Dokument & lagar (61 träffar)

Omröstning 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Votering: betänkande 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 3 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Datum: 2016-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104

2016-12-14

Omröstning 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Votering: betänkande 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Datum: 2016-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104

2016-12-14

Omröstning 2016/17:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Votering: betänkande 2016/17:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Datum: 2016-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2016-12-14

Omröstning 2016/17:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Votering: betänkande 2016/17:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Datum: 2017-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2017-06-08

Omröstning 2016/17:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Votering: betänkande 2016/17:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, förslagspunkt 3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Datum: 2017-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2017-06-08

Omröstning 2016/17:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Votering: betänkande 2016/17:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, förslagspunkt 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Datum: 2017-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, V, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2017-06-08

Omröstning 2016/17:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Votering: betänkande 2016/17:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, förslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Datum: 2017-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2017-06-08

Omröstning 2005/06:LU6p4 Friköp av historiska arrenden

Votering: betänkande 2005/06:LU6 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Friköp av historiska arrenden Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L247 och 2005/06:L346. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 1 2 30 m 39 0 0

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU35p2 Andra åtgärder mot överskuldsättning

Votering: betänkande 2005/06:LU35 Ny skuldsaneringslag, förslagspunkt 2 Andra åtgärder mot överskuldsättning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L237 yrkandena 1-4, 2005/06:L307 yrkandena 2 och 4, 2005/06:L362 och 2005/06:L370 yrkandena 1-4. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-19

Omröstning 2005/06:LU33p11 Konsumenträtt inom offentlig verksamhet

Votering: betänkande 2005/06:LU33 Konsumentpolitikens mål och inriktning, förslagspunkt 11 Konsumenträtt inom offentlig verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L21 yrkande 3, 2005/06:L22 yrkande 4, 2005/06:L310 yrkande 7 och 2005/06:L319 yrkande 5. Datum: 2006-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-06-15

Omröstning 2005/06:LU22p1 Förrättare av vigsel och partnerskap

Votering: betänkande 2005/06:LU22 Förrättare av vigsel och partnerskap, förslagspunkt 1 Förrättare av vigsel och partnerskap Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i äktenskapsbalken, 2. lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:58 och

2006-03-16

Omröstning 2005/06:LU21p2 Besiktningsmän

Votering: betänkande 2005/06:LU21 Fastighetsmäklare, förslagspunkt 2 Besiktningsmän Riksdagen avslår motion 2005/06:L324. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 0 45 0 10 c 0 15 0 7 fp 0 41 0

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU20p8 Märkning av manipulerade fotografier

Votering: betänkande 2005/06:LU20 Vissa konsumentfrågor, förslagspunkt 8 Märkning av manipulerade fotografier Riksdagen avslår motion 2005/06:L330. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 44 0 0 11 c 15 0 0 7

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU20p6 Vilseledande produktbeteckningar

Votering: betänkande 2005/06:LU20 Vissa konsumentfrågor, förslagspunkt 6 Vilseledande produktbeteckningar Riksdagen avslår motion 2005/06:L290 yrkande 7. Datum: 2006-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 c, fp, kd, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 40 2 0 13

2006-04-06

Omröstning 2005/06:LU14p10 Företagares försäkringsskydd

Votering: betänkande 2005/06:LU14 Ersättningsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Företagares försäkringsskydd Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L373 yrkande 1, 2005/06:T498 yrkande 4 och 2005/06:N242 yrkande 5. Datum: 2006-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-03-09

Omröstning 2005/06:LU9p9 Adoption

Votering: betänkande 2005/06:LU9 Förmynderskap och föräldraskap, förslagspunkt 9 Adoption Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L209, 2005/06:L263 yrkandena 1 och 3, 2005/06:L296 yrkandena 4-7 och 2005/06:L340 yrkande 13. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 v Parti Ja Nej

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU9p11 Assisterad befruktning

Votering: betänkande 2005/06:LU9 Förmynderskap och föräldraskap, förslagspunkt 11 Assisterad befruktning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L262 yrkandena 1-4, 7 och 8, 2005/06:L263 yrkande 2, 2005/06:L291 yrkande 10, 2005/06:L375 yrkande 27, 2005/06:L385, 2005/06:So345 och 2005/06:So574. Datum: 2006-01-25 Omröstning

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU6p1 Felreglerna i jordabalken

Votering: betänkande 2005/06:LU6 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Felreglerna i jordabalken Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L281, 2005/06:L350 och 2005/06:L372 yrkande 1. Datum: 2006-01-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0

2006-01-25

Omröstning 2005/06:LU35p1 Ny skuldsaneringslag

Votering: betänkande 2005/06:LU35 Ny skuldsaneringslag, förslagspunkt 1 Ny skuldsaneringslag Riksdagen antar regeringens förslag till a skuldsaneringslag, b lag om ändring i brottsbalken med den ändringen att 11 kap. 2 får den utformning som utskottet föreslår i bilaga 3, c lag om ändring i lagen 1982:188 om preskription

2006-05-19

Omröstning 2005/06:LU27p3 Barnets rätt att komma till tals m.m.

Votering: betänkande 2005/06:LU27 Nya vårdnadsregler, förslagspunkt 3 Barnets rätt att komma till tals m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L292 yrkande 5 och 2005/06:So647 yrkande 5. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129

2006-05-30

Paginering