Dokument & lagar (95 träffar)

Skrivelse 2010/11:148

Regeringens skrivelse 2010/11:148 Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans- Skr. och sysselsättningspolitiska ramverk i 2010/11:148 budgetpropositionen för 2011 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1

Skrivelse 2010/11:148 (pdf, 2715 kB)

Proposition 2010/11:158

Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder Regeringens proposition 2010/11:158 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk Prop. arresteringsorder 2010/11:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2011/12:JuU5
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,

Proposition 2010/11:158 (pdf, 2269 kB)

Skrivelse 2010/11:161

Regeringens skrivelse 2010/11:161 Riksrevisionens granskning av myndigheternas Skr. insatser för finansiell stabilitet 2010/11:161 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2011/12:FiU15

Skrivelse 2010/11:161 (pdf, 269 kB)

Proposition 2010/11:159

Regeringens proposition 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket Prop. 2010/11:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar


Utskottsberedning: 2011/12:JuU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2010/11:159 (pdf, 1635 kB)

Proposition 2010/11:156

Regeringens proposition 2010/11:156 Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan Prop. kommuner och landsting 2010/11:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:156 (pdf, 261 kB)

Skrivelse 2010/11:130

Regeringens skrivelse 2010/11:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010 Skr. 2010/11:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av


Utskottsberedning: 2011/12:FiU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:130 (pdf, 1336 kB)

Proposition 2010/11:150

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Regeringens proposition 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Prop. 2010/11:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2011 Eskil Erlandsson Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2011/12:FiU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:150 (pdf, 8948 kB)

Skrivelse 2010/11:138

Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt Regeringens skrivelse 2010/11:138 Riksrevisionens granskning av it inom Skr. statsförvaltningen och statliga it-projekt 2010/11:138 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2011 Eskil Erlandsson Anna-Karin


Utskottsberedning: 2011/12:FiU2

Skrivelse 2010/11:138 (pdf, 4789 kB)

Proposition 2010/11:135

Investeringsfondsfrågor Regeringens proposition 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor Prop. 2010/11:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och rådet antog den 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:135 (pdf, 1929 kB)

Proposition 2010/11:132

Regeringens proposition 2010/11:132 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island Prop. 2010/11:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:132 (pdf, 936 kB)

Proposition 2010/11:119

Domstolarnas handläggning av ärenden Regeringens proposition 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden Prop. 2010/11:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2011 Jan Björklund Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU24
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,

Proposition 2010/11:119 (pdf, 1591 kB)

Proposition 2010/11:129

Regeringens proposition 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet automatiserat Prop. uppgiftsutbyte 2010/11:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2010/11:JuU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:129 (pdf, 1410 kB)

Proposition 2010/11:128

Regeringens proposition 2010/11:128 Medling och förlikning ökade möjligheter att Prop. komma överens 2010/11:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:JuU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:128 (pdf, 1525 kB)

Skrivelse 2010/11:101

Årsredovisning för staten 2010 Regeringens skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010 Regeringens skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:FiU33 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:101 (pdf, 2982 kB)

Skrivelse 2010/11:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2010/11:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2010/11:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 2010/11:FiU34 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:102 (pdf, 853 kB)

Proposition 2010/11:100

2011 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20 2010/11:KU32
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2010/11:100 (pdf, 1927 kB)

Proposition 2010/11:99

Regeringens proposition 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 Regeringens proposition 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (14 förslag): 1 avslag, 13 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:99 (pdf, 397 kB)

Proposition 2010/11:109

Regeringens proposition 2010/11:109 Ändringar av insättningsgarantin Prop. 2010/11:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till genomförande av artikel


Utskottsberedning: 2010/11:FiU41
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:109 (pdf, 641 kB)

Proposition 2010/11:124

Nya regler för elektroniska pengar Regeringens proposition 2010/11:124 Nya regler för elektroniska pengar Prop. 2010/11:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2010/11:FiU39
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:124 (pdf, 1944 kB)

Proposition 2010/11:118

Regeringens proposition 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa Prop. kollektivtrafiktjänster 2010/11:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Hillevi Engström Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:118 (pdf, 1128 kB)