Dokument & lagar (13 träffar)

Yttrande 2010/11:JuU9y

2010/11:JuU9y En EU-agenda för barns rättigheter Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU9y En EU-agenda för barns rättigheter Till socialutskottet Socialutskottet har den 17 mars 2011 berett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens meddelande KOM2011 60 En EU-agenda för barns rättigheter. Justitieutskottet

2011-04-28

Yttrande 2010/11:JuU9y (pdf, 34 kB)

Yttrande 2010/11:JuU6y

2010/11:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 april 2011 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över Årsboken om EU, regeringens skrivelse 2010/11:105

2011-04-28

Yttrande 2010/11:JuU6y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2010/11:JuU5y

2010/11:JuU5y En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU5y En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 10 februari 2011 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig

2011-03-01

Yttrande 2010/11:JuU5y (pdf, 46 kB)

Yttrande 2010/11:JuU4y

2010/11:JuU4y Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU4y Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Till försvarsutskottet Regeringens skrivelse 2010/11:41 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2011-01-27

Yttrande 2010/11:JuU4y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2010/11:JuU3y

2010/11:JuU3y En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU3y En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning Till socialutskottet Socialutskottet har den 9 november 2010 beslutat att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2010/11:4

2010-12-02

Yttrande 2010/11:JuU3y (pdf, 22 kB)

Yttrande 2010/11:JuU2y

2010/11:JuU2y Från många till en sammanslagningar av myndigheter Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU2y Från många till en sammanslagningar av myndigheter Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 14 oktober 2010 beslutat att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över Riksrevisionens

2010-11-23

Yttrande 2010/11:JuU2y (pdf, 21 kB)

Yttrande 2010/11:JuU1y

2010/11:JuU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 oktober 2010 att bereda övriga utskott tillfälle att ge de eventuella

2010-11-18

Yttrande 2010/11:JuU1y (pdf, 24 kB)

Yttrande 2001/02:JuU6y

Justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2001, m.m. Till utrikesutskottet Inledning Utrikesutskottet beslutade den 9 april 2002 att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelser 2001/02:105 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska

2002-01-01

Yttrande 2001/02:JuU6y (doc, 56 kB)

Yttrande 2001/02:JuU5y

Justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU5y Handlingsplan mot narkotika Till socialutskottet Proposition 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan har hänvisats till socialutskottet. Socialutskottet beslutade den 29 januari 2002 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen jämte eventuella

2002-01-01

Yttrande 2001/02:JuU5y (doc, 144 kB)

Yttrande 2001/02:JuU4y

Justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU4y Hets mot folkgrupp, m.m. Till konstitutionsutskottet Inledning Proposition 20001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. har hänvisats till konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottet beslutade den 12 december 2001 att till justitieutskottet under förutsättning av justitieutskottets

2002-01-01

Yttrande 2001/02:JuU4y (doc, 68 kB)

Yttrande 2001/02:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU3y Åtgärder mot förorening från fartyg Till miljö- och jordbruksutskottet Inledning Miljö- och jordbruksutskottet har berett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg jämte motioner i de delar som berör justitieutskottets

2002-01-01

Yttrande 2001/02:JuU3y (doc, 50 kB)

Yttrande 2001/02:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU2y Polisens radiokommunikationssystem Till försvarsutskottet Inledning Försvarsutskottet avser att i samband med behandlingen av budgetpropositionen för år 2002 behandla tre motionsyrkanden, 2001/02:Fö6 kd yrkande 17, 2001/02:Fö10 fp yrkande 10 och 2001/02:Fö260 ssom rör frågan

2002-01-01

Yttrande 2001/02:JuU2y (doc, 69 kB)

Yttrande 2001/02:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU1y Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Ärendet Finansutskottet har berett samtliga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för år 2002,

2002-01-01

Yttrande 2001/02:JuU1y (doc, 62 kB)