Dokument & lagar (1 670 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:737 av Ludvigsson, Anne (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:737 Fri-entré-reformen av Anne Ludvigsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m De statliga museerna har förlorat var tredje besökare sedan entréavgiften infördes vid årsskiftet. Det är tydligt att människor uppskattade att få möjlighet att se vårt gemensamma kulturarv och

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:736 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:736 Bredbandsoperatörers ansvar för samhällsviktiga e-tjänster av Fredrik Lundh s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Ip-telefoni anses vara telefonins framtid. Många operatörer erbjuder tjänsten och i grunden handlar det om en teknisk lösning som transporterar

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:735 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:735 Fungerande telekommunikationer i samband med kriser av Fredrik Lundh s till statsrådet Mats Odell kd Allt fler byter fast telefoni till ip-telefoni via Internet. Det gäller privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner. Detta ökar sårbarheten i vårt samhälle och gör det svårare

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:734 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:734 Fast telefoni i nybyggda hus av Fredrik Lundh s till statsrådet Mats Odell kd Användningen av så kallad ip-telefoni, telefoni via bredbands- eller kabel-tv-nät, ökar mycket kraftigt och stora delar av landets fastighetsägare och allmännyttan har påbörjat eller ligger i startgroparna

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:733 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:733 Otrygga trygghetslarm av Fredrik Lundh s till statsrådet Maria Larsson kd Så kallad ip-telefoni är på bred frammarsch i det svenska samhället. Men tekniken som tillåter telefonsamtal genom Internet gör skrämmande nog kommunernas trygghetslarm otrygga. I slutet av januari 2007 försökte

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:732 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:732 Ip-telefonins kapacitet och säkerhet av Fredrik Lundh s till statsrådet Åsa Torstensson c I slutet av januari 2007 försökte en pensionär i Luleå använda sitt trygghetslarm när han ramlat. Larmet gick inte fram till larmcentralen då mannen hade ip-telefoni. Först efter nio timmar

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:262 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 1 december Fråga 2006/07:262 Boverkets byggregler och elanvändning för uppvärmning av Sven Gunnar Persson kd till statsrådet Mats Odell kd I den borgerliga alliansens energiöverenskommelse redovisas grundsynen på energieffektivisering och olika energiformer: Energieffektiviseringen bör syfta till att minska

Inlämnad: 2006-12-01 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:261 av Ludvigsson, Anne (s)

den 1 december Fråga 2006/07:261 Varaktig fred i Mellanöstern av Anne Ludvigsson s till utrikesminister Carl Bildt m Hamas valseger i januari speglade det palestinska folkets frustration över en alltmer hopplös vardag under ockupation. Valet, som av det internationella samfundet betecknats som fritt och rättvist,

Inlämnad: 2006-12-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:260 av Johansson, Morgan (s)

den 1 december Fråga 2006/07:260 Översyn av alkohollagen av Morgan Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Svensk alkoholpolitik har ett stort stöd bland allmänheten. Det finns en genuin förståelse för att en restriktiv syn på bland annat försäljning och tillståndsgivning är viktigt för att hålla tillbaka

Inlämnad: 2006-12-01 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:259 av Olovsson, Fredrik (s)

den 1 december Fråga 2006/07:259 Kommunal vuxenutbildning av Fredrik Olovsson s till statsrådet Jan Björklund fp När regeringen försämrar de statliga anslagen till vuxenutbildning kommer Katrineholms kommun mycket dåligt ut. Nedskärningarna och det nya sättet att räkna statsbidraget gör att kommunen förlorar

Inlämnad: 2006-12-01 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:258 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 december Fråga 2006/07:258 Forskningen om kvinnor i arbetslivet av Luciano Astudillo s till statsrådet Nyamko Sabuni fp Såväl arbetslivsforskningen som det mesta av medicinsk forskning har utförts på män i större omfattning än på kvinnor. Resultaten har dock ofta generaliserats till att gälla även kvinnor.

Inlämnad: 2006-12-01 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:257 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 december Fråga 2006/07:257 Mångfalden i ledningsgrupperna i svenska företag av Luciano Astudillo s till statsrådet Nyamko Sabuni fp I dag lever nästan en miljon människor som är födda utanför norden i Sverige. Detta borde vara synligt på alla nivåer i det svenska samhället. Men så är det inte. Ju högre upp

Inlämnad: 2006-12-01 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:256 av Granlund, Marie (s)

den 30 november Fråga 2006/07:256 Obehöriga lärare på fristående skolor av Marie Granlund s till statsrådet Jan Björklund fp Skolminister Jan Björklund vill ge ett nytt uppdrag till Utredningen om lärarauktorisation. Han vill att utredningen ska föreslå ett definitivt förbud för kommuner att anställa obehöriga

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:255 av Eneroth, Tomas (s)

den 30 november Fråga 2006/07:255 Bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer av Tomas Eneroth s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den aviserade höjningen av bostadstillägget för såväl ålderspensionärer som förtidspensionärer avbröts i och med regeringsskiftet. Den tillträdande regeringen

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2006/07:254 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 30 november Fråga 2006/07:254 Stöd åt offer för stalkning av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m I juli 2006 utfärdade den förra regeringen direktiv för utredningen Förstärkt skydd för personer som utsätts för hot eller förföljelse. Som svar på en fråga här i riksdagen, om att inom utredningens

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:253 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 30 november Fråga 2006/07:253 Folkbildningens roll för att bryta utanförskapet i storstäderna av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Nyamko Sabuni fp Att bekämpa det utanförskap som många människor upplever i våra storstäder är en angelägen uppgift. Här behövs insatser av stat, kommun, föreningsliv och så vidare.

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:252 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 30 november Fråga 2006/07:252 Fängslande av politisk opposition i Singapore av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Carl Bildt m I det svenska Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter året 2005 konstateras i inledningen att Singapore är ingen demokratiDet konstateras vidare att situationen

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:251 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 30 november Fråga 2006/07:251 Användning av viktningsfaktorer vid energideklarationer av Sven Gunnar Persson kd till näringsminister Maud Olofsson c Energieffektiviseringen bör syfta till att minska användningen av jordens primära energiresurser, och därmed minska belastningen på klimat och miljö. Olika energikällor

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:250 av Engström, Marie (v)

den 30 november Fråga 2006/07:250 VM i friidrott av Marie Engström v till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m I regeringsförklaringen står att Sverige ska aktivt verka för att få fler stora internationella idrottsevenemang till vårt landAtt regeringen nu säger att man inte vill ge ekonomiska garantier till en

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:249 av Oskarsson, Christina (s)

den 30 november Fråga 2006/07:249 Elevinflytande av Christina Oskarsson s till statsrådet Jan Björklund fp Sedan 1997 pågår en försöksverksamhet som ger landets gymnasier rätt att tillsätta lokala styrelser med elevmajoritet. Ett 30-tal kommuner har utnyttjat möjligheten. Ett exempel är Ale kommun utanför Göteborg.

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Jan Björklund (FP)