Dokument & lagar (3 260 träffar)

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst

Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen nr 170 år 1969 1 Nr 170 Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 12 december 1969. I skrivelse den 10 december 1969, nr 404, har riksdagen anmält, att riksdagen slutligt antagit förslag till ändrad lydelse av 50 regeringsformen

1969-12-12

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst (pdf, 107 kB)

Motion 1969:1309 Andra kammaren - höst

4 Motion i Andra kammaren, nr 1309 år 1969 Nr 1309 Av herr Lothigius, i anledning av Kungl. May.ts proposition nr 162, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370I Kungl. Maj ts proposition nr 162/1969 föreslås ändring av bestämmelserna om inkomstbeskattning av pensionsförsäkring som meddelats i

1969-12-04

Motion 1969:1309 Andra kammaren - höst (pdf, 366 kB)

Motion 1969:1308 Andra kammaren - höst

Nr 13081309 Motion i Andra kammaren, nr 1308 år 1969 1 Nr 1308 Av herr Bergqvist m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 162, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370I Kungl. Maj:ts proposition nr 162 framhålles att beskattningen av livförsäkringar är ändamålsenligt ordnad i Sverige

1969-12-04

Motion 1969:1308 Andra kammaren - höst (pdf, 205 kB)

Motion 1969:1307 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1307 år 1969 7 Nr 1307 Av herr Holmberg m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 164, angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Lika lydande med motion nr 1132 i Första kammaren När kärnvapen för första gången användes i det andra världskrigets slutskede

1969-12-02

Motion 1969:1307 Andra kammaren - höst (pdf, 265 kB)

Motion 1969:1306 Andra kammaren - höst

6 Motion i Andra kammaren, nr 1306 år 1969 Nr 1306 Av herr Åkerlind, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 160, med förslag till lag om ändring i lagen 1938:121 om hittegods, m. in. I Kungl. Maj:ts proposition nr 160 föreslås att tidsfristerna för att göra gällande sin rätt till hittegods och flyttade fordon

1969-12-02

Motion 1969:1306 Andra kammaren - höst (pdf, 123 kB)

Motion 1969:1305 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13041305 år 1969 5 Nr 1304 Av herrar Åkerlind och Enarsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 154, med förslag till särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga

1969-12-02

Motion 1969:1305 Andra kammaren - höst (pdf, 122 kB)

Motion 1969:1304 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13041305 år 1969 5 Nr 1304 Av herrar Åkerlind och Enarsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 154, med förslag till särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga

1969-12-02

Motion 1969:1304 Andra kammaren - höst (pdf, 122 kB)

Motion 1969:1303 Andra kammaren - höst

4 Motion i Andra kammaren, nr 1303 år 1969 Nr 1303 Av herr Åkerlind, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 15A, med förslag till särskilt olgcksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. Olycksfallsskyddet föreslås träda

1969-12-02

Motion 1969:1303 Andra kammaren - höst (pdf, 116 kB)

Motion 1969:1302 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13011302 dr 1969 3 Nr 1301 Av herrar Dahlgren och Andersson i Knäred, i anledning au Kungi. Maj ds proposition nr 15 A, med förslag till särskilt ohjcksfallsskgdd för värnpliktiga m. fl. Lika lydande med motion nr 1127 i Första kammaren Stockholm den 2 december 1969 Anders Dahlgren ep

1969-12-02

Motion 1969:1302 Andra kammaren - höst (pdf, 105 kB)

Motion 1969:1301 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13011302 dr 1969 3 Nr 1301 Av herrar Dahlgren och Andersson i Knäred, i anledning au Kungi. Maj ds proposition nr 15 A, med förslag till särskilt ohjcksfallsskgdd för värnpliktiga m. fl. Lika lydande med motion nr 1127 i Första kammaren Stockholm den 2 december 1969 Anders Dahlgren ep

1969-12-02

Motion 1969:1301 Andra kammaren - höst (pdf, 112 kB)

Motion 1969:1300 Andra kammaren - höst

Nr 13001307 Motion i Andra kammaren, nr 1300 år 1969 1 Nr 1300 Av herrar Hedlund och Wedén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 150, ang. utgifter på tillägg sstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70. Lika lydande med motion nr 1126 i Första kammaren Utvecklingen har visat att det lokaliseringspolitiska

