Dokument & lagar (16 träffar)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS5

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS5 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens bidrag till personalförstärkningar i skolor och fritidshem Sammanfattning Riksrevisionen har granskat ett statligt bidrag på sammanlagt 10,5 miljarder kronor under perioden 20012006, som går till kommunernas skolor och fritidshem.

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS5 (doc, 95 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS4

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående ökad tillgänglighet i sjukhusvården Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens satsning på ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Resultatet har redovisats i rapporten Ökad tillgänglighet i sjukhusvården Regeringens

2006-01-01

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS4 (doc, 86 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS26

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS26 Riksrevisionens styrelses framställning angående länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen av de kommunala överförmyndarna. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare


Utskottsberedning: 2006/07:CU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS26 (doc, 131 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS17

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för lärarkompetens Sammanfattning Riksrevisionen har granskat de insatser som staten genomför för att undervisningen i skolan ska bedrivas av lärare med rätt utbildning. Resultatet har redovisats i rapporten Rätt

Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS17 (doc, 99 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS12

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2005 Grundläggande bestämmelser om Riksrevisionen finns i 12 kap. 7 regeringsformen. Lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. innehåller

2006-02-15

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS12 (doc, 245 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2005 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande verksamheten 6 Arbetssätt 6 Uppföljning och utvärdering 7 Projektuppföljning 8

2006-02-07

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ1 (doc, 1181 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ2

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RJ2 Redogörelse för beslut om ändring av stadgar för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds nuvarande stadgar trädde i kraft den 1 januari 1988 RFS 1988:1 och har därefter ändrats vid ett tillfälle den 1 november 1998 1 I samband med två separata

2005-11-07

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ2 (doc, 108 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS4

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för en likvärdig betygssättning Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens och skolmyndigheternas insatser för en likvärdig betygssättning i grundskolan. Resultatet redovisas i rapporten RiR 2004:11 Betyg

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS4 (doc, 72 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS23

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående högskolans samverkan med det omgivande samhället Sammanfattning Riksrevisionen har granskat högskolans samverkan med det omgivande samhället utifrån ett tillväxtperspektiv. Granskningens resultat redovisas i rapporten Tillväxt genom

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS23 (doc, 88 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS12

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovising för år 2004 De grundläggande reglerna om Riksrevisionen finns i 12 kap. 7 regeringsformen. Lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. innehåller

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS12 (doc, 241 kB)

RJ1

Framställning / redogörelse 2004/05:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2004 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande verksamheten 5 Arbetssätt 5 Uppföljning och utvärdering 6 Projektuppföljning

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:RJ1 (doc, 454 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS2

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS2 Riksrevisionens styrelses framställning angående prioriteringar inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens och myndigheternas arbete med att konkretisera och följa upp riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.


Utskottsberedning: 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS2 (doc, 70 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS19

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens och de statliga myndigheternas arbete med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige. Resultatet har presenterats


Utskottsberedning: 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS19 (doc, 78 kB)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS5

Redogörelse till riksdagen 2003/04:RRS5 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet under år 2003 De grundläggande reglerna om Riksrevisionen finns i regeringsformens 12 kap. 7 Lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. innehåller mera precisa

2004-01-01

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS5 (doc, 47 kB)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS11

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS11 Riksrevisionens styrelses framställning angående personlig assistans till funktionshindrade Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen genomfört och som redovisats i granskningsrapporten RiR 2004:7 Personlig assistans


Utskottsberedning: 2004/05:SoU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS11 (doc, 81 kB)

RJ1

Framställning / redogörelse 2003/04:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2003/04:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande verksamheten 6 Arbetssätt 6 Uppföljning och utvärdering 7 Projektuppföljning

2004-01-01

Framställning / redogörelse 2003/04:RJ1 (doc, 419 kB)