Dokument & lagar (1 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2004/05:17 Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM17 Grönbok om försvarsupphandling Finansdepartementet 2004-11-03 Dokumentbeteckning COM 2004 608 final Grönbok Försvarsupphandlingar Sammanfattning Grönboken är ett led i skapandet av en europeisk marknad för försvarsmateriel och syftet med grönboken är att skapa debatt.

2004-11-03