Dokument & lagar (93 träffar)

Proposition 2010/11:43

Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen Regeringens proposition 2010/11:43 Erkännande och verkställighet av beslut om Prop. förverkande inom Europeiska unionen 2010/11:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 2010 Fredrik Reinfeldt


Utskottsberedning: 2010/11:JuU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:43 (pdf, 2341 kB)

Skrivelse 2010/11:66

Regeringens skrivelse 2010/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och Skr. hemlig kameraövervakning vid förundersökning i 2010/11:66 brottmål under år 2009 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 december 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2010/11:JuU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:66 (pdf, 269 kB)

Skrivelse 2010/11:39

Regeringens skrivelse 2010/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 2010/11:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 november 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:JuU13 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:39 (pdf, 139 kB)

Proposition 2010/11:36

Regeringens proposition 2010/11:36 Förlängd ansökningstid för återbetalning av Prop. mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder 2010/11:36 under 2009 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 november 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:SkU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:36 (pdf, 251 kB)

Proposition 2010/11:9

Regeringens proposition 2010/11:9 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Prop. Grenadinerna 2010/11:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:SkU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:9 (pdf, 282 kB)

Skrivelse 2010/11:8

Regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2010/11:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 september 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser


Utskottsberedning: 2010/11:SkU6

Skrivelse 2010/11:8 (pdf, 128 kB)

Proposition 2010/11:7

Regeringens proposition 2010/11:7 Informationsutbytesavtal med Saint Kitts och Nevis Prop. 2010/11:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2010/11:SkU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:7 (pdf, 282 kB)

Proposition 2010/11:6

Regeringens proposition 2010/11:6 Informationsutbytesavtal med Monaco Prop. 2010/11:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal


Utskottsberedning: 2010/11:SkU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:6 (pdf, 292 kB)

Proposition 2010/11:5

Regeringens proposition 2010/11:5 Informationsutbytesavtal med Bahamas Prop. 2010/11:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett


Utskottsberedning: 2010/11:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:5 (pdf, 293 kB)

Proposition 2010/11:11

Regeringens proposition 2010/11:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika Prop. 2010/11:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:11 (pdf, 207 kB)

Proposition 2010/11:10

Regeringens proposition 2010/11:10 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige Prop. och Luxemburg 2010/11:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:SkU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:10 (pdf, 263 kB)

Proposition 2010/11:45

Regeringens proposition 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning Prop. 2010/11:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i reglerna om besöksförbud.


Utskottsberedning: 2010/11:JuU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:45 (pdf, 1125 kB)

Proposition 2010/11:32

Regeringens proposition 2010/11:32 Förfaranderegler för alternativa drivmedel Prop. 2010/11:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens skattestrategi för koldioxidneutrala


Utskottsberedning: 2010/11:SkU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:32 (pdf, 247 kB)

Proposition 2010/11:28

Regeringens proposition 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor Prop. 2010/11:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller ett förslag på mervärdesskatteområdet.


Utskottsberedning: 2010/11:SkU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:28 (pdf, 1188 kB)

Proposition 2010/11:21

Regeringens proposition 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till Prop. ändringar i fastighetstaxeringslagen 2010/11:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll På grund


Utskottsberedning: 2010/11:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:21 (pdf, 293 kB)

Proposition 2010/11:18

Regeringens proposition 2010/11:18 Nya skatteregler för försäkringsföretag Prop. 2010/11:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt gällande rätt inkomstbeskattas en understödsförening


Utskottsberedning: 2010/11:SkU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:18 (pdf, 882 kB)

Proposition 2010/11:16

Regeringens proposition 2010/11:16 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid Prop. handel med utsläppsrätter för växthusgaser 2010/11:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:16 (pdf, 1065 kB)

Proposition 2010/11:14

Regeringens proposition 2010/11:14 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för Prop. viss import av varor 2010/11:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:SkU12 2010/11:SkU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:14 (pdf, 989 kB)

Proposition 2010/11:13

Regeringens proposition 2010/11:13 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning Prop. av ändrade tobaksskattedirektiv 2010/11:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:13 (pdf, 1582 kB)

Proposition 2010/11:12

Regeringens proposition 2010/11:12 Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt Prop. kompletterande bestämmelser om skattefrihet för 2010/11:12 biogas Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:SkU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:12 (pdf, 324 kB)