Dokument & lagar (8 636 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1708 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:1708 av Björn Söder SD Trakasserier mot butiksägare Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att komma till rätta med trakasserier från våldsbejakande extremister som riktas mot butiksägare och hur dessa åtgärder i så fall ser ut. Regeringen ser mycket allvarligt på att någon

Svarsdatum: 2020-07-09 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1708 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1704 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på frågorna 2019/20:1659 av Sofia Damm KD Situationen i Belarus, 2019/20:1679 av Maria Nilsson L Protesterna i Belarus och 2019/20:1704 av Markus Wiechel SD Situationen i Belarus Sofia Damm har frågat mig vad Sverige gör bilateralt och via EU för att visa sitt stöd till och sin solidaritet med den demokratiska oppositionen

Svarsdatum: 2020-07-08 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1704 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1701 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:1701 av Kjell-Arne Ottosson KD Utredning om djurrättsaktivister Kjell-Arne Ottosson har frågat mig när jag beräknar att den utlovade utredningen kring hur vi kan värja våra lantbrukare mot djurrättsextremister kan börja. Regeringen ser allvarligt på att någon för att uppnå politiska syften förstör

Svarsdatum: 2020-07-09 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1701 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1692 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1692 av Björn Söder SD Inlemmande av Taiwan i internationella organisationer Björn Söder har frågat mig om den svenska regeringen har en strategi för att arbeta med att inlemma Taiwan i olika internationella organisationer, och hur denna strategi

Svarsdatum: 2020-07-10 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1692 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1687 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/ 0 1846/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1687 av Björn Söder SD Akuta kapacitetsbrister i Stockholms län Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att långsiktigt lösa de akuta kapacitetsbrister som kommunerna runt

Svarsdatum: 2020-07-06 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1687 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1684 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1684 av Björn Söder SD Grundprinciperna för svenskt bistånd Björn Söder har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att svensk biståndspolitik ska vila på samma grundprinciper oavsett mottagarland. Sveriges internationella bistånd

Svarsdatum: 2020-07-10 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1684 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1683 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:1635 av Sara Gille SD Sveriges erkännande av folkmord och 2019/20:1683 av Björn Söder SD Erkännande av folkmordet 1915 Sara Gille har frågat mig varför den svenska regeringen inte har erkänt folkmordet i Osmanska riket och IS folkmord, och

Svarsdatum: 2020-07-07 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1683 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1679 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på frågorna 2019/20:1659 av Sofia Damm KD Situationen i Belarus, 2019/20:1679 av Maria Nilsson L Protesterna i Belarus och 2019/20:1704 av Markus Wiechel SD Situationen i Belarus Sofia Damm har frågat mig vad Sverige gör bilateralt och via EU för att visa sitt stöd till och sin solidaritet med den demokratiska oppositionen

Svarsdatum: 2020-07-08 Frågeställare: Maria Nilsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1679 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1677 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/ 02500 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrations ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1677 av Tina Acketoft L Skyddet av det fria ordet i EU-länder Tina Acketoft har frågat mig hur jag och regeringen ämnar markera mot missbruk av EU-lagstiftning och arbeta för att juridiska kryphål täpps

Svarsdatum: 2020-07-09 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1677 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1675 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/03951/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1675 av Lars Püss M Exkluderingar ur PISA-undersökningen Lars Püss har frågat mig om jag kände till att elever medvetet, och i strid med OECD:s regelverk, exkluderats från att göra PISA-provet. Det är Statens skolverk som

Svarsdatum: 2020-07-09 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1675 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1672 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/ 01545/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1672 av Lars Mejern Larsson S Coronavirusets effekter på kultur- och nöjesbranschen Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att mildra

Svarsdatum: 2020-07-09 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1672 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1670 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:1646 Synen på Sverige i utlandet och 2019/20:1670 Bilden av Sverige, båda av Björn Söder SD Björn Söder har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag grundar mitt ställningstagande att kritiken mot Sverige från utlandet beror på desinformation

Svarsdatum: 2020-07-07 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1670 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1668 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

20 20 0 7-08 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1668 av Sara Gille SD Fängslade kvinnor i Saudiarabien Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen arbetar för att hjälpa de fängslade kvinnorna i Saudiarabien, till exempel Loujain al-Hathloul. Regeringen ser

Svarsdatum: 2020-07-08 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1668 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1666 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:1666 Månggifte och bostadsbidrag av Sara Gille SD Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen kommer att agera för att förhindra att personer som ingår i månggifte betraktas som ensamstående när de söker bidrag. Månggiften representerar en syn på äktenskapet som inte är förenlig med ett jämställt

Svarsdatum: 2020-07-08 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1666 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1665 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1665 av Magdalena Schröder M Omlokalisering av Sidas huvudkontor Magdalena Schröder har frågat mig om jag har tagit något initiativ till en analys för att kunna redogöra för hur stor kostnaden för arbetet med omlokaliseringen, som fram tills

Svarsdatum: 2020-07-08 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1665 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 71 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1662 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

A2020/0 1 476 JÄM Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhetsministern samt ministern med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1662 av Sara Gille SD Våld mot barn och kvinnor i spåren av coronakrisen Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser

Svarsdatum: 2020-07-01 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1662 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1661 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:1661 av Sara Gille SD Turkiets invasion av Cypern Sara Gille har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag arbetar i fråga om konflikten på Cypern. Det svenska engagemanget för Cypernfrågan är långvarigt. Mellan 1964 och 1992 bidrog Sverige med närmare 28 000 personer till FN:s fredsstyrka på Cypern

Svarsdatum: 2020-07-08 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1661 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1660 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:1660 av Björn Söder SD Skyddet av vårt kulturarv Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att inte vårt svenska kulturarv ska förstöras genom vandaliseringar. Brott mot vårt gemensamma kulturarv är allvarligt eftersom det minskar tillgången till och förståelsen för vår historia. Angrepp

Svarsdatum: 2020-07-08 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1660 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1659 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på frågorna 2019/20:1659 av Sofia Damm KD Situationen i Belarus, 2019/20:1679 av Maria Nilsson L Protesterna i Belarus och 2019/20:1704 av Markus Wiechel SD Situationen i Belarus Sofia Damm har frågat mig vad Sverige gör bilateralt och via EU för att visa sitt stöd till och sin solidaritet med den demokratiska oppositionen

Svarsdatum: 2020-07-08 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1659 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1658 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2019/20:1658 av Arman Teimouri L EU:s bilaterala bistånd till Egypten Arman Teimouri har frågat mig på vilket sätt Sverige kommer att agera för att de grova kränkningarna av hbtq-personers mänskliga rättigheter i Egypten ska få konsekvenser för EU:s biståndsgivning till landet. Sveriges röst är stark för

Svarsdatum: 2020-07-10 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1658 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)