Dokument & lagar (6 träffar)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet Sammanfattning Riksrevisionen har granskat statens insatser mot vinning av brottslighet. Re- sultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Statens insatser

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (doc, 181 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (pdf, 271 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete Sammanfattning Riksrevisionen har granskat polisens brottsförebyggande arbete. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Polisens brottsförebyggande arbete har ambitionerna uppnåtts

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (doc, 176 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (pdf, 303 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Hanteringen av mängdbrott en kärnuppgift för

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (doc, 173 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (pdf, 247 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål Sammanfattning Riksrevisionen har granskat varför så många huvudförhandlingar i brottmål ställs in vid tingsrätterna i storstadsområdena. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (doc, 170 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (pdf, 250 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS15

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående statsbidrag till ungdomsorganisationer Sammanfattning Riksrevisionen har granskat hur Ungdomsstyrelsen kontrollerar underlaget för beslut om statliga bidrag till ungdomsorganisationer samt de förutsättningar för sådan kontroll


Utskottsberedning: 2005/06:KrU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS15 (doc, 123 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS16

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS16 Riksrevisionens styrelses framställning angående Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den styrning av polismyndigheterna som utövas av Rikspolisstyrelsen. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten Rikspolisstyrelsens


Utskottsberedning: 2005/06:JuU40
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS16 (doc, 120 kB)