1969-12-02

Motion 1969:1300 Andra kammaren - höst (pdf, 173 kB)

Motion 1969:1132 Första kammaren - höst

16 Motion i Första kammaren, nr 1132 år 1969 Nr 1132 Av herr Virgin m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 16Jf, angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Lika lydande med motion nr 1307 i Andra kammaren Stockholm den 2 december 1969 G. Ivar Virgin m Carl Eskilsson m Allan

1969-12-02

Motion 1969:1132 Första kammaren - höst (pdf, 120 kB)

Motion 1969:1131 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1131 år 1969 11 Nr 1131 Av herr Lindblad, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 16 h, angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Bakom det icke-spridningsfördrag som nu förts fram till ratificering ligger åratals förhandlingar. De två supermakterna

1969-12-02

Motion 1969:1131 Första kammaren - höst (pdf, 314 kB)

Motion 1969:1130 Första kammaren - höst

8 Motion i Första kammaren, nr 1130 år 1969 Nr 1130 Av herrar Dahlén och Bengtson, i anledning av Kungi. Maj:ts proposition nr 161angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Nedrustningssträvandena efter andra världskriget har inte lett till några stora resultat, i varje fall inte sett

1969-12-02

Motion 1969:1130 Första kammaren - höst (pdf, 206 kB)

Motion 1969:1129 Första kammaren - höst

6 Motion i Första kammaren, nr 1129 år 1969 Nr 1129 Av herr Alexanderson, i anledning av Kungl. Majits proposition nr 160, med förslag till lag om ändring i lagen 1938: 121 om hittegods, m. m. Lika lydande med motion nr 1305 i Andra kammaren I proposition nr 160 föreslås en minskning av tiderna för förvaring av hittegods

1969-12-02

Motion 1969:1129 Första kammaren - höst (pdf, 156 kB)

Motion 1969:1128 Första kammaren - höst

4 Motion i Första kammaren, nr 1128 år 1969 Nr 1128 Av herr Österdahl m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 151f, med förslag till särskilt oly eks fallsskydd för värnpliktiga m. fl. Lika lydande med motion nr 1302 i Andra kammaren I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd

1969-12-02

Motion 1969:1128 Första kammaren - höst (pdf, 194 kB)

Motion 1969:1127 Första kammaren - höst

2 Motion i Första kammaren, nr 1127 år 1969 Nr 1127 Av herr Svanström och herr Pettersson, Axel Georg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 15 tf, med förslag till särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga rrv. fl. Lika lydande med motion nr 1301 i Andra kammaren I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 framläggs

1969-12-02

Motion 1969:1127 Första kammaren - höst (pdf, 173 kB)

Motion 1969:1126 Första kammaren - höst

Nr 11261132 Motion i Första kammaren, nr 1126 år 1969 1 Nr 1126 Av herrar Bengtson och Dahlén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 150, angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70. Lika lydande med motion nr 1300 i Andra kammaren Stockholm den 2 december 1969 Torsten Bengtson ep Olle Dahlén fp Bihang till riksdagens protokoll 1969. 3 samt. Nr 1126

1969-12-02

Motion 1969:1126 Första kammaren - höst (pdf, 100 kB)

Motion 1969:1237 Andra kammaren - höst

Nr 12371240 Motion i Andra kammaren, nr 1237 år 1969 1 Nr 1237 Av herr Dockered, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 122, angående Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet. Kungl. Maj ts proposition nr 122 år 1969 till riksdagen angående Vänerns och Vätterns förbindelser med Västerhavet synes i sin

1969-11-28

Motion 1969:1237 Andra kammaren - höst (pdf, 1051 kB)

Motion 1969:1299 Andra kammaren - höst

10 Motion i Andra kammaren, nr 1299 år 1969 Nr 1299 Av herr Hedin m. fl.i anledning av Kungl. Maj. ts proposition nr 165, med förslag till förordning om ändring i traktorskatteförordningen 1969:297Lika lydande med motion nr 1125 i Första kammaren I Kungl. Maj:ts proposition nr 165 år 1969 med förslag till förordning

1969-11-26

Motion 1969:1299 Andra kammaren - höst (pdf, 164 kB)