Dokument & lagar (113 träffar)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:10

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2016:10 Utkom från trycket den 15 december 2016 Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2011:14 om Riksdagsförvaltningens organisation utfärdad den 15 december 2016. Riksdagsdirektören föreskriver

2017-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:10 (pdf, 28 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:9

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2016:9 Utkom från trycket den 15 december 2016 Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2012:2 om ansvarsområden inom Riksdagsförvaltningen utfärdad den 15 december 2016. Riksdagsdirektören föreskriver

2017-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:9 (pdf, 33 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:8

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2016:8 Utkom från trycket den 15 december 2016 Riksdagsstyrelsens föreskrift om tillämpningen av förordningen 2016:411 om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer utfärdad den 15 december 2016. Riksdagsstyrelsen

2017-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:8 (pdf, 31 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:7

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2016:7 Utkom från trycket den 15 december 2016 Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd till lagen 2016:1117 om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter utfärdad den 15 december 2016. Riksdagsstyrelsen

2017-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:7 (pdf, 31 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:6

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2016:6 Utkom från trycket den 15 december 2016 Riksdagsstyrelsens föreskrift om tillämpningen av lagen 2016:1109 om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen utfärdad den 15 december 2016. Riksdagsstyrelsen

2017-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:6 (pdf, 51 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:5

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2016:5 Utkom från trycket den 15 december 2016 Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd om tillämpningen av lagen 2016:1108 om ersättning till riksdagens ledamöter utfärdad den 15 december 2016. Riksdagsstyrelsen föreskriver följande

2017-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:5 (pdf, 174 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:4

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2016:4 Utkom från trycket den 15 december 2016 Riksdagsstyrelsens föreskrift till lagen 2016:1091 om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter utfärdad den 15 december 2016. Riksdagsstyrelsen föreskriver med stöd av

2017-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:4 (pdf, 75 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:3

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2016:3 Utkom från trycket den 15 december 2016 Riksdagsstyrelsens föreskrift om arbetslokaler, utrustning och service till företrädare för massmedier utfärdad den 15 december 2016. Riksdagsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 5 lagen

2017-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:3 (pdf, 47 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:2

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2016:2 Utkom från trycket den 22 september 2016 Riksdagsdirektörens föreskrift om informationssäkerhet utfärdad den 22 september 2016. Riksdagsdirektören föreskriver följande. Innehåll 1 Denna föreskrift innehåller bestämmelser om informationssäkerhet

2016-10-15

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2016:2 (pdf, 31 kB)

Kommittéberättelse Ju 2016:24 utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121

2016 års sjölagsutredning Ju 2016:24 Beteckning Ju 2016:24 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:113 och dir. 2017:121 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-22

Kommittéberättelse Ju 2016:23 utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52

Blåljusutredningen Ju 2016:23 Beteckning Ju 2016:23 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:115, dir. 2017:131 och dir. 2018:52 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-12-22

Kommittéberättelse Ju 2016:22 utredningen, se dir. 2016:100

Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Ju 2016:22 Beteckning Ju 2016:22 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:100 Lokal Uppdraget är därmed

2016-11-24

Kommittéberättelse Ju 2016:21 utredningen, se dir. 2016:92 och dir. 2017:83

Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Ju 2016:21 Beteckning Ju 2016:21 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:92 och dir. 2017:83 Lokal

2016-11-03

Kommittéberättelse Ju 2016:20 utredningen, se dir. 2016:89

Domarrekryteringstredningen Ju 2016:20 Beteckning Ju 2016:20 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:89 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-10-27

Kommittéberättelse Ju 2016:19 utredningen, se dir. 2016:74

Utredningen om EU-bodelning Ju 2016:19 Beteckning Ju 2016:19 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:74 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2016-09-01

Kommittéberättelse Ju 2016:18 utredningen, se dir. 2016:75

Utredningen om dataskydd vid Rättsmedicinalverket Ju 2016:18 Beteckning Ju 2016:18 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:75 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-09-01

Kommittéberättelse Ju 2016:17 utredningen, se dir. 2016:69

Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda Preclearanceutredningen Ju 2016:17 Beteckning Ju 2016:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-07-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:69 Lokal Uppdraget är

2016-07-14

Kommittéberättelse Ju 2016:16 utredningen, se dir. 2016:57

Utredningen om vissa straffprocessuella frågor Ju 2016:16 Beteckning Ju 2016:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:57 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-06-22

Kommittéberättelse Ju 2016:15 utredningen, se dir. 2016:47

Utredningen om migrationsmottagandet 2015 Ju 2016:15 Beteckning Ju 2016:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:47 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2016-06-09

Kommittéberättelse Fi 2016:15 kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13

Riksbankskommittén Fi 2016:15 Beteckning Fi 2016:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2021-01-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2016-12-22