Dokument & lagar (77 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:9

2011/12:9, Måndagen den 7 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar Anders Borg med medarbetare välkomna.

2011-11-07

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:13

2011/12:13, Fredagen den 25 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 30 november

2011-11-25

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:11

2011/12:11, Onsdagen den 16 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreterare Hans Lindblad Återrapport om utfall av skriftligt förfarande av rådets läsning av budgetförslaget för 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor budget den 18 november

2011-11-16

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:12

2011/12:12, Fredagen den 18 november 1 Transport, telekommunikation och energi energi Statsrådet Anna-Karin Hatt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi energi den 10 juni 2011 Återrapport från informellt ministermöte den 19-20 september 2011 Information och samråd

2011-11-18

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:2

2011/12:2, Fredagen den 23 september 1 Konkurrenskraft forskning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 31 maj 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 2930 september 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2011-09-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:15

RiR 2011:15 Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser ISBN 978 91 7086 253 3 RiR 2011:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-03-31 Dnr: 31-2010-0066 RiR: 2011:15 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över

2011-04-19 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:15 (pdf, 1403 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:14

RiR 2011:14 Svenska bidrag till internationella insatser ISBN 978 91 7086 252 6 RiR 2011:14 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-03-29 Dnr: 31-2009-1449 RiR: 2011:14 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över

2011-04-14 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:14 (pdf, 1232 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:13

RiR 2011:13 Leverans på utsatt tid En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten ISBN 978 91 7086 250 2 RiR 2011:13 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-03-15 Dnr: 31-2009-0454 RiR: 2011:13 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-03-30 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:13 (pdf, 1190 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:12

RiR 2011:12 Statens stöd till studieförbunden ISBN 978 91 7086 249 6 RiR 2011:12 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-03-11 Dnr: 31-2010-0272 RiR: 2011:12 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-03-23 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:12 (pdf, 421 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:11

RiR 2011:11 Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011 Redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk ISBN 978 91 7086 248 9 RiR 2011:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-02-18 Dnr: 31-2010-1330 RiR: 2011:11 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022

2011-03-09 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:11 (pdf, 1142 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:10

RiR 2011:10 Biodrivmedel för bättre klimat Hur används skattebefrielsen ISBN 978 91 7086 247 2 RiR 2011:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-02-10 Dnr: 31-2010-0038 RiR: 2011:10 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport

2011-03-03 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:10 (pdf, 2045 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:16

RiR 2011:16 Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva ISBN 978 91 7086 254 0 RiR 2011:16 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-04-06 Dnr: 31-2010-0062 RiR: 2011:16 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig

2011-04-20 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:16 (pdf, 1386 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:18

2011/12:19, Fredagen den 16 december 1 Miljö Miljöminister Lena Ek Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 10 oktober 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 19 december 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. Vi hälsar miljöminister

2011-12-16

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:29

2011/12:29, Fredagen den 16 mars 1 Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 23 januari 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 1920 mars 2012 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar

2012-03-16

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:24

2011/12:24, Fredagen den 24 februari 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 27 januari 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 28 februari 2012 Anf. 1 

2012-02-24

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:19

2011/12:19, Fredagen den 20 januari 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 30 november 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 24 januari

2012-01-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:26

RiR 2011:26 Stabilitetsfonden Gör den skäl för namnet ISBN 978 91 7086 267 0 RiR 2011:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-10-10 Dnr: 31-2011-0309 RiR: 2011:26 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-10-31 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:26 (pdf, 1365 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:25

RiR 2011:25 It-stödet i rättskedjan ISBN 978 91 7086 266 3 RiR 2011:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-09-30 Dnr: 31-2010-1225 RiR: 2011:25 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-10-14 09:00:01

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:25 (pdf, 1937 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:24

RiR 2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport ISBN 978 91 7086 263 2 RiR 2011:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-06-14 Dnr: 33-2010-1221 RiR: 2011:24 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-06-30 09:00:02

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:24 (pdf, 1382 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:23

RiR 2011:23 Lika betyg, lika kunskap En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan ISBN 978 91 7086 262 5 RiR 2011:23 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-06-09 Dnr: 31-2010-1551 RiR: 2011:23 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2011-06-21 09:00:03

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:23 (pdf, 1665 kB)
Paginering