Dokument & lagar (6 träffar)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS26

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS26 Riksrevisionens styrelses framställning angående länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den statliga tillsynen av de kommunala överförmyndarna. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare


Utskottsberedning: 2006/07:CU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS26 (doc, 131 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS16

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS16 Riksrevisionens styrelses framställning angående Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den styrning av polismyndigheterna som utövas av Rikspolisstyrelsen. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten Rikspolisstyrelsens


Utskottsberedning: 2005/06:JuU40
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS16 (doc, 120 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS7

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Boverkets och länsstyrelsernas arbete med uppsikt respektive tillsyn av den fysiska planeringen. Granskningen har även omfattat

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS7 (doc, 91 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11

Förslag till riksdagen 2001/02:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet 2001/02 RR11 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat statens insatser mot ekonomisk brottslighet, med tyngdpunkt på samverkan mellan de myndigheter som har i uppdrag


Utskottsberedning: 2001/02:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11 (doc, 442 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR10

Förslag till riksdagen 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet 2001/02 RR10 Granskningens bakgrund och inriktning Granskningsförslagets ursprung Hösten 2000 beslutade Riksdagens revisorer att genomföra en granskning av Lantmäteriet och konsekvenserna av den genomgripande omorganisation och omstrukturering


Utskottsberedning: 2001/02:BoU7
Riksdagsbeslut (5 förslag): , ,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2001/02:RR10 (doc, 1509 kB)

RR8

Framställning / redogörelse 2001/02:RR8

Förslag till riksdagen 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd 2001/02 RR8 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av plan- och byggprocessen har genomförts efter förslag från bostadsutskottet. Huvudsyftet med granskningen har varit att pröva möjligheter till


Utskottsberedning: 2001/02:BoU6
Riksdagsbeslut (6 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2001/02:RR8 (doc, 619 kB)