Dokument & lagar (89 träffar)

Skrivelse 2010/11:167

Regeringens skrivelse 2010/11:167 Biståndets resultat Skr. tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling 2010/11:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 september 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen är en


Utskottsberedning: 2011/12:UU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:167 (pdf, 959 kB)

Proposition 2010/11:158

Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder Regeringens proposition 2010/11:158 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk Prop. arresteringsorder 2010/11:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2011/12:JuU5
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,

Proposition 2010/11:158 (pdf, 2269 kB)

Proposition 2010/11:159

Regeringens proposition 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket Prop. 2010/11:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar


Utskottsberedning: 2011/12:JuU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2010/11:159 (pdf, 1635 kB)

Proposition 2010/11:127

Regeringens proposition 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. militära insatsen i Libyen 2010/11:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2011 Jan Björklund Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2010/11:127 (pdf, 161 kB)

Skrivelse 2010/11:90

Regeringens skrivelse 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010 Skr. 2010/11:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2010 mellan de nordiska


Utskottsberedning: 2011/12:UU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:90 (pdf, 239 kB)

Proposition 2010/11:119

Domstolarnas handläggning av ärenden Regeringens proposition 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden Prop. 2010/11:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2011 Jan Björklund Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU24
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,

Proposition 2010/11:119 (pdf, 1591 kB)

Proposition 2010/11:129

Regeringens proposition 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet automatiserat Prop. uppgiftsutbyte 2010/11:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2010/11:JuU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:129 (pdf, 1410 kB)

Proposition 2010/11:128

Regeringens proposition 2010/11:128 Medling och förlikning ökade möjligheter att Prop. komma överens 2010/11:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2011 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:JuU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:128 (pdf, 1525 kB)

Proposition 2010/11:112

Regeringens proposition 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av Prop. krigsmateriel 2010/11:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2010/11:UU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:112 (pdf, 1210 kB)

Proposition 2010/11:107

Regeringens proposition 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Prop. 2010/11:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ungdomar som döms till sluten ungdomsvård


Utskottsberedning: 2010/11:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2010/11:107 (pdf, 407 kB)

Proposition 2010/11:111

Regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära Prop. insatsen i Libyen 2010/11:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:111 (pdf, 155 kB)

Proposition 2010/11:92

Regeringens proposition 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess Prop. medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, 2010/11:92 å andra sidan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2010/11:UU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:92 (pdf, 2037 kB)

Skrivelse 2010/11:114

Regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 krigsmateriel Skr. och produkter med dubbla användningsområden 2010/11:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2010/11:UU3 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2010/11:114 (pdf, 1564 kB)

Proposition 2010/11:88

Regeringens proposition 2010/11:88 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Prop. Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena 2010/11:88 sidan, och Republiken Indonesien, å den andra Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2010/11:UU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:88 (pdf, 608 kB)

Skrivelse 2010/11:105

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Regeringens skrivelse 2010/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen Skr. under 2010 2010/11:105 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens


Utskottsberedning: 2010/11:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:105 (pdf, 3164 kB)

Proposition 2010/11:91

Regeringens proposition 2010/11:91 Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen Prop. 1996:95 om vissa internationella sanktioner 2010/11:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:UU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:91 (pdf, 589 kB)

Proposition 2010/11:77

Regeringens proposition 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst Prop. 2010/11:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att straffmaximum för köp


Utskottsberedning: 2010/11:JuU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:77 (pdf, 336 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:ER1

Redogörelse till riksdagen Redogörelse till riksdagen 2010/11:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar den bifogade redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Till redogörelsen är fogad en

2011-03-02

Framställning / redogörelse 2010/11:ER1 (doc, 397 kB)

Proposition 2010/11:72

Regeringens proposition 2010/11:72 Genomförande av FN:s vapenprotokoll Prop. 2010/11:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska


Utskottsberedning: 2010/11:JuU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:72 (pdf, 1595 kB)

Proposition 2010/11:76

Regeringens proposition 2010/11:76 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot Prop. organiserad brottslighet 2010/11:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:76 (pdf, 1028 kB)