslag till lag om statlig lönegaranti vid konkurs, m.m. Lika lydande med motion nr 1378 i Första kammaren i proposition nr 201 föreslås att staten skall svara för betalning av arbetstagares

1970-11-24

Motion 1970:1599 Andra kammaren - höst (pdf, 169 kB)

Motion 1970:1598 Andra kammaren - höst

Nr 15981602 Motion i Andra kammaren, nr 1598 år 1970 1 Nr 1598 Av fru Kristensson m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 194, angående avveckling av Marvikenprojektet, m. in. Lika lydande med motion nr 1373 i Första kammaren A tomprogrammet I Kungl. Maj ts proposition nr 194 föreslås avveckling av Marvikenprojektet

1970-11-24

Motion 1970:1598 Andra kammaren - höst (pdf, 302 kB)

Motion 1970:1597 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1597 år 1970 9 Nr 1597 Av herr Gustafson i Göteborg m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 19b-angående avveckling av Marvikenprojektet, m. in. Lika lydande med motion nr 1374 i Första kammaren Den föreslagna avvecklingen av tungvattenreaktorproj ektet Marviken markeiar en slutpunkt

1970-11-24

Motion 1970:1597 Andra kammaren - höst (pdf, 279 kB)

Motion 1970:1596 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1596 år 1970 7 Nr 1596 Av herr Sundelin m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 192, med förslag till förordning om ändring i förordningen 1922:260 om automobilskatt. I Kungl. Maj ts proposition nr 192 år 1970 föreslås generellt bemyndigande för Kungl. Maj t eller myndighet som

1970-11-24

Motion 1970:1596 Andra kammaren - höst (pdf, 155 kB)

Motion 1970:1595 Andra kammaren - höst

6 Motioner i Andra kammaren, nr 15941595 år 1970 Försummar man att genom information och opinionsbildning verka för sistnämnda princip, är det enligt min mening stor risk för att många viktiga dagligvaror plötsligt ökar i pris på ett sätt som blir kännbart för flertalet hushåll och i synnerhet för dem med små ekonomiska

1970-11-24

Motion 1970:1595 Andra kammaren - höst (pdf, 116 kB)

Motion 1970:1594 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 15931594 år 1970 5 Nr 1593 Av herr Enarsson, i anledning av Kungl.Maj:ts proposition nr 190, med förslag till lag om rikets mynt, m. in. Lika lydande med motion nr 1371 i Första kammaren Stockholm den 24 november 1970 Arvid Enarsson m Nr 1594 Av fru Holmqvist, i anledning av Kungl. Maj:ts

1970-11-24

Motion 1970:1594 Andra kammaren - höst (pdf, 168 kB)

Motion 1970:1593 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 15931594 år 1970 5 Nr 1593 Av herr Enarsson, i anledning av Kungl.Maj:ts proposition nr 190, med förslag till lag om rikets mynt, m. in. Lika lydande med motion nr 1371 i Första kammaren Stockholm den 24 november 1970 Arvid Enarsson m Nr 1594 Av fru Holmqvist, i anledning av Kungl. Maj:ts

1970-11-24

Motion 1970:1593 Andra kammaren - höst (pdf, 112 kB)

Motion 1970:1592 Andra kammaren - höst

Nr 15921597 Motion i Andra kammaren, nr 1592 år 1970 1 Nr 1592 Av herrar Tobé och Grebäck, i anledning av Kangl. Maj:ts proposition nr 188, med förslag till riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten. Lokalorganisation Vid fastighetsbildning väges enskilda och allmänna intressen inbördes mot varandra.

1970-11-24

Motion 1970:1592 Andra kammaren - höst (pdf, 280 kB)

Motion 1970:1590 Andra kammaren - höst

10 Motion i Andra kammaren, nr 1590 dr 1970 Nr 1590 Av herr Larsson i Umeå m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 188, med förslag till riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten. I Kungl. Maj:ts proposition 1970:188 bär framlagts förslag till riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten.

1970-11-24

Motion 1970:1590 Andra kammaren - höst (pdf, 283 kB)

Motion 1970:1589 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 15881589 år 1970 9 Nr 1588 Av herr Krönmark, i anledning av Kungl. Majds proposition nr 188, med förslag till riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten. Lika lydande med motion nr 1368 i Första kammaren Stockholm den 24 november 1970 Av herr Larsson i Luttra m. fl.i anledning

1970-11-24

Motion 1970:1589 Andra kammaren - höst (pdf, 108 kB)