Dokument & lagar (24 träffar)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (doc, 153 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS11 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS11 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS11 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete Sammanfattning Riksrevisionen har granskat polisens

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (doc, 176 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS14 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS14 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS14 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet Sammanfattning

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (doc, 181 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS5

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2010/11:RRS5 Riksrevisionens styrelses framställning om statens betalningar Sammanfattning Riksrevisionen har granskat säkerheten i statens betalningar. Föremål för granskningen är regeringen, Riksgäldskontoret, Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket samt 20 andra myndigheter.


Utskottsberedning: 2010/11:FiU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS5 (doc, 94 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2

1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS2 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS2 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS2 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål Sammanfattning Riksrevisionen har granskat varför så många huvudförhandlingar i brottmål

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (doc, 170 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS1 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS1 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS1 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Riksrevisorernas årliga rapport 2010 Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat

2010-09-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS1 (doc, 338 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4

1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS4 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS4 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS4 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott.

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (doc, 173 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RR4

Redogörelse till riksdagen 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens redogörelse om granskningen av årsredovisningen för staten 2010 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för staten 2010. Härmed överlämnas revisionsberättelsen över årsredovisningen för

2011-01-01

Framställning / redogörelse 2010/11:RR4 (doc, 777 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RR1

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2010/11:RR1 Riksrevisionens redogörelse om Riksrevisionens årsredovisning för 2010 Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2010. Enligt lagen 2002:1023 med instruktion för Riksrevisionen ska riksrevisorn med administrativt ansvar besluta om årsredovisningen

2011-02-17

Framställning / redogörelse 2010/11:RR1 (doc, 945 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RB2

1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RB2 2000-08-11 16.42 2010/11:RB2 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2010 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2010 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges


Utskottsberedning: 2010/11:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:RB2 (doc, 88 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RB1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen 2010/11:RB1 2010/11:RB1 2000-08-11 16.42 2010/11:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2010 Sammanfattning Under 2010 hade följande ekonomiska utfall samt åtgärder och händelser stor betydelse för Riksbankens verksamhet: Ekonomin


Utskottsberedning: 2010/11:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:RB1 (doc, 3287 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RR5

1 Redogörelse till riksdagen INNEHåLLSFöRTECKNING 2010/11:RR5 2000-08-11 16.42 2010/11:RR5 INNEHåLLSFöRTECKNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RR5 Riksrevisionens redogörelse om riksrevisorernas årliga rapport 2011 Riksrevisorernas årliga rapport ska enligt tilläggsbestämmelsen 3.8a.2 till 3 kap. 8 riksdagsordningen lämnas

2011-01-01

Framställning / redogörelse 2010/11:RR5 (doc, 227 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RR2

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2010/11:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2010 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2010. Härmed överlämnas revisionsberättelsen

2011-02-22

Framställning / redogörelse 2001/02:RR12

Förslag till riksdagen 2001/02:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående Statens ändamålsfastigheter hyressättning och förvaltning 2001/02 RR12 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat hyressättningen av ändamålsfastigheter i den statliga sektorn. Kulturutskottet lade ursprungligen ett förslag till


Utskottsberedning: 2001/02:FiU14
Riksdagsbeslut (5 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2001/02:RR12 (doc, 424 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11

Förslag till riksdagen 2001/02:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet 2001/02 RR11 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat statens insatser mot ekonomisk brottslighet, med tyngdpunkt på samverkan mellan de myndigheter som har i uppdrag


Utskottsberedning: 2001/02:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11 (doc, 442 kB)

RR1

Framställning / redogörelse 2001/02:RR1

Riksdagens revisorers redogörelse 2001/02:RR1 Årsredovisning för 2001 2001/02 RR1 Till RIKSDAGEN Riksdagens revisorer överlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2001. De skrivelser som revisorerna under verksamhetsåret avlämnat till riksdagen redovisas inte i sin helhet i årsredovisningen. De ingår som hittills

2002-01-01

Framställning / redogörelse 2001/02:RR1 (doc, 521 kB)

RB3

Framställning / redogörelse 2001/02:RB3

Förslag till riksdagen 2001/02:RB3 Överföring av det historiska bruksområdet vid Tumba Bruk till en kulturstiftelse 2001/02 RB3 Dnr 01-1175-DI Sammanfattning I samband med försäljningen av AB Tumba Bruk har Riksbanken för avsikt att låta det helägda bolaget Tumba Bruk bilda en kul-turstif-telse och i samband därmed


Utskottsberedning: 2001/02:FiU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 2001/02:RB3 (doc, 79 kB)

RB2

Framställning / redogörelse 2001/02:RB2

Förslag till riksdagen 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m. Förslag till disposition av Riksbankens vinst frågan om extra utdelningar Riksbankens årliga inleveranser till statsverket har i huvudsak styrts av de riktlinjer som fullmäktige lade


Utskottsberedning: 2001/02:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 2001/02:RB2 (doc, 79 kB)

RB1

Framställning / redogörelse 2001/02:RB1

Redogörelse till riksdagen 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank Redog. för räkenskapsåret 2001 2001/02:RB1 Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion bifogade redovisning för Riksbankens verksamhet under 2001. Redovisningen lämnas enligt samma lagrum till riksdagen,

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2001/02:RB1 (pdf, 751 kB)

RR2

Framställning / redogörelse 2001/02:RR2

Förslag till riksdagen 2001/02:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående sänkta socialavgifter 2001/02 RR2 Inledning Bakgrund Riksdagens revisorer har granskat den nedsättning av socialavgifterna som infördes den 1 januari 1997. Granskningen har genomförts på förslag av riksdagens socialförsäkringsutskott. Resultaten


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2001/02:RR2 (doc, 432 kB)
Paginering