Dokument & lagar (50 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:10 Torsdag 2016-12-01 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10 Datum och tid: 2016-12-01 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen Beredning Föredragande: KL 4. UD:s hantering

2016-12-01 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:9 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid: 2016-11-29 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: FJ 4. Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen

2016-11-29 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:8 Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8 Datum och tid: 2016-11-22 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: FJ 4. Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen

2016-11-22 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:7 Torsdag 2016-11-10 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7 Datum och tid: 2016-11-10 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Styrning av vissa myndigheter under Näringsdepartementet Beredning Föredragande: HH Bilagor 1. Särskilt protokoll 2016/17:6 3. Kompletterande material delas under

2016-11-10 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:6 Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid: 2016-11-08 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Styrning av vissa myndigheter under Näringsdepartementet Beredning Föredragande: HH Bilagor 1. Särskilt protokoll 2016/17:5 3. Skrivelse från

2016-11-08 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:5 Torsdag 2016-10-27 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5 Datum och tid: 2016-10-27 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. UD:s hantering av ärenden om bortförda eller kvarhållna barn i internationella förhållanden Beredning Föredragande: CR 4. Vissa förvaltningsärenden:

2016-10-27 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:4 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4 Datum och tid: 2016-10-25 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen Beredning Föredragande: KL 4. Vissa förvaltningsärenden

2016-10-25 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:3 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3 Datum och tid: 2016-10-11 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Beredning Föredragande: SS 4. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: FJ Bilagor 1. Särskilt protokoll 2016/17:2 34. Skrivelse från

2016-10-11 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2 Datum och tid: 2016-09-29 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Vissa förvaltningsärenden Föredragande: CR 4. UD:s hantering av ärenden om bortförda eller kvarhållna barn i internationella förhållanden

2016-09-29 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2016/17:1 Torsdag 2016-09-15 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1 Datum och tid: 2016-09-15 08:00 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Föredragande: SS 3. Regeringsprotokollen Föredragande: FJ 4. Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar

2016-09-15 08:00:00