Dokument & lagar (209 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:9

2011/12:9, Måndagen den 7 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar Anders Borg med medarbetare välkomna.

2011-11-07

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:13

2011/12:13, Fredagen den 25 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 30 november

2011-11-25

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:11

2011/12:11, Onsdagen den 16 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreterare Hans Lindblad Återrapport om utfall av skriftligt förfarande av rådets läsning av budgetförslaget för 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor budget den 18 november

2011-11-16

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:12

2011/12:12, Fredagen den 18 november 1 Transport, telekommunikation och energi energi Statsrådet Anna-Karin Hatt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi energi den 10 juni 2011 Återrapport från informellt ministermöte den 19-20 september 2011 Information och samråd

2011-11-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 44 Samrådet avslutades den 5 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM MP

2012-11-05

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:2

2011/12:2, Fredagen den 23 september 1 Konkurrenskraft forskning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 31 maj 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 2930 september 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2011-09-23

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:18

2011/12:19, Fredagen den 16 december 1 Miljö Miljöminister Lena Ek Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 10 oktober 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 19 december 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. Vi hälsar miljöminister

2011-12-16

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:29

2011/12:29, Fredagen den 16 mars 1 Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 23 januari 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 1920 mars 2012 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar

2012-03-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 11 Samrådet avslutades den 16 mars Det fanns inte stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt beträffande A- punkten nr. 10: Fiskepartnerskapsavtal EU Republiken Kiribati Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkter beträffande övriga A-punkter. AM SD

2012-03-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut den 15 mars om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten Samrådet avslutades den 15 mars Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2012-03-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut den 15 mars om restriktiva åtgärder mot Iran Samrådet avslutades den 15 mars Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2012-03-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut den 15 mars om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina Samrådet avslutades den 15 mars Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2012-03-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför möte i rådet Ekofin den 13 mars Stabilitets- och tillväxtpakten Grekland Samrådet avslutades den 13 mars Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2012-03-13

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:24

2011/12:24, Fredagen den 24 februari 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 27 januari 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 28 februari 2012 Anf. 1 

2012-02-24

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:19

2011/12:19, Fredagen den 20 januari 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 30 november 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 24 januari

2012-01-20

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:4

2011/12:4, Fredagen den 7 oktober 1 Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Birgitta Ohlsson Näringsminister Annie Lööf Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 12 september 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 11 oktober

2011-10-07

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:3

2011/12:3, Fredagen den 30 september 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor socialpolitik Socialminister Göran Hägglund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor socialpolitik den 6 juni 2011 Återrapport

2011-09-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 37 Samrådet avslutades den 16 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP, SD, V

2011-09-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför möte i rådet RIF den 2223 september Schengensamarbetet Samrådet avslutades den 22 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP, SD

2011-09-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut om förlängning av mandatet för EUSR till den Afrikanska Unionen AU Samrådet avslutades den 22 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2011-09-22