Dokument & lagar (458 träffar)

Proposition 1970:205 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 205 år 1970 1 Nr 205 Ilungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till Posthus m. m.given Stockholms slott den 13 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1970-11-13

Proposition 1970:205 - höst (pdf, 296 kB)

Proposition 1970:204 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 20i år 1970 1 Nr 204 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om särskild kontroll på flygplats given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av biiagda utdrag av statsrådsprotokollet över justititieärenden och lagrådets protokoll,

1970-11-06

Proposition 1970:204 - höst (pdf, 948 kB)

Proposition 1970:203 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 203 år 1970 1 Nr 203 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa domartjänster i tingsrätter given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1970-11-06

Proposition 1970:203 - höst (pdf, 390 kB)

Proposition 1970:202 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970 1 Nr 202 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen 1969:232 om vissa sanktioner mot Rhodesia given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1970-11-06

Proposition 1970:202 - höst (pdf, 426 kB)

Proposition 1970:201 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 201 år 1970 1 Nr 201 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig lönegaranti vid konkurs, m. m.given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över inrikesärenden och lagrådets

1970-11-06

Proposition 1970:201 - höst (pdf, 5567 kB)

Proposition 1970:199 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 199 år 1970 1 Nr 199 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1958:205 om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1970-11-06

Proposition 1970:199 - höst (pdf, 568 kB)

Proposition 1970:198 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 198 år 1970 1 Nr 198 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1942:335 om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1970-11-06

Proposition 1970:198 - höst (pdf, 611 kB)

Proposition 1970:194 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 194 år 1970 1 Nr 194 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående avveckling av Marvikenprojektet, m. in.given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över industriärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1970-11-06

Proposition 1970:194 - höst (pdf, 732 kB)

Proposition 1970:192 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 192 år 1970 1 Nr 192 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i förordningen 1922:260 om automobilskatt given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1970-11-06

Proposition 1970:192 - höst (pdf, 586 kB)

Proposition 1970:191 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970 1 Nr 191 Kungl. Maj ris proposition till riksdagen med förslag till lag med anledning av riksskatteverkets inrättande, m. in.given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för

1970-11-06

Proposition 1970:191 - höst (pdf, 1821 kB)

Proposition 1970:189 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 189 år 1970 1 Nr 189 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen 1963:158 om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift given Stockholms slott den 6 november 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1970-11-06

Proposition 1970:189 - höst (pdf, 321 kB)

Proposition 1970:200 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 200 år 1970 1 Nr 200 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående ersättning till kommuner för bidrag till investeringar i primärflggplatser given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden

1970-10-30

Proposition 1970:200 - höst (pdf, 308 kB)

Proposition 1970:196 - höst

Kungl. Maj. ts proposition nr 196 år 1970 1 Nr 196 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen 1946:722 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda

1970-10-30

Proposition 1970:196 - höst (pdf, 316 kB)

Proposition 1970:195 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 195 år 1970 1 Nr 195 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i lagen 1909:38 s. 3 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden

1970-10-30

Proposition 1970:195 - höst (pdf, 318 kB)

Proposition 1970:190 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 190 år 1970 1 Nr 190 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om rikets mgnt, m. m.given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen

1970-10-30

Proposition 1970:190 - höst (pdf, 2894 kB)

Proposition 1970:188 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 188 år 1970 1 Nr 188 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för

1970-10-30

Proposition 1970:188 - höst (pdf, 3117 kB)

Proposition 1970:187 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 187 år 1970 1 Nr 187 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om tillämpning av allmänna prisregleringslagen 1956:236given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå

1970-10-30

Proposition 1970:187 - höst (pdf, 312 kB)

Proposition 1970:184 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 184 år 1970 1 Nr 184 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen 1954: 521given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1970-10-30

Proposition 1970:184 - höst (pdf, 2354 kB)

Proposition 1970:183 - höst

Kiingl. Maj:ts proposition nr 183 år 1970 1 Nr 183 Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen 1960: 391given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1970-10-30

Proposition 1970:183 - höst (pdf, 307 kB)

Proposition 1970:182 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 182 år 1970 1 Nr 182 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande av vissa ändringar i överenskommelsen angående upprättande av en europeisk organisation för kärnforskning given Stockholms slott den 30 oktober 1970. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda

1970-10-30

Proposition 1970:182 - höst (pdf, 2713 kB)