Dokument & lagar (7 träffar)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Hanteringen av mängdbrott en kärnuppgift för

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (doc, 173 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (pdf, 247 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål Sammanfattning Riksrevisionen har granskat varför så många huvudförhandlingar i brottmål ställs in vid tingsrätterna i storstadsområdena. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (doc, 170 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (pdf, 250 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet Sammanfattning Riksrevisionen har granskat statens insatser mot vinning av brottslighet. Re- sultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Statens insatser

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (doc, 181 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (pdf, 271 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förhandla skatteavtal med andra länder. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Sveriges skatteavtal med andra länder

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (doc, 153 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (pdf, 224 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete Sammanfattning Riksrevisionen har granskat polisens brottsförebyggande arbete. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Polisens brottsförebyggande arbete har ambitionerna uppnåtts

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (doc, 176 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (pdf, 303 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR18

Förslag till riksdagen 2001/02:RR18 Riksdagens revisorers förslag angående ROT- avdragets effekter 2001/02 RR18 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på initiativ från bostadsutskottet granskat effekterna av det statliga ROT-avdraget som fanns mellan åren 1993 och 1999. Revisorernas granskning redovisades


Utskottsberedning: 2001/02:SkU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2001/02:RR18 (doc, 942 kB) Framställning / redogörelse 2001/02:RR18 (pdf, 1168 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11

Förslag till riksdagen 2001/02:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet 1 Revisorernas granskning 2001/02 RR11 Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat statens insatser mot ekonomisk brottslighet, med tyngdpunkt på samverkan mellan de myndigheter som har


Utskottsberedning: 2001/02:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11 (doc, 442 kB) Framställning / redogörelse 2001/02:RR11 (pdf, 1046 kB)