Dokument & lagar (20 träffar)

Proposition 2010/11:158

Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder Regeringens proposition 2010/11:158 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk Prop. arresteringsorder 2010/11:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2011/12:JuU5
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,

Proposition 2010/11:158 (pdf, 2269 kB)

Proposition 2010/11:159

Regeringens proposition 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket Prop. 2010/11:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar


Utskottsberedning: 2011/12:JuU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2010/11:159 (pdf, 1635 kB)

Proposition 2010/11:119

Domstolarnas handläggning av ärenden Regeringens proposition 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden Prop. 2010/11:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2011 Jan Björklund Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU24
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,

Proposition 2010/11:119 (pdf, 1591 kB)

Proposition 2010/11:129

Regeringens proposition 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet automatiserat Prop. uppgiftsutbyte 2010/11:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2010/11:JuU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:129 (pdf, 1410 kB)

Proposition 2010/11:128

Regeringens proposition 2010/11:128 Medling och förlikning ökade möjligheter att Prop. komma överens 2010/11:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:JuU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:128 (pdf, 1525 kB)

Proposition 2010/11:107

Regeringens proposition 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Prop. 2010/11:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ungdomar som döms till sluten ungdomsvård


Utskottsberedning: 2010/11:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2010/11:107 (pdf, 407 kB)

Proposition 2010/11:77

Regeringens proposition 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst Prop. 2010/11:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att straffmaximum för köp


Utskottsberedning: 2010/11:JuU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:77 (pdf, 336 kB)

Proposition 2010/11:72

Regeringens proposition 2010/11:72 Genomförande av FN:s vapenprotokoll Prop. 2010/11:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska


Utskottsberedning: 2010/11:JuU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:72 (pdf, 1595 kB)

Proposition 2010/11:76

Regeringens proposition 2010/11:76 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot Prop. organiserad brottslighet 2010/11:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:76 (pdf, 1028 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet Sammanfattning Riksrevisionen har granskat statens insatser mot vinning av brottslighet. Re- sultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Statens insatser

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (doc, 181 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (pdf, 271 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete Sammanfattning Riksrevisionen har granskat polisens brottsförebyggande arbete. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Polisens brottsförebyggande arbete har ambitionerna uppnåtts

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (doc, 176 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (pdf, 303 kB)

Skrivelse 2010/11:66

Regeringens skrivelse 2010/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och Skr. hemlig kameraövervakning vid förundersökning i 2010/11:66 brottmål under år 2009 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 december 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2010/11:JuU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:66 (pdf, 269 kB)

Proposition 2010/11:43

Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen Regeringens proposition 2010/11:43 Erkännande och verkställighet av beslut om Prop. förverkande inom Europeiska unionen 2010/11:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 2010 Fredrik Reinfeldt


Utskottsberedning: 2010/11:JuU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:43 (pdf, 2341 kB)

Proposition 2010/11:46

Regeringens proposition 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande Prop. ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG 2010/11:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:JuU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:46 (pdf, 1992 kB)

Skrivelse 2010/11:39

Regeringens skrivelse 2010/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 2010/11:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 november 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:JuU13 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:39 (pdf, 139 kB)

Proposition 2010/11:45

Regeringens proposition 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning Prop. 2010/11:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i reglerna om besöksförbud.


Utskottsberedning: 2010/11:JuU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:45 (pdf, 1125 kB)

Proposition 2010/11:24

Regeringens proposition 2010/11:24 Utnämning av ordinarie domare kompletterande Prop. förslag 2010/11:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa lagändringar


Utskottsberedning: 2010/11:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:24 (pdf, 207 kB)

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.

Budgetpropositionen för 2011 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning: 2010/11:AU1 2010/11:AU2 2010/11:CU1 2010/11:FiU1 2010/11:FiU2 2010/11:FiU3 2010/11:FiU4 2010/11:FiU5 2010/11:FöU1 2010/11:JuU1 2010/11:KrU1 2010/11:KU1 2010/11:MJU1 2010/11:MJU2 2010/11:NU1 2010/11:NU2 2010/11:NU3 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SkU1 2010/11:SoU1 2010/11:TU1 2010/11:UbU1 2010/11:UbU2 2010/11:UU1 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): 1 avslag, 244 bifall,

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m. (pdf, 1857 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Hanteringen av mängdbrott en kärnuppgift för

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (doc, 173 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (pdf, 247 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål Sammanfattning Riksrevisionen har granskat varför så många huvudförhandlingar i brottmål ställs in vid tingsrätterna i storstadsområdena. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (doc, 170 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (pdf, 250 kB)