Dokument & lagar (811 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:670 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 28 juni Svar på fråga 2011/12:670 Ekonomisk brottslighet i samband med tobaksförsäljning Finansminister Anders Borg Kerstin Engle har frågat mig om det inte är hög tid att ta krafttag för att förebygga allvarlig ekonomisk brottslighet i samband med tobaksförsäljning och vad jag i så fall tänker göra. I likhet

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Kerstin Engle (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:667 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 juni Svar på frågorna 2011/12:667 Minoriteters rätt till skydd och egendom i Turkiet 2011/12:677 Turkiets konfiskering av syrianers egendom Utrikesminister Carl Bildt Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att Turkiet följer sina åtaganden om att respektera minoriteters

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Yilmaz Kerimo (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:666 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 juni Svar på fråga 2011/12:666 Utomrättsliga avrättningar och politiska mord i Honduras Utrikesminister Carl Bildt Hans Linde har frågat mig hur Sverige avser att verka för att de politiska morden i Honduras ska upphöra och alla medborgares säkerhet och grundläggande mänskliga rättigheter ska respekteras, inte

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:658 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 28 juni Svar på fråga 2011/12:658 Bred hjälp till syriska flyktingar Statsrådet Gunilla Carlsson Håkan Bergman har frågat mig vilka ytterligare insatser jag avser att göra för att hjälpa syriska flyktingar. Den humanitära situationen i Syrien och angränsande länder är kritisk. Regeringen är oroad över utvecklingen

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Håkan Bergman (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:677 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 juni Svar på frågorna 2011/12:667 Minoriteters rätt till skydd och egendom i Turkiet 2011/12:677 Turkiets konfiskering av syrianers egendom Utrikesminister Carl Bildt Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att Turkiet följer sina åtaganden om att respektera minoriteters

Svarsdatum: 2012-06-28 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:676 besvarad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 5 juli Svar på fråga 2011/12:676 Stödet till motorsporten Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Nina Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att Sverige ska kunna fortsätta att konkurrera om internationella motorsportevenemang såsom Sweden Rally och Rally Cross i Värmland. Jag delar Nina

Svarsdatum: 2012-07-05 Frågeställare: Nina Larsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:668 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 2 juli Svar på fråga 2011/12:668 Oberoende uppföljning av PGU samt Sadevs roll Statsrådet Gunilla Carlsson Valter Mutt har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att riksdagen kan förlita sig på att det finns resurser för att följa upp och utvärdera svenskt bistånd och svensk politik för

Svarsdatum: 2012-07-02 Frågeställare: Valter Mutt (MP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:145 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 23 november Svar på fråga 2011/12:145 Iranska flyktingar som bor på Camp Ashraf i Irak Utrikesminister Carl Bildt Shadiye Heydari har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att EU, FN och Sverige ska garantera skydd åt de iranska flyktingarna som bor i Camp Ashraf i Irak. Sverige följer utvecklingen vad

Svarsdatum: 2011-11-23 Frågeställare: Shadiye Heydari (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:143 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 23 november Svar på fråga 2011/12:143 Pensionsrätt på livränta Statsrådet Ulf Kristersson Wiwi-Anne Johansson har frågat mig om jag är beredd att verka för att ackumulerad inkomst, till exempel från arbetsskadelivränta, det vill säga då den betalas ut som ett engångsbelopp i efterhand, regleras på ett sådant sätt

Svarsdatum: 2011-11-23 Frågeställare: Wiwi-Anne Johansson (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:141 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 23 november Svar på fråga 2011/12:141 Kadmium i maten Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Helén Pettersson i Umeå har frågat mig om jag med anledning av att skatten på handelsgödsel avskaffats, avser att vidta andra åtgärder för att minska halterna av kadmium i maten. Att maten som vi äter ska vara säker är en

Svarsdatum: 2011-11-23 Frågeställare: Helén Pettersson i Umeå (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:137 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 23 november Svar på fråga 2011/12:137 Tillsynsansvaret för arbetsmiljön vid Försvarsmaktens utlandstjänstgöring Försvarsminister Sten Tolgfors Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag avser att agera för att tillsynen över arbetsmiljön för svenskar som deltar i utlandstjänst ska fungera tillfredsställande.

Svarsdatum: 2011-11-23 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:136 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 24 november Svar på fråga 2011/12:136 Kvarken och persontrafiken Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Maria Lundqvist-Brömster har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till samtal med den finska regeringen om fortsatt färjetrafik över Kvarken och på sikt en Kvarkenbro. Den transportpolitiska utgångspunkten

Svarsdatum: 2011-11-24 Frågeställare: Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:135 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 23 november Svar på fråga 2011/12:135 Nya elområden som hotar jobben Statsrådet Anna-Karin Hatt Hans Hoff har frågat mig om det är i enlighet med mina avsikter att de boende och företagen i Halland och övriga Sydsverige ska betala mer för elen när elbolag i Norge och Sverige exporterar el till Polen, Tyskland

Svarsdatum: 2011-11-23 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:134 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 23 november Svar på fråga 2011/12:134 EU-parlamentets beslut om blankning och CDS Statsrådet Peter Norman Peter Persson har frågat mig om den framförhandlade blankningsförordningen som EU-parlamentet nyligen har antagit och om vilka av bestämmelserna i förordningen som jag avser att implementera i Sverige. EU-parlamentet

Svarsdatum: 2011-11-23 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:121 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 23 november Svar på fråga 2011/12:121 Apoteksmarknaden efter avregleringen Socialminister Göran Hägglund Peter Persson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att den statliga subventionen som handelsmarginalen innebär ska gå till att täcka faktiska merkostnader och inte till riskkapitalbolag i andra

Svarsdatum: 2011-11-23 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:144 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 24 november Svar på fråga 2011/12:144 Trafikverkets upphandling av nattrafik till övre Norrland Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Elin Lundgren har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att de två dagliga turerna med nattåg mellan Stockholm och övre Norrland ska ta olika väg. Trafikverket kommer

Svarsdatum: 2011-11-24 Frågeställare: Elin Lundgren (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:140 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 24 november Svar på fråga 2011/12:140 Tågproblem i Kungsör Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Roger Haddad har frågat mig vad jag avser att göra för att tågkommunikationerna och ersättningsinsatserna ska fungera tillfredsställande i Västmanland. Jag känner väl till att det finns problem med tågtrafiken i Västmanland

Svarsdatum: 2011-11-24 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:214 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 13 december Svar på fråga 2011/12:214 Larmnummer 116 000 Statsrådet Maria Larsson Carina Hägg har frågat mig om jag avser att ta initiativ för införande av larmnummer 116 000 i Sverige. År 2007 har Europeiska kommissionen antagit ett beslut som innebär att medlemsstaterna ska reservera den sexsiffriga nummersekvens

Svarsdatum: 2011-12-13 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:212 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 13 december Svar på fråga 2011/12:212 Åtgärder för att stoppa användningen av khat Statsrådet Maria Larsson Johan Pehrson har frågat justitieministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att minska missbruket av khat. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. I den av regering

Svarsdatum: 2011-12-13 Frågeställare: Johan Pehrson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:210 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 december Svar på fråga 2011/12:210 Översyn av regeringsformens bestämmelse om kungens immunitet Justitieminister Beatrice Ask Lena Olsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att en utredning tillsätts för att se över bestämmelsen i 5 kap. 8 i regeringsformen med direktiv att föreslå ett upphävande

Svarsdatum: 2011-12-12 Frågeställare: Lena Olsson (V)