Dokument & lagar (1 230 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:258 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 14 november Fråga 2008/09:258 Olika regler för privat och offentligt driven äldreomsorg av Catharina Bråkenhielm s till statsrådet Maria Larsson kd Enligt en nyligen presenterad rapport från Riksrevisionen RiR 2008:21 framgår det att en av de stora och mest betydelsefulla skillnaderna mellan offentligt och

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:257 av Holm, Ulf (mp)

den 14 november Fråga 2008/09:257 Förbud mot tidelag av Ulf Holm mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Tidningen Expressen har de senaste dagarna haft ett reportage där man uppmärksammat ett nätverk med personer som håller på med att utnyttja djur i sexuella syften. Omfattningen är mer utbredd än vad någon

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:256 av Linander, Johan (c)

den 14 november Fråga 2008/09:256 Västsahara av Johan Linander c till utrikesminister Carl Bildt m I över 30 år har det västsahariska folket levt under förtryck och ca 160 000 västsaharier lever i dag i algeriska flyktingläger och är helt beroende av bistånd från det internationella samfundet för sin överlevnad.

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:255 av Larsson, Jan-Olof (s)

den 14 november Fråga 2008/09:255 Underlättande av investeringar för företag av Jan-Olof Larsson s till näringsminister Maud Olofsson c Jag och en kollega besökte ett pappersbruk i Bohuslän för några månader sedan. Ett av de problem som företaget upplevde var den dyra energin. Därför planerade man sedan några år

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:254 av Engelhardt, Christer (s)

den 14 november Fråga 2008/09:254 Territoriellt samarbete av Christer Engelhardt s till utrikesminister Carl Bildt m Den 16 november 2006 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att se över behovet av nya författningar och författningsändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:253 av Weibull Kornias, Marie (m)

den 14 november Fråga 2008/09:253 Biståndsmedel till gruvkunskap av Marie Weibull Kornias m till statsrådet Gunilla Carlsson m Sverige och svensk gruvindustri kan bidra till utvecklingen i mineralrika utvecklingsländer. Efterfrågan på den globala metallmarkanden är ansenlig, men råvaruproduktionen bidrar inte alltid

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:252 av Bodström, Thomas (s)

den 14 november Fråga 2008/09:252 Terroristbekämpning av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Jag ställde för en kort tid sedan en fråga till justitieministern om Säkerhetspolisens tillgång till information som utgör viktiga delar av terroristbekämpningen. Det gäller sådan information som fås

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:251 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 14 november Fråga 2008/09:251 Fördröjning av adoptionsärenden och adoptanters ålder av Kjell Eldensjö kd till justitieminister Beatrice Ask m Vid en adoption står barnets bästa i fokus. Därför har man satt upp en rad kriterier som ska vara vägledande för att adoptionen ska gå igenom. Ett sådant kriterium är

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:250 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 14 november Fråga 2008/09:250 Snedvridning av konkurrens för ekonomiska föreningar av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Åsa Torstensson c För att kunna leva och verka på landsbygden är en väl fungerande infrastruktur av grundläggande betydelse. Detta gäller inte bara den infrastruktur som gör resor och

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:249 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 14 november Fråga 2008/09:249 Jämställdheten i Sverige av Ann-Christin Ahlberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sverige tappar i jämställdhet.Ovanstående rubrik stod att läsa i Svenska Dagbladet den 12 november i år. Det är inga rubriker vi i Sverige är vana vid att se, tvärtom

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:248 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 14 november Fråga 2008/09:248 Beskattning av obebyggda tomter samt enkla fritidshus av Désirée Pethrus Engström kd till finansminister Anders Borg m När regeringen avskaffade den statliga fastighetsskatten och införde en låg kommunal avgift var avsikten att skapa trygghet för människor. Det nya regelverket

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:247 av Eriksson, Birgitta (s)

den 14 november Fråga 2008/09:247 Sanering av städbranschen av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Städbranschen uppges vara en av de branscher där det skattefuskas mest. Närmare hälften av Sveriges 4 000 städbolag uppskattades fuska med skatten, enligt en tidningsartikel hösten 2006. Andelen

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:246 av Eriksson, Birgitta (s)

den 14 november Fråga 2008/09:246 Uthyrningsföretag och bemanningsbranschen av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Fusket inom bemanningsbranschen är omfattande och många löntagare tvingas acceptera en otrygg tillvaro med svarta löner och osäkra anställningsförhållanden. Bemanningsföretag med obetalda

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:245 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 14 november Fråga 2008/09:245 Pappornas andel av sjukdagar för barn av Ann-Christin Ahlberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Nu ökar inte längre pappornas andel av sjukdagar eller uttag av föräldrapenning. Pappornas andel av vård av sjukt barn har ökat varje år sedan 1999. Förra

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:688 av Pertoft, Mats (mp)

den 27 februari Fråga 2008/09:688 Nollarrende för ekologiskt jordbruk av Mats Pertoft mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Jag skulle vilja fråga om näringsministern stöder idén att kommuner inför nollarrende för ekologiska lantbrukare i syfte att gynna ekologisk odling. Regering och riksdag har fastställt

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:687 av Olsson, Hans (s)

den 27 februari Fråga 2008/09:687 Utvärdering av kapitalåterflödet genom förmögenhetsskattens slopande av Hans Olsson s till finansminister Anders Borg m I min skriftliga fråga 2007/08:528 den 20 december 2007 tog jag upp det av statsrådet beräknade kapitalåterflödet till Sverige i och med förmögenhetsskattens

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:686 av Hultqvist, Peter (s)

den 27 februari Fråga 2008/09:686 Palestinsk samlingsregering av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas arbetar nu för en palestinsk samlingsregering där företrädare för både al-Fatah och Hamas ingår. Abbas har understrukit att en sådan regering ska respektera

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:685 av Engström, Marie (v)

den 27 februari Fråga 2008/09:685 Förenklad momshantering av Marie Engström v till finansminister Anders Borg m Varor som importeras från länder utanför EU deklareras normalt i en tulldeklaration och importmoms betalas till Tullverket. Ett importerande företag får därefter, när Tullverket utfärdat tullräkning, göra

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:684 av Bolund, Per (mp)

den 27 februari Fråga 2008/09:684 Konsumtion och klimat av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c I sitt slutbetänkande skrev Klimatberedningen att det är av stort intresse att utveckla arbetet med att beräkna och följa hur stora utsläpp som orsakas av den samlade konsumtionen i Sverige för att komplettera

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:680 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 februari Fråga 2008/09:680 Bättre möjligheter till skadestånd och brottsofferersättning av Lennart Sacrédeus kd till justitieminister Beatrice Ask m Den som begått och dömts för ett brott är i många fall också skyldig att betala skadestånd till offret. Bedömningen handläggs och beslutas av domstol. Om den

Inlämnad: 2009-02-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)