Dokument & lagar (974 träffar)

Riksdagsskrivelse 1970:484 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf83Ifih år 1970 7 Nr 483 Riksdagens skrivelse till Konungen om provning av besvär över statens personalpensionsverks beslut i vissa ärenden. Bankoutskottets memorial nr 82 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial nr 82 med förslag till besvärsstadga för riksdagen

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:484 - höst (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:483 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf83Ifih år 1970 7 Nr 483 Riksdagens skrivelse till Konungen om provning av besvär över statens personalpensionsverks beslut i vissa ärenden. Bankoutskottets memorial nr 82 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial nr 82 med förslag till besvärsstadga för riksdagen

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:483 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:482 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr Jf81år 1970 Nr 481 Riksdagens skrivelse till Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond angående ändring i stiftelsens stadgar. Bankoutskottets memorial nr 87 Till Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial nr 87 med förslag till ändring i

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:482 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:481 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr Jf81år 1970 Nr 481 Riksdagens skrivelse till Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond angående ändring i stiftelsens stadgar. Bankoutskottets memorial nr 87 Till Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial nr 87 med förslag till ändring i

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:481 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:480 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf79Jf80 år 1970 5 Nr 479 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken om antagande av dels förslag till lag om ändring i lagen 1970:280 om ändring i lagen 198:för Sveriges riksbank, dels nytt bankoreglemente. Bankoutskottets memorial nr 86 Till fullmäktige. i riksbanken Med överlämnande

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:480 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:479 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf79Jf80 år 1970 5 Nr 479 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken om antagande av dels förslag till lag om ändring i lagen 1970:280 om ändring i lagen 198:för Sveriges riksbank, dels nytt bankoreglemente. Bankoutskottets memorial nr 86 Till fullmäktige. i riksbanken Med överlämnande

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:479 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:478 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr lf77178 år 1970 Nr 477 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor om ändringar i vissa reglementen och instruktioner avseende riksdagens verk. Bankoutskottets memorial nr 85 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:478 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:477 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr lf77178 år 1970 Nr 477 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor om ändringar i vissa reglementen och instruktioner avseende riksdagens verk. Bankoutskottets memorial nr 85 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:477 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:476 - höst

Riksdagens skrivelser nr lfl5J/76 år 1970 3 Nr 475 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor om antagande av ny instruktion för förvaltningskontoret. Bankoutskottets memorial nr 83 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:476 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:475 - höst

Riksdagens skrivelser nr lfl5J/76 år 1970 3 Nr 475 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor om antagande av ny instruktion för förvaltningskontoret. Bankoutskottets memorial nr 83 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:475 - höst (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:474 - höst

2 Riksdagens skrivelser nr k73lflk dr 1970 Nr 473 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om rikets mynt, m. m. Bankoutskottets utlåtande nr 79 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 79 i anledning av Kungl. Maj ts proposition

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:474 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:473 - höst

2 Riksdagens skrivelser nr k73lflk dr 1970 Nr 473 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om rikets mynt, m. m. Bankoutskottets utlåtande nr 79 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 79 i anledning av Kungl. Maj ts proposition

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:473 - höst (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:470 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr 469470 år 1970 Nr 469 Riksdagens skrivelse till riksdagens ombudsmän angående återkallelse av viss framställning från ombudsmännen. Bankoutskottets memorial nr 78 Till Riksdagens ombudsmän Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial nr 78 angående återkallelse av viss framställning

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:470 - höst (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:469 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr 469470 år 1970 Nr 469 Riksdagens skrivelse till riksdagens ombudsmän angående återkallelse av viss framställning från ombudsmännen. Bankoutskottets memorial nr 78 Till Riksdagens ombudsmän Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial nr 78 angående återkallelse av viss framställning

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:469 - höst (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:468 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf67Jf68 år 1970 15 Nr 467 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om ökning av den svenska andelen i världsbankens grundfond. Bankoutskottets utlåtande nr 74 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 74 i anledning

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:468 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:467 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf67Jf68 år 1970 15 Nr 467 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om ökning av den svenska andelen i världsbankens grundfond. Bankoutskottets utlåtande nr 74 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 74 i anledning

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:467 - höst (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:466 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr 465466 år 1970 Nr 465 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förvaltning av kyrklig jord, m. m. Tredje lagutskottets utlåtande nr 91 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av tredje lagutskottets utlåtande nr 91 får

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:466 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:465 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr 465466 år 1970 Nr 465 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förvaltning av kyrklig jord, m. m. Tredje lagutskottets utlåtande nr 91 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av tredje lagutskottets utlåtande nr 91 får

1970-12-16

Riksdagsskrivelse 1970:465 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:472 - höst

Nr 1 Nr 471 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av proposition med förslag till lag om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning m. m. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 45 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande nr 45 får

1970-12-15

Riksdagsskrivelse 1970:472 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:471 - höst

Nr 1 Nr 471 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av proposition med förslag till lag om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning m. m. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 45 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande nr 45 får

1970-12-15

Riksdagsskrivelse 1970:471 - höst (pdf, 112 kB)