Dokument & lagar (80 träffar)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS11 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS11 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS11 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete Sammanfattning Riksrevisionen har granskat polisens

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (doc, 176 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS14 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS14 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS14 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet Sammanfattning

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (doc, 181 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2

1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS2 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS2 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS2 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål Sammanfattning Riksrevisionen har granskat varför så många huvudförhandlingar i brottmål

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (doc, 170 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4

1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS4 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS4 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS4 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott.

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (doc, 173 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11

Förslag till riksdagen 2001/02:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet 2001/02 RR11 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat statens insatser mot ekonomisk brottslighet, med tyngdpunkt på samverkan mellan de myndigheter som har i uppdrag


Utskottsberedning: 2001/02:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11 (doc, 442 kB)

Omröstning 2010/11:JuU8p6 Kriminalisera skenäktenskap som ingåtts i vinstsyfte

Votering: betänkande 2010/11:JuU8 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Kriminalisera skenäktenskap som ingåtts i vinstsyfte Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju355 yrkande 2. Datum: 2011-02-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M

2011-02-02

Omröstning 2010/11:JuU8p38 Straffskärpningar för brott mot liv och hälsa

Votering: betänkande 2010/11:JuU8 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 38 Straffskärpningar för brott mot liv och hälsa Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju422 yrkande 1. Datum: 2011-02-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 20 M 93 0

2011-02-02

Omröstning 2010/11:JuU8p21 Förhindrande av räddningsinsats

Votering: betänkande 2010/11:JuU8 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 21 Förhindrande av räddningsinsats Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö214. Datum: 2011-02-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 20 M 93 0 0 14 MP 21 0 0 4

2011-02-02

Omröstning 2010/11:JuU25p4 Drogfrihet vid obevakade permissioner

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 4 Drogfrihet vid obevakade permissioner Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju13 yrkande 2. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 1 0

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU1p35 Utbildning inom statliga myndigheter, kommuner, landsting och skolor om mäns våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2010/11:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 35 Utbildning inom statliga myndigheter, kommuner, landsting och skolor om mäns våld mot kvinnor Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju386 yrkande 5. Datum: 2010-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 S, MP, V Parti

2010-12-15

Omröstning 2010/11:JuU18p3 Offentliga ombud

Votering: betänkande 2010/11:JuU18 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009, förslagspunkt 3 Offentliga ombud Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju8 yrkande 1. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S,

2011-03-30

Omröstning 2010/11:JuU18p2 Skrivelsens omfattning

Votering: betänkande 2010/11:JuU18 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009, förslagspunkt 2 Skrivelsens omfattning Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju8 yrkandena 2-4. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-03-30

Omröstning 2010/11:JuU16p1 Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande

Votering: betänkande 2010/11:JuU16 Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen, förslagspunkt 1 Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande Riksdagen antar regeringens förslag till lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

2011-03-09

Omröstning 2010/11:JuU10p12 Fångombudsman

Votering: betänkande 2010/11:JuU10 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 12 Fångombudsman Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju408 yrkande 9. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 2 0 16 M 100 0 0 7 MP 0 23 0 2 FP 17 0

2011-04-06

Omröstning 2010/11:JuU7p4 Personskydd och analys av hotbilder

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 4 Personskydd och analys av hotbilder Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju362. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0 0 7 MP 0 21 0 4 FP

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p33 Tullverkets befogenheter i övrigt

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 33 Tullverkets befogenheter i övrigt Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju370 yrkande 1, 2010/11:Ju396, 2010/11:Ju397 och 2010/11:Ju398. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p30 Statistik

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 30 Statistik Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju410 yrkande 5. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0 0 7 MP 0 21 0 4 FP 18 0 0 6

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU7p28 Internationellt samarbete

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 28 Internationellt samarbete Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju237. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 98 0 13 M 100 0 0 7 MP 21 0 0 4 FP 18 0 0

2011-06-15

Omröstning 2010/11:JuU22p6 Arbetet inom EU mot köp av sexuella tjänster

Votering: betänkande 2010/11:JuU22 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst, förslagspunkt 6 Arbetet inom EU mot köp av sexuella tjänster Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju10 yrkande 3 och 2010/11:Ju11 yrkande 4. Datum: 2011-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-05-12

Omröstning 2010/11:JuