Dokument & lagar (90 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2A002C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-15 TID 10.0011.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning med företrädare för Polismyndigheten i Stockholms län Utskottet höll en utfrågning med biträdande länspolismästare Lennart Enocsson med medarbetare, Polismyndigheten

2011-11-15

utskottsdokument 2011/12:2A002A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 10.1910.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-10

utskottsdokument 2011/12:2A0029

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-17 TID 09.0009.55 10.0210.18 10.5111.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning med företrädare för Säkerhetspolisen Utskottet höll en utfrågning med generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare, Säkerhetspolisen,

2011-11-17

utskottsdokument 2011/12:2A0131

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-22 TID 11.2612.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 Delegation och subdelegation Utskottet behandlade granskningsärendet Delegation och subdelegation. Ärendet

2011-11-22

utskottsdokument 2011/12:2A15E0

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2011-12-08 TID 09.38 09.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:11, 2011/12:12 och 2011/12:13. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde förslag till preliminär tidplan

2011-12-08

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:9

2011/12:9, Måndagen den 7 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar Anders Borg med medarbetare välkomna.

2011-11-07

utskottsdokument 2011/12:2A1040

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2011-12-01 TID 10.0710.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund

2011-12-01

utskottsdokument 2011/12:2A103F

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2011-12-06 TID 11.1811.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande

2011-12-06

utskottsdokument 2011/12:2A103E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-11-29 TID 11.2812.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-29

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:13

2011/12:13, Fredagen den 25 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 30 november

2011-11-25

utskottsdokument 2011/12:2A06CC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-24 TID 09.0609.13 09.3309.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:9. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-24

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:11

2011/12:11, Onsdagen den 16 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreterare Hans Lindblad Återrapport om utfall av skriftligt förfarande av rådets läsning av budgetförslaget för 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor budget den 18 november

2011-11-16

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:12

2011/12:12, Fredagen den 18 november 1 Transport, telekommunikation och energi energi Statsrådet Anna-Karin Hatt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi energi den 10 juni 2011 Återrapport från informellt ministermöte den 19-20 september 2011 Information och samråd

2011-11-18

utskottsdokument 2011/12:2A1AE5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-13 TID 11.23 11.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:14. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet fortsatte

2011-12-13

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:2

2011/12:2, Fredagen den 23 september 1 Konkurrenskraft forskning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 31 maj 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 2930 september 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2011-09-23

utskottsdokument 2011/12:2A889D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-04-17 TID 10.0011.07 12.1812.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, rörande granskningsärende

2012-04-17

utskottsdokument 2011/12:2A889C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-04-12 TID 08.4310.46 11.0011.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:28. 2 Granskningsärende 10 Försvarsministerns styrning av Försvarsmakten Utskottet behandlade

2012-04-12

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:18

2011/12:19, Fredagen den 16 december 1 Miljö Miljöminister Lena Ek Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 10 oktober 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 19 december 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. Vi hälsar miljöminister

2011-12-16

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:29

2011/12:29, Fredagen den 16 mars 1 Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 23 januari 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 1920 mars 2012 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar

2012-03-16

utskottsdokument 2011/12:2A6567

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-01 TID 09.3409.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23. 2 Granskningsärende 13 Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring Utskottet

2012-03-01