Dokument & lagar (23 träffar)

Yttrande 2010/11:SoU4y

2010/11:SoU4y Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU4y Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 12 april 2011 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2010/11:107 Förbättrad utslussning

2011-05-03

Yttrande 2010/11:SoU4y (pdf, 30 kB)

Yttrande 2010/11:JuU9y

2010/11:JuU9y En EU-agenda för barns rättigheter Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU9y En EU-agenda för barns rättigheter Till socialutskottet Socialutskottet har den 17 mars 2011 berett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens meddelande KOM2011 60 En EU-agenda för barns rättigheter. Justitieutskottet

2011-04-28

Yttrande 2010/11:JuU9y (pdf, 34 kB)

Yttrande 2010/11:JuU6y

2010/11:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 april 2011 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över Årsboken om EU, regeringens skrivelse 2010/11:105

2011-04-28

Yttrande 2010/11:JuU6y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2010/11:SoU3y

2010/11:SoU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 april 2011 att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att lämna ett yttrande över regeringens skrivelse 2010/11:105 Årsboken

2011-04-13

Yttrande 2010/11:SoU3y (pdf, 23 kB)

Yttrande 2010/11:SoU2y

2010/11:SoU2y Luftburna ambulanstransporter Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU2y Luftburna ambulanstransporter Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 15 februari 2011 att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna Fö231 och Fö235, som ingår i ett kommande motionsbetänkande, FöU2

2011-03-03

Yttrande 2010/11:SoU2y (pdf, 17 kB)

Yttrande 2010/11:JuU5y

2010/11:JuU5y En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU5y En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 10 februari 2011 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig

2011-03-01

Yttrande 2010/11:JuU5y (pdf, 46 kB)

Yttrande 2010/11:JuU4y

2010/11:JuU4y Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU4y Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Till försvarsutskottet Regeringens skrivelse 2010/11:41 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2011-01-27

Yttrande 2010/11:JuU4y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2010/11:JuU3y

2010/11:JuU3y En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU3y En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning Till socialutskottet Socialutskottet har den 9 november 2010 beslutat att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2010/11:4

2010-12-02

Yttrande 2010/11:JuU3y (pdf, 22 kB)

Yttrande 2010/11:JuU2y

2010/11:JuU2y Från många till en sammanslagningar av myndigheter Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU2y Från många till en sammanslagningar av myndigheter Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 14 oktober 2010 beslutat att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över Riksrevisionens

2010-11-23

Yttrande 2010/11:JuU2y (pdf, 21 kB)

Yttrande 2010/11:SoU1y

2010/11:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2010/11:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 14 oktober 2010 att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition

2010-11-18

Yttrande 2010/11:SoU1y (pdf, 51 kB)

Yttrande 2010/11:JuU1y

2010/11:JuU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 oktober 2010 att bereda övriga utskott tillfälle att ge de eventuella

2010-11-18

Yttrande 2010/11:JuU1y (pdf, 24 kB)

Yttrande 2001/02:SoU6y

Socialutskottets yttrande 2001/02:SoU6y Utvecklingen inom den kommunala sektorn Till finansutskottet Finansutskottet har den 18 april 2002 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2001/02:102 om utvecklingen inom den kommunala sektorn och de motioner som har väckts

2002-01-01

Yttrande 2001/02:SoU6y (doc, 78 kB)

Yttrande 2001/02:SoU5y

Socialutskottets yttrande 2001/02:SoU5y Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2002 Till finansutskottet Finansutskottet har den 16 april 2002 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2002 års ekonomiska vårproposition 2001/02:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2002 yrkandena

2002-01-01

Yttrande 2001/02:SoU5y (doc, 65 kB)

Yttrande 2001/02:SoU4y

Socialutskottets yttrande 2001/02:SoU4y Neuropsykiatrisk problematik Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 14 februari 2002 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 2001/02:Ju292, 2001/02:Ju334 och 2001/02:Ju367 yrkande 2 vilka rör problem förknippade med neuropsykiat-riska

2002-01-01

Yttrande 2001/02:SoU4y (doc, 86 kB)

Yttrande 2001/02:SoU3y

Socialutskottets yttrande 2001/02:SoU3y Skatten på vin Till skatteutskottet Socialutskottet har den 27 september 2001 beslutat avge yttrande till skatteutskottet över regeringens proposition 2000/01:144 Skatten på vin jämte motion 2001/02:Sk3 kdSocialutskottet Propositionen m.m. I propositionen föreslår regeringen att

2002-01-01

Yttrande 2001/02:SoU2y

Socialutskottets yttrande 2001/02:SoU2y Partnerskap och adoption Till lagutskottet Lagutskottet har den 2 april 2002 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:123 Partnerskap och adoption jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna. I propositionen föreslår regeringen

2002-01-01

Yttrande 2001/02:SoU2y (doc, 99 kB)

Yttrande 2001/02:SoU1y

Socialutskottets yttrande 2001/02:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 20 september 2001 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 volym 1 i vad avser den ekonomiska

2002-01-01

Yttrande 2001/02:SoU1y (doc, 86 kB)

Yttrande 2001/02:JuU6y

Justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2001, m.m. Till utrikesutskottet Inledning Utrikesutskottet beslutade den 9 april 2002 att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelser 2001/02:105 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska

2002-01-01

Yttrande 2001/02:JuU6y (doc, 56 kB)

Yttrande 2001/02:JuU5y

Justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU5y Handlingsplan mot narkotika Till socialutskottet Proposition 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan har hänvisats till socialutskottet. Socialutskottet beslutade den 29 januari 2002 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen jämte eventuella

2002-01-01

Yttrande 2001/02:JuU5y (doc, 144 kB)

Yttrande 2001/02:JuU4y

Justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU4y Hets mot folkgrupp, m.m. Till konstitutionsutskottet Inledning Proposition 20001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. har hänvisats till konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottet beslutade den 12 december 2001 att till justitieutskottet under förutsättning av justitieutskottets

2002-01-01

Yttrande 2001/02:JuU4y (doc, 68 kB)
Paginering