Dokument & lagar (1 591 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:91 av Mats Persson (FP)

Fråga 2015/16:91 Framväxten av tältläger av Mats Persson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S På flera platser i vårt land sker en utveckling med framväxten av kåkstäder och tältläger. I somras uppmärksammades det att företaget Flextrus parkering i Lund togs i besittning utan tillstånd. I Malmö

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:91 av Mats Persson (FP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:90 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2015/16:90 Turkiskt förtryck av kurder av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Den 23 september mottog jag ett svar från ministern efter att ha ställt en skriftlig fråga om kurdernas situation i Turkiet. Av svaret att döma delar ministern min oro för Turkiets prioriteringar i det de kallar krig

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:90 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:89 av Allan Widman (FP)

Fråga 2015/16:89 Hemvärnets samarbete med USA:s nationalgarde av Allan Widman FP till Försvarsminister Peter Hultqvist S Flera av Sveriges grannländer samarbetar sedan lång tid med USA:s nationalgarde inom ramen för deras State Partnership Program. Norge samarbetar med nationalgardet i Minnesota, Estland med dito i Maryland,

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:89 av Allan Widman (FP) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:88 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:88 Yrkeshögskolan och karriärväxling av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Aida Hadzialic S Yrkeshögskolan YH har utvecklats snabbt de senaste åren och står i dag för en viktig funktion för kompetens- och karriärutveckling i det svenska utbildningssystemet. Den nuvarande regeringen har aviserat fortsatt stöd

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:88 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:87 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:87 Skolans koppling till arbetslivet av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola och utbildning står inför stora utmaningar. I en alltmer snabbrörlig värld med stor tillgång till kunskap och höga krav på kompetens ställs allt högre krav på skolans förmåga att lära ut kunskaper

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:87 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:86 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:86 Internationaliseringsstöd till företag inom den kreativa näringen av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Nyligen presenterade regeringen Sveriges exportstrategi. Regeringen avser att sjösätta ett antal insatser för att svensk export ska kunna fortsätta växa. Under rubriken

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:86 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:85 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:85 Fler jobb av Helena Bouveng M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Hur blir jobben fler med höjd moms på biobiljetter Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:85 av Helena Bouveng (M) (pdf, 62 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:83 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:83 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Hur blir jobben fler med försämrade drivkrafter för högre utbildning Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:83 av Helena Bouveng (M) (pdf, 62 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:82 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:82 Fler jobb av Helena Bouveng M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Hur blir jobben fler med höjda skatter och avgifter på företagande Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej.

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:82 av Helena Bouveng (M) (pdf, 61 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:80 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:80 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Per Bolund MP Hur blir jobben fler med förändringar i RUT- och ROT-avdragen Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2016

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:80 av Helena Bouveng (M) (pdf, 62 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:79 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:79 Det växande problemet med streamning från olaglig källa av Jörgen Warborn M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en rapport från Mediavision från maj 2015 framträder en mörk bild av den svenska illegala spridningen och konsumtionen av film och tv-program. Sverige sticker ut i en

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:79 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:78 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:78 Blockering av illegala film- och tv-sajter av Jörgen Warborn M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en rapport från Mediavision från maj 2015 framträder en mörk bild av den svenska illegala spridningen och konsumtionen av film och tv-program. Sverige sticker ut i en nordisk jämförelse.

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:78 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:77 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:77 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Aida Hadzialic S Hur blir jobben fler när Tekniksprånget endast förlängs med ett år Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:77 av Helena Bouveng (M) (pdf, 61 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:76 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:76 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Anders Ygeman S Hur blir jobben fler med det slopade kravet på 20 000 poliser Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I den framlagda budgetpropositionen

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:76 av Helena Bouveng (M) (pdf, 61 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:9 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:9 Sammanhållen planering för det civila försvaret av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Som en del i det nya försvarsbeslutet för perioden 20162020 ingår att planeringen för det civila försvaret ska återupptas. Det civila försvaret är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:9 av Hans Wallmark (M) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:8 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:8 Åtgärder för att stoppa rattonykterheten av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Onyktra lastbilschaufförer trafikerar våra vägar, vilket är helt oacceptabelt. Medieuppgifter gör gällande att en chaufför nyligen kört in i en annan lastbil i Malmös hamn, och att han vid tillfället hade 4 promille

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:8 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:7 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2015/16:7 Turkiets agerande gentemot kurder av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Som ett led i vad Turkiet kallar krig mot terrorism har Erdogans regering angripit kurdiska trupper samt Daesh ISAtt i nuläget inte fokusera attackerna mot islamistgrupperna är illa nog, men det stannar inte

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:7 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:6 av Richard Jomshof (SD)

Fråga 2015/16:6 Halvering av asylsökandes ersättning av Richard Jomshof SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den danska regeringen valde den 7 september att sjösätta en upplysningskampanj som syftar till att minska antalet flyktingar som tar sig till Danmark. I en annonskampanj i libanesiska och

Inlämnad: 2015-09-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:6 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:55 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:55 Riksdagens inflytande på filmpolitiken av Jörgen Warborn M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den 13 maj 2015 publicerade regeringen en artikel om filmavtalet på regeringen.se. Regeringens egen artikel beskriver att filmavtalet sägs upp och att en ny filmpolitik ska ta vid år 2017.

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:55 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:54 av Per Lodenius (C)

Fråga 2015/16:54 Ålandsöverenskommelsens förpliktelser av Per Lodenius C till Utrikesminister Margot Wallström S Åland firar år 2022 100-årsjubilem som självstyrt örike. Ledande åländska politiker brukar ibland även i officiella sammanhang påpeka att Sverige och Finland har delad vårdnad om Åland. Till grund för detta

Inlämnad: 2015-09-30 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:54 av Per Lodenius (C) (pdf, 78 kB)