Dokument & lagar (2 156 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1666 av Fridolin, Gustav (mp)

den 19 maj Fråga 2005/06:1666 av Gustav Fridolin mp till utrikesminister Jan Eliasson s Pridefirande i Moskva Som svar på fråga 2005/06:1121 om förföljelse av HBT-personer i Ryssland svarade den dåvarande utrikesministern att svenska ambassaden i Moskva har fått i uppdrag att kontakta borgmästaren i Moskva för att

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1665 av Fridolin, Gustav (mp)

den 19 maj Fråga 2005/06:1665 av Gustav Fridolin mp till utrikesminister Jan Eliasson s Stoppat Pridefirande i Moldavien Det femte Pridefirandet i Moldaviens huvudstad Chisinau har nyligen avslutats. Precis som förra året vägrade myndigheterna att lämna sitt tillstånd till en fredlig demonstration utanför parlamentet

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Jan Eliasson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1664 av Jönsson, Mona (mp)

den 19 maj Fråga 2005/06:1664 av Mona Jönsson mp till statsrådet Barbro Holmberg s Migrationsverkets kontakter med polismyndighet vid verkställighet av vissa ärenden Det har i medierna framkommit uppgifter om att Migrationsverket kallar utländska personer, som ska avvisas eller utvisas, till möten hos Migrationsverket

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1670 av Backman, Hans (fp)

den 19 maj Fråga 2005/06:1670 av Hans Backman fp till statsrådet Sven-Erik Österberg s Åldersgränser på spel Lotteriinspektionen har det samlade ansvaret som tillståndgivande myndighet. Detta möjliggör en enhetlig tillståndsgivning och kontroll av spelautomater i hela landet. Det har dock framkommit att Svenska

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1669 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 19 maj Fråga 2005/06:1669 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Lena Sommestad s Ny fordonsskatt och direktimporterade bilar Enligt den nya fordonsskattelagen som träder i kraft den 1 oktober 2006 ska personbilar av modellår 2006 eller senare samt för vissa äldre personbilar som uppfyller särskilda miljökrav

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1668 av Ekendahl, Maud (m)

den 19 maj Fråga 2005/06:1668 av Maud Ekendahl m till statsrådet Ylva Johansson s Tandvårdsförsäkringen för äldre Riksrevisionen har granskat utformningen av tandvårdsförsäkringen för äldre. I de slutsatser som framförs riktas kritik mot att konstruktionen av reformen leder till en blandning av reglering och ofullständig

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1667 av von Sydow, Henrik (m)

den 19 maj Fråga 2005/06:1667 av Henrik von Sydow m till justitieminister Thomas Bodström s Statligt stöd till antidemokratiska organisationer I riksdagens särskilda debatt den 12 maj i år om våldsangrepp mot politiska partier och myndigheter lyfte undertecknad frågan om finansieringen av antidemokratiska organisationer.

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1334 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 30 mars Fråga 2005/06:1334 av Anna Grönlund Krantz fp till finansminister Pär Nuder s Den svenska bärnäringen Frågor har ställts till finansministern under januari och februari 2006 som gäller den svenska bärnäringen. Bakgrunden är den att Skatteverket under det senaste året, med anledning av en dom i Regeringsrätten,

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1333 av von Sydow, Henrik (m)

den 30 mars Fråga 2005/06:1333 av Henrik von Sydow m till statsminister Göran Persson s Rutiner för verkställande av riksdagsbeslut Regeringens skrivelse 2005/06:75 visar att regeringen har underlåtit att genomföra hela 153 riksdagsbeslut. 18 beslut är fattade före riksmötet 1999/2000 och 6 av dem är mer än tio

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1332 av von Sydow, Henrik (m)

den 30 mars Fråga 2005/06:1332 av Henrik von Sydow m till statsminister Göran Persson s Respekten för riksdagens beslut Skrivelse 2005/06:75 från regeringen visar att antalet riksdagsskrivelser som inte är slutbehandlade av regeringen är 153 stycken. Fortfarande finns det dessutom 18 skrivelser från före riksmötet

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1037 av Lindström, Torsten (kd)

den 16 februari Fråga 2005/06:1037 av Torsten Lindström kd till statsrådet Lena Hallengren s Rekryteringsbidragets låga effektnivå CSN har avlämnat en rapport till regeringen rörande effekterna av rekryteringsbidraget. I ett pressmeddelande från CSN anges att formen varit framgångsrik med rubriken Många fortsätter

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2005/06:990 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:990 av Jan-Evert Rådhström m till finansminister Pär Nuder s Förmånsvärden för miljöbilar Förmånsvärden för så kallade miljöbilar har olika skatterabatter beroende på valet av teknisk lösning. Ett exempel är skillnaden i de olika rabatterna på förmånsvärde för gas- och etanolbilar. Svensk

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:989 av Andersson, Magdalena (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:989 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson s Självskadande patienter I en artikel i Aftonbladet framgår att i en motion till brittiska Royal College of Nursings RCN kongress i april föreslås att patienter som vill skada sig själva ska förses med rena rakblad och bandage.

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1036 av Wälivaara, Erling (kd)

den 16 februari Fråga 2005/06:1036 av Erling Wälivaara kd till finansminister Pär Nuder s Nya momssatsers påverkan på turistnäringen Mervärdesskatteutredningen föreslår i sitt betänkande en förändrad momssats. Samtliga varor och tjänster i Sverige ska beläggas med en moms på 21,7 till skillnad mot dagens momssatser

Inlämnad: 2006-02-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:988 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:988 av Jan-Evert Rådhström m till justitieminister Thomas Bodström s Nykterhetskontroll för piloter och annan flygplansbesättning Det är orimligt att piloter som har ansvar för hundratals flygpassagerares säkerhet inte får bli nykterhetskontrollerade i en stickprovskontroll. Luftfartslagen,

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:987 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:987 av Jan-Evert Rådhström m till justitieminister Thomas Bodström s Eftersupning Rattonykterheten är ett stort problem. Av de bilister som dör i trafiken är omkring 25 påverkade av alkohol. Av dem som förolyckas i singelolyckor är omkring 50 påverkade av alkohol. Det är oerhört viktigt

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:986 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 9 februari Fråga 2005/06:986 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Bättre tillsyn vid djurtransporter Djurskyddslagen säger: Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavningar och liknande.

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:985 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 9 februari Fråga 2005/06:985 av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Laila Freivalds s Stockholm som säte för Internationella brottmålsdomstolen Vid en FN-konferens i Rom i juli 1998 undertecknade 120 länder, däribland Sverige, ett avtal om att inrätta en oberoende permanent internationell brottmålsdomstol

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:984 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 9 februari Fråga 2005/06:984 av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Laila Freivalds s Mänskliga rättigheter i Iran Under början av februari har våldsamma protester utbrutit i Irans huvudstad Teheran, detta med anledning av att Teherans busschaufförer inlett en strejk. Bakgrunden till strejken är att chaufförerna

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2005/06:983 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 februari Fråga 2005/06:983 av Lars-Ivar Ericson c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Framtiden för slakterinäringen Slakten under förra året var den lägsta på flera decennier, visar Jordbruksverkets statistik. Grisslakten har inte varit så låg sedan 1974 och på nötsidan har man inte slaktat så lite

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)