Dokument & lagar (29 träffar)

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst

Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen nr 170 år 1969 1 Nr 170 Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 12 december 1969. I skrivelse den 10 december 1969, nr 404, har riksdagen anmält, att riksdagen slutligt antagit förslag till ändrad lydelse av 50 regeringsformen

1969-12-12

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst (pdf, 107 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:5

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 5 Nr 5 Övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal huvudsakligen anställd för sedelräkning vid riksbanken utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor den 7 augusti 1969 Enligt 4 i avtal

1969-08-07

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:5 (pdf, 148 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:1

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 24 J U N I 1969-NR 1 Nr 1 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med därefter vidtagna ändringar1 1. Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av 75 mom. 1 riksdagsordningen

1969-07-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:1 (pdf, 200 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:3

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i i Vt i ras UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 3 Nr 3 Bestämmelser om tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28 maj 1959 nr 288 utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

1969-05-29

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:3 (pdf, 215 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:2

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR MSmt-r i r c i K T UTKOM DEN 24 JUNI 1969 NR 2 Nr 2 Bestämmelser om ledighet för besök hos läkare m. m. utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969 Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens

1969-05-29

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:2 (pdf, 213 kB)

Framställning / redogörelse 1969:RGK

1 RIKSDAGENS REVISORER Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning under budgetåret 1967/68. I bankoutskottets av riksdagen

1969-02-18

Framställning / redogörelse 1969:RGK (pdf, 203 kB)

Framställning / redogörelse 1969:KMB20

Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen nr 20 år 1969 1 Nr 20 Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 14 februari 1969. I skrivelse den 12 februari 1969, nr 56, har riksdagen anmält, att riksdagen slutligt antagit töljande förslag, som 1968 års riksdag antagit

1969-02-14

Framställning / redogörelse 1969:KMB20 (pdf, 121 kB)

Framställning / redogörelse 1969:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal 1 Kungl. Maj:ts tal på Rikssalen vid riksdagens öppnande den 13 januari 1969 Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till Edert ansvarsfulla arbete. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Strävandena till avspänning mellan öst och väst ha försvårats

1969-01-13

Framställning / redogörelse 1969:Kmtal (pdf, 182 kB)

Framställning / redogörelse 1969:SV

RIKSDAGENS REVISORERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1968 Innehållsförteckning Riksdagens revisorers skrivelse.3 Principer för verksamhetsberättelsens utformning 5 Den statsfinansiella utvecklingen.6 Skatteuppbörden 36 Viktigare förvaltningsorganisatoriska förändringar m. m.70 Revisorernas organisation och verksamhetsformer

1969-01-10

Framställning / redogörelse 1969:SV (pdf, 8533 kB)

Framställning / redogörelse 1969:Rber

BERÄTTELSE till 1969 års riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 1969. En ingående redogörelse för de förhållanden som sammanhänger med den ekonomiska utvecklingen lämnas vid anmälan av finansplanen och nationalbudgeten i 1969 års statsverksproposition, till vilken torde

1969-01-03

Framställning / redogörelse 1969:Rber (pdf, 14948 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:6

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 19 DECEMBER 1969 NR 6 Nr 6 Bestämmelser om ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 5 juni 1967 ändr. 25/11 19691 Styrelsen för riksdagens

1969-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:6 (pdf, 135 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:4

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR gasta UTKOM DEN 12 SEPTEMBER 1969 NR 4 Nr 4 Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1969-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:4 (pdf, 456 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:reg

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1969 Register för åren 19671969 Bankoreglementet se Riksbanken Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. in. inom riksdagsförvaltningen: 68:5 Författningssamling, Riksdagens:bestämmelser:67:1

1969-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:reg (pdf, 193 kB)

Framställning / redogörelse 1969:rfk

RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 15.1.1969 Dnr 37 Till Riksdagen Berättelse om 1968 års verksamhet Ett sammansatt konstitutions- och bankoutskott uttalade i sitt av riksdagen godkända betänkande 1966:3 att utskottet övervägt frågan om lämpligheten att ålagga riksdagens förvaltningskontor att årligen utgiva en berättelse

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:rfk (pdf, 721 kB)

Redogörelse 1969:rdlöndel

REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGENS LÖNEDELEGATIONS VERKSAMHET UNDER ÅR 1968 KKj i i i III Till Riksdagen Jämlikt föreskrift i 12 riksdagsstadgan får riksdagens lönedelegation härmed avge redogörelse för sin verksamhet under år 1968. Lönedelegationens sammansättning Lönedelegationen har under året haft följande sammansättning.

1969-01-01

Redogörelse 1969:rdlöndel (pdf, 18745 kB)

Framställning / redogörelse 1969:RB

RIKSDAGENS REVISORER 1 Till riksdagen I enlighet med föreskrift i 5 bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen RFS 1968:8 får riksdagens revisorer härmed avge berättelse över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1968. I bankoutskottets av riksdagen godkända utlåtande

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:RB (pdf, 396 kB)

Framställning / redogörelse 1969:Jo

JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL RIKSDAGEN ÅR 1969 TRYCKERIBOLAGET IVAR HiEGGSTRÖM AB STOCKHOLM 1969 Innehåll Justitieombudsmännens äinbetsberättelse Skrivelse till riksdagen g I DOMSTOLAR in. m. Domstolar Framställning om införande av möjlighet för expropriationsdomstol att tillerkänna mark-

1969-01-01

Framställning / redogörelse 1969:Jo (pdf, 16496 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918. Gode Herrar och Svenske Män Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar

1918-10-30

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima

Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman förordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid instundande urtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, f. d. landshövdingen,

1918-10-25

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima (pdf, 166 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar

Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring. KUNGL. MAJ:TS svar i anledning av en utav innevarande års riksdag antagen grundlagsändring givet Stockholms slott å rikssalen den 2 februari 1918. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrivelse den 1 februari 1918 har M anmält, att sedan 1917 års

1918-02-01

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar (pdf, 136 kB)
Paginering