Dokument & lagar (20 träffar)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (doc, 153 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS11 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS11 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS11 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete Sammanfattning Riksrevisionen har granskat polisens

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (doc, 176 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS14 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS14 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS14 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet Sammanfattning

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (doc, 181 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RS1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RS1 2000-08-11 16.42 2010/11:RS1 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RS1 2000-08-11 16.42 Jämkning av inkomstgaranti Sammanfattning I framställningen lämnas förslag till vissa ändringar av reglerna om jämkning av inkomstgaranti


Utskottsberedning: 2010/11:KU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:RS1 (doc, 377 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2010/11 mnr: pnr: Redogörelse 2010/11:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Tryck: Elanders, Vällingby 2010 2 010 1 1:JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen 15 Allmänna

2010-11-10

Framställning / redogörelse 2010/11:JO1 (pdf, 6098 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2

1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS2 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS2 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS2 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål Sammanfattning Riksrevisionen har granskat varför så många huvudförhandlingar i brottmål

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (doc, 170 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4

1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS4 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS4 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS4 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott.

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (doc, 173 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:JO2

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2010/11:JO2 JO som nationellt besöksorgan enligt OPCAT Bakgrund Riksdagsstyrelsen har, vid sin behandling den 16 juni 2010 av förslag till budgetproposition för 2011 såvitt avser Riksdagens ombudsmän, beslutat föreslå riksdagen att anvisa ett ramanslag om 74 800


Utskottsberedning: 2010/11:KU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:JO2 (doc, 42 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RS3

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RS3 2000-08-11 16.42 2010/11:RS3 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RS3 2000-08-11 16.42 En ny instruktion för riksdagsförvaltningen Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen en ny instruktion för riksdagsförvaltningen.


Utskottsberedning: 2010/11:KU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:RS3 (doc, 531 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RS2

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 16 februari 2011 fastställt årsredovisningen avseende 2010 års verksamhet. Riksdagsstyrelsens ledamöter 2010 Per Westerberg M Sven-Erik Österberg S Anna

2011-01-01

Framställning / redogörelse 2010/11:RS2 (doc, 2041 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RS2 (pdf, 679 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11

Förslag till riksdagen 2001/02:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet 2001/02 RR11 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat statens insatser mot ekonomisk brottslighet, med tyngdpunkt på samverkan mellan de myndigheter som har i uppdrag


Utskottsberedning: 2001/02:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11 (doc, 442 kB)

RB4

Framställning / redogörelse 2001/02:RB4

Förslag till riksdagen 2001/02:RB4 Framställan om vissa ändringar i regeringsformen 2001/02 RB4 Dnr 01-1176-DIR Sammanfattning I framställan föreslås att en ändring görs i regeringsformen som återställer den möjlighet som fanns före den 1 januari 1999 för riksdagen att uppdra åt Riksban-ken att meddela föreskrifter


Utskottsberedning: 2002/03:KU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2001/02:RB4 (doc, 80 kB)

JO1

Framställning / redogörelse 2001/02:JO1

Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Elanders Gotab, Stockholm 2001-10-05 Innehåll Skrivelse till riksdagen 13 Allmänna domstolar m.m. Utformningen av domslutet i en tvistemålsdom efter återvinning av en tredskodom 3177-1999 31 Kritik mot en tingsrätt

2002-01-01

Framställning / redogörelse 2001/02:JO1 (doc, 2242 kB)

RS3

Framställning / redogörelse 2001/02:RS3

Förslag till riksdagen 2001/02:RS3 Nya administrativa rutiner m.m. för inkomstgarantier Sammanfattning I syfte att göra det möjligt för riksdagsförvaltningen att till Statens pensionsverk SPV överlämna handläggningen av ärenden om inkomstgaranti föreslås en ändring i lagen 2000:419 med instruktion för riksdagsförvaltningen.


Utskottsberedning: 2002/03:KU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2001/02:RS3 (doc, 184 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RS2

Redogörelse till riksdagen 2001/02:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2001 Årsredovisningen för riksdagsförvaltningen har vid sammanträde den 20 februari 2002 fastställts av riksdagsstyrelsen. Riksdagsstyrelsen 2001 Ledamöter Birgitta Dahl, talman ordförande Britt Bohlin s Per Unckel m Berit

2002-01-01

Framställning / redogörelse 2001/02:RS2 (doc, 368 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RS1

Förslag till riksdagen 2001/02:RS1 Ändringar av vissa ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och Sveriges företrädare i Europaparlamentet Sammanfattning I detta ärende lämnar riksdagsstyrelsen förslag till ändringar i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ersättningslagen och i lagen 1996:304


Utskottsberedning: 2001/02:KU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 2001/02:RS1 (doc, 149 kB)

RR9

Framställning / redogörelse 2001/02:RR9

Förslag till riksdagen 2001/02:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Sponsring av statliga myndigheter 2001/02 RR9 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat sponsring av statliga myndigheter. Sponsring, som är en relativt ny finansieringsform inom statlig förvaltning, omfattas inte


Utskottsberedning: 2001/02:KU19
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2001/02:RR9 (doc, 383 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR18

Förslag till riksdagen 2001/02:RR18 Riksdagens revisorers förslag angående ROT-avdragets effekter 2001/02 RR18 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på initiativ från bostadsutskottet granskat effekterna av det statliga ROT-avdraget som fanns mellan åren 1993 och 1999. Revisorernas granskning redovisades i


Utskottsberedning: 2001/02:SkU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2001/02:RR18 (doc, 942 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR15

Förslag till riksdagen 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet 2001/02 RR15 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat sammanslagningen 1997 av Regeringskansliet till en myndighet. Målet för sammanslagningen var att skapa möjligheter för ett gemensamt


Utskottsberedning: 2001/02:KU32
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2001/02:RR15 (doc, 853 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR14

Förslag till riksdagen 2001/02:RR14 Riksdagens revisorers förslag angående den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna 2001/02 RR14 Genomförd granskning Mot bakgrund av kritik som riktats mot hanteringen av den första Östersjömiljarden genomförde Riksdagens revisorer förstudien Östersjömiljarderna 2000/01:14Revisorerna


Utskottsberedning: 2001/02:KU26
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2001/02:RR14 (doc, 281 kB)