Dokument & lagar (47 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2010/11:42

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2011-09-13 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 22-23 september 2011 Statssekreterare Magnus G Graner, ambassadören Lars Werkström, kanslirådet Marie Söderlund, rättssakkunniga

2011-09-13

Justitieutskottets protokoll 2010/11:41

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-08-23 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om misstänkts rätt att tala med en advokat m.m. justering Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till

2011-08-23

Justitieutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-06-21 TID 08.00-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om Frontex Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag till förordning om ändring av Frontexförordningen. Denna

2011-06-21

Justitieutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 2011-06-16 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 juni 2011 justerades. 2 EU-frågor Europeiska kommissionens svar på utlåtande 2010/11:JuU4, Användning av säkerhetsskannrar

2011-06-16

Justitieutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-06-14 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2011 justerades. 2 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelsen av s-ledamöterna med förslag

2011-06-14

Justitieutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 2011-06-07 TID 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, ambassadören Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz,

2011-06-07

Justitieutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-05-31 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök från Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl med medarbetare informerade om Riksrevisionens granskningsrapport Brottsutsatt RiR 2011:182 Protokollsjustering Protokoll från

2011-05-31

Justitieutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 2011-05-19 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 17 maj 2011 justerades. 2 Medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens JuU23 Utskottet behandlade regeringens proposition

2011-05-19

Justitieutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-05-17 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 10 maj 2011 justerades. 2 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård JuU25 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens

2011-05-17

Justitieutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-05-10 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 28 april 2011 justerades. 2 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet JuU26 Utskottet fortsatte

2011-05-10

Justitieutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-04-28 TID 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 En EU-agenda för barns rättigheter Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till socialutskottet över KOM2011 60. Utskottet justerade förslag till yttrande 2010/11:JuU9y. SD-ledamoten

2011-04-28

Justitieutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-04-12 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 7 april 2011 justerades. 2 Förbättrat skydd mot stalkning Behandlingen av bet. 2010/11:JuU5 Förbättrat skydd mot stalkning återupptogs.

2011-04-12

Justitieutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-04-07 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Thomas Larue från konstitutionsutskottet och Kirsten Dieden från socialutskottet fick närvara under dagordningspunkten 2. 2 Information

2011-04-07

Justitieutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-03-31 TID 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av generaldirektör Anders Danielsson, Säkerhetspolisen Generaldirektör Anders Danielsson och verksjuristen Mattias Hållberg Leuf från Säkerhetspolisen informerade. 2 Protokollsjustering

2011-03-31

Justitieutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-03-29 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av generaldirektör Jan Andersson, Brottsförebyggande rådet Generaldirektör Jan Andersson och chefen för enheten för statistiska utredningar Erik Grevholm från Brottsförebyggande

2011-03-29

Justitieutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-03-17 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdena den 10 och den 15 mars 2011 justerades. 2 Genomförande av FN:s vapenprotokoll JuU17 Utskottet behandlade regeringens proposition

2011-03-17

Justitieutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-03-15 TID 10.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att föredragande Katarina Delin från konstitutionsutskottet fick närvara vid dagordningspunkterna 2 och 3. 2 EU-förslag om en europeisk utredningsorder

2011-03-15

Justitieutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-03-10 TID 10.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin, Ekobrottsmyndigheten Generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin informerade. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 8

2011-03-10

Justitieutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-03-08 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 1 mars 2011 justerades. 2 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG JuU14 Utskottet

2011-03-08

Justitieutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 201103-01 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att under Morgan Johanssons S föräldraledighet den 1 mars 2011 t.o.m. den17 juni 2011 att välja Kerstin Haglö S som ny ordförande. Denna paragraf

2011-03-01

Paginering