Dokument & lagar (5 133 träffar)

Motion 1970:1315 Första kammaren - höst

2 Motion i Första kammaren, nr 1315 år 1970 Nr 1315 Av herr Hjorth och herr Johansson, Tage, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 157, med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen 196Jf:822 m.m. Lika lydande med motion nr 1532 i Andra kammaren I Kungl. Maj:ts proposition nr 15,7 föreslås en rad åtgärder

1970-11-17

Motion 1970:1315 Första kammaren - höst (pdf, 183 kB)

Motion 1970:1314 Första kammaren - höst

Nr 13121325 Motioner i Första kammaren, nr 13121311. år 1970 1 Nr 1312 Av herrar Brundin och Åkerlund, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 157, med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen 196tf-822 m. m. Lika lydande med motion nr 1536 i Andra kammaren Stockholm den 17 december 1970 Paul Brundin m Henrik

1970-11-17

Motion 1970:1314 Första kammaren - höst (pdf, 121 kB)

Motion 1970:1313 Första kammaren - höst

Nr 13121325 Motioner i Första kammaren, nr 13121311. år 1970 1 Nr 1312 Av herrar Brundin och Åkerlund, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 157, med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen 196tf-822 m. m. Lika lydande med motion nr 1536 i Andra kammaren Stockholm den 17 december 1970 Paul Brundin m Henrik

1970-11-17

Motion 1970:1313 Första kammaren - höst (pdf, 121 kB)

Motion 1970:1312 Första kammaren - höst

Nr 13121325 Motioner i Första kammaren, nr 13121311. år 1970 1 Nr 1312 Av herrar Brundin och Åkerlund, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 157, med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen 196tf-822 m. m. Lika lydande med motion nr 1536 i Andra kammaren Stockholm den 17 december 1970 Paul Brundin m Henrik

1970-11-17

Motion 1970:1312 Första kammaren - höst (pdf, 121 kB)

Motion 1970:1311 Första kammaren - höst

2 Motion i Första kammaren, nr 1311 år 1970 Nr 1311 Av herr Lindblad, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 19angående avveckling av Marvikenprojektet, m. m. Med anledning av proposition nr 194 hemställes, att riksdagen beslutar omdisponera anläggningarna i Marviken, med eller utan oljeeldning, till nationalmonument

1970-11-13

Motion 1970:1311 Första kammaren - höst (pdf, 108 kB)

Motion 1970:1310 Första kammaren - höst

Nr 13101311 Motion i Första kammaren, nr 1310 år 1970 1 Nr 1310 Av herr Levin, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 191, med förslag till lag om premiering av visst frivilligt sparande, m. m. I Kungl. Maj ts proposition nr 197 föreslås viss premiering av sparande av överskjutande preliminär skatt som skulle

1970-11-12

Motion 1970:1310 Första kammaren - höst (pdf, 121 kB)

Motion 1970:1527 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1527 år 1970 3 Nr 1527 Av fröken Ljungberg m. fl.i anledning av skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av en från konstitutionsutskottet inkommen skrivelse med förslag till ny riksdagsstadga. Grundlagberedningens överväganden om ett system med fackutskott innebar bl. a. SOU

1970-11-11

Motion 1970:1527 Andra kammaren - höst (pdf, 174 kB)

Motion 1970:1325 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1325 år 1970 15 Nr 1325 Av herr Carlsson, Eric, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 178, med förslag till förordning om ändring i förordningen 251 om särskild varuskatt, m.m. Lika lydande med motion nr 1545 i Andra kammaren I en rekommendation nr 28/1984 har Nordiska rådet rekommenderat

1970-11-11

Motion 1970:1325 Första kammaren - höst (pdf, 178 kB)

Motion 1970:1530 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1530 år 1970 9 Nr 1530 Av herr Tobé m. fl.i anledning av skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av en från konstitutionsutskottet inkommen skrivelse med förslag till ny riksdagsstadga. Riksdagens två frågeinstitut skiljer sig från varandra bl. a. i det avseendet att interpellation

1970-11-10

Motion 1970:1530 Andra kammaren - höst (pdf, 121 kB)

Motion 1970:1528 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1528 år 1970 5 Nr 1528 Av herr Regnéll m. fl.i anledning av skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av en från konstitutionsutskottet inkommen skrivelse med förslag till ny riksdagsstadga. Enligt den ärendefördelning som anges i del av konstitutionsutskottet framlagda utkastet

1970-11-10

Motion 1970:1528 Andra kammaren - höst (pdf, 161 kB)

Motion 1970:1526 Andra kammaren - höst

Nr 15261530 Motion i Andra kammaren, nr 1526 1 Nr 1526 Av fru Kristensson och herr Björkman, i anledning av skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av en från konstitutionsutskottet inkommen skrivelse med förslag till ny riksdagsstadga. Xika lydande med motion nr 1308 i Första kammaren Med skrivelse till

1970-11-10

Motion 1970:1526 Andra kammaren - höst (pdf, 158 kB)

Motion 1970:1525 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1525 år 1970 17 Nr 1525 Av herr Hermansson m. fl.i anledning av skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av en från konstitutionsutskottet inkommen skrivelse med förslag till ny riksdagsstadga. I grundlagberedningens betänkande angående Ny utskottsorganisation understryks mycket

1970-11-10

Motion 1970:1525 Andra kammaren - höst (pdf, 197 kB)

Motion 1970:1524 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1524 år 1970 15 Nr 1524 Av herr Hansson i Skegrie m. fl.i anledning av skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av en från konstitutionsutskottet inkommen skrivelse med förslag till ny riksdagsstadga. Lika lydande med motion nr 1307 i Första kammaren I det föreliggande utkastet

1970-11-10

Motion 1970:1524 Andra kammaren - höst (pdf, 154 kB)

Motion 1970:1523 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1523 år 1970 13 Nr 1523 Av herr Bergman m. fl.i anledning av skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av en från konstitutionsutskottet inkommen skrivelse med förslag till ng riksdagsstadga. Utskottens frihet att i stor utsträckning själva bestämma formerna för sitt arbete bör

1970-11-10

Motion 1970:1523 Andra kammaren - höst (pdf, 161 kB)

Motion 1970:1521 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1521 år 1970 5 Nr 1521 Av herrar Westberg i Ljusdal och Sellgren, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 155-med förslag till lag om lokaliserings samråd, m. in. Lika lydande med motion nr 1305 i Första kammaren Inledning Undersökningarna om de regionala utvecklingstendenserna i Sverige

1970-11-10

Motion 1970:1521 Andra kammaren - höst (pdf, 203 kB)

Motion 1970:1520 Andra kammaren - höst

Nr 15201525 Motion i Andra kammaren, nr 1520 år 1970 1 Nr 1520 Av herr Ringaby, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 154, med förslag till lag om lokaliseringssamråd, m. m. Lika lydande med motion nr 1304 i Första kammaren I november 1969 avgav lokaliseringsutredningen sitt betänkande Lokaliserings- och regionalpolitik.

1970-11-10

Motion 1970:1520 Andra kammaren - höst (pdf, 271 kB)

Motion 1970:1519 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1519 år 1970 13 Nr 1519 Av herr Hermansson m. fl.i anledning av Kungl. May.ts proposition nr 15Jf, med förslag till lag om lokaliseringssamråd, m. m. För att rätt bedöma värdet av föreliggande förslag i Kungl. Maj:ts proposition 154 år 1970 med förslag till lag om lokaliseringssamråd, m.

1970-11-10

Motion 1970:1519 Andra kammaren - höst (pdf, 223 kB)

Motion 1970:1518 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1518 år 1970 5 Nr 1518 Av herr Hedlund m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 15Jf, med förslag till lag om lokoMseringssamråd, m. TO. Lika lydande med motion nr 1306 i Första kammaren De tre storstadsområdena Stockholms-Göteborgs- och Malmöregionerna drog under 1960-talet till

1970-11-10

Motion 1970:1518 Andra kammaren - höst (pdf, 471 kB)

Motion 1970:1517 Andra kammaren - höst

4 Motion i Andra kammaren, nr 1517 år 1970 Nr 1517 Av herr Lundberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr lfyll, med förslag till lag om införande av fastighetsbildningslagen, m. m. I Kungl. Maj ts proposition nr 144 med förslag till lag om införande av fastighetsbildningslagen, m. m. föreslås att denna förändring

1970-11-10

Motion 1970:1517 Andra kammaren - höst (pdf, 124 kB)

Motion 1970:1309 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1309 år 1970 3 Nr 1309 Av herr Wikström, i anledning av skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av en från konstitutionsutskottet inkommen skrivelse med förslag till ny riksdagsstadga. Konstitutionsutskottet har genom en den 21 oktober 1970 dagtecknad skrivelse till talmanskonferensen

1970-11-10

Motion 1970:1309 Första kammaren - höst (pdf, 179 kB)