Dokument & lagar (14 träffar)

Framställning / redogörelse 2010/11:ER1

Redogörelse till riksdagen Redogörelse till riksdagen 2010/11:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar den bifogade redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Till redogörelsen är fogad en

2011-03-02

Framställning / redogörelse 2010/11:ER1 (doc, 397 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2010/11:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling överlämnar den bifogade redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Stockholm den 22 mars 2011 På delegationens

2011-01-01

Framställning / redogörelse 2010/11:OSSE1 (doc, 16285 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:OSSE1 (pdf, 16345 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:NR1

Redogörelse till riksdagen 2010/11:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2010 Sammanfattning Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2010. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 62:a session den 24 november

2011-01-01

Framställning / redogörelse 2010/11:NR1 (doc, 571 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:NR1 (pdf, 832 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet Sammanfattning Riksrevisionen har granskat statens insatser mot vinning av brottslighet. Re- sultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Statens insatser

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (doc, 181 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (pdf, 271 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete Sammanfattning Riksrevisionen har granskat polisens brottsförebyggande arbete. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Polisens brottsförebyggande arbete har ambitionerna uppnåtts

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (doc, 176 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (pdf, 303 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Hanteringen av mängdbrott en kärnuppgift för

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (doc, 173 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (pdf, 247 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål Sammanfattning Riksrevisionen har granskat varför så många huvudförhandlingar i brottmål ställs in vid tingsrätterna i storstadsområdena. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (doc, 170 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (pdf, 250 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:OSSE1

Redogörelse till riksdagen Redogörelse till riksdagen 2008/09:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2008. Stockholm den

2009-05-28

Framställning / redogörelse 2008/09:OSSE1 (doc, 412 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:ER1

Redogörelse till riksdagen 2008/09:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2008. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2008/09:ER1 (doc, 887 kB) Framställning / redogörelse 2008/09:ER1 (pdf, 1261 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:NR1

Redogörelse till riksdagen Redogörelse till riksdagen 2008/09:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 2008 Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2008. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 60:e session

2009-02-11

Framställning / redogörelse 2008/09:NR1 (doc, 588 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:NR1

Redogörelse till riksdagen 2005/06:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2005 Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2005 och planering för 2006. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 57:e session

2006-03-09

Framställning / redogörelse 2005/06:NR1 (doc, 1105 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS16

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS16 Riksrevisionens styrelses framställning angående Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den styrning av polismyndigheterna som utövas av Rikspolisstyrelsen. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten Rikspolisstyrelsens


Utskottsberedning: 2005/06:JuU40
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS16 (doc, 120 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2005/06:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2005. Stockholm den 6 februari 2006 På delegationens

2006-01-01

Framställning / redogörelse 2005/06:OSSE1 (doc, 247 kB) Framställning / redogörelse 2005/06:OSSE1 (pdf, 361 kB)

ER1

Framställning / redogörelse 2005/06:ER1

Redogörelse till riksdagen 2005/06:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2005. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

2006-01-01

Framställning / redogörelse 2005/06:ER1 (doc, 531 kB) Framställning / redogörelse 2005/06:ER1 (pdf, 684 kB)