Dokument & lagar (135 träffar)

Omröstning 2010/11:JuU28p1 Anmälningsplikt

Votering: betänkande 2010/11:JuU28 Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang, förslagspunkt 1 Anmälningsplikt Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om anmälningsplikt. Datum: 2011-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, FP, C, KD Parti Ja Nej Avstående

2011-06-22

Omröstning 2010/11:JuU23p1 Regeringens lagförslag

Votering: betänkande 2010/11:JuU23 Medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens, förslagspunkt 1 Regeringens lagförslag Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om medling i vissa privaträttsliga tvister, 2. lag om ändring i rättegångsbalken, 3. lag om ändring i utsökningsbalken, 4. lag om ändring

2011-06-16

Omröstning 2010/11:JuU19p2 Polisens brottsförebyggande arbete

Votering: betänkande 2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete, förslagspunkt 2 Polisens brottsförebyggande arbete Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju9 yrkandena 1-6. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p4 Personskydd och analys av hotbilder

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 4 Personskydd och analys av hotbilder Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju362. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0 0 7 MP 0 21 0 4 FP

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p33 Tullverkets befogenheter i övrigt

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 33 Tullverkets befogenheter i övrigt Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju370 yrkande 1, 2010/11:Ju396, 2010/11:Ju397 och 2010/11:Ju398. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p30 Statistik

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 30 Statistik Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju410 yrkande 5. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0 0 7 MP 0 21 0 4 FP 18 0 0 6

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p28 Internationellt samarbete

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 28 Internationellt samarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju237. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 98 0 13 M 100 0 0 7 MP 21 0 0 4 FP 18 0 0

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p35 Offentliga brottsregister

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 35 Offentliga brottsregister Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju425 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 1 0 14 M 100 0 0 7 MP 20 1 0

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p29 Anmälningsmöjligheter utomlands

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 29 Anmälningsmöjligheter utomlands Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju252 yrkande 3, 2010/11:Ju320 yrkande 2, 2010/11:Ju352 yrkande 2, 2010/11:Ju353 yrkande 2, 2010/11:Ju402, 2010/11:Ju410 yrkande 2 och 2010/11:Ju416 yrkande 2. Datum: 2011-06-15 Omröstning

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p10 Handledning av poliser

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 10 Handledning av poliser Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju411 yrkande 6. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0 0 7 MP 0 21 0 4 FP

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p23 Skärpta straff för vapenbrott

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 23 Skärpta straff för vapenbrott Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju299, 2010/11:Ju317 och 2010/11:Ju383. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p32 Tullverkets befogenheter att leta efter stöldgods

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 32 Tullverkets befogenheter att leta efter stöldgods Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju363 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 13 M 100

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p27 Sexuell exploatering av barn

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 27 Sexuell exploatering av barn Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju252 yrkande 1. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14 M 100 0 0 7 MP 0 21 0 4 FP

2011-06-15

Omröstning 2010/11:SoU14p1 Apoteksomregleringen

Votering: betänkande 2010/11:SoU14 Apoteksomregleringen, förslagspunkt 1 Apoteksomregleringen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So2, 2010/11:So3 yrkandena 1-3, 2010/11:So355 yrkande 1, 2010/11:So360, 2010/11:So442 och 2010/11:N1 yrkande 3. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p4 Drogfrihet vid obevakade permissioner

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 4 Drogfrihet vid obevakade permissioner Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju13 yrkande 2. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 1 0

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p1 Obligatoriska konfrontationer

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 1 Obligatoriska konfrontationer Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju13 yrkande 1. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p7 Nya provtagningsmetoder

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 7 Nya provtagningsmetoder Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1998:603 om verkställighet av sluten ungdomsvård såvitt avser att 18 a ska betecknas 17 a samt såvitt avser den föreslagna lydelsen

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p6 Förbättrade kontrollmöjligheter

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 6 Förbättrade kontrollmöjligheter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1998:603 om verkställighet av sluten ungdomsvård såvitt avser 18 Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:107 i denna del

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p3 Utvärdering av lagstiftning om särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 3 Utvärdering av lagstiftning om särskilt kvalificerade kontaktpersoner Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju14 yrkande 2. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU25p2 Vård- och skolperspektiv

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 2 Vård- och skolperspektiv Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju14 yrkande 1. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M

2011-06-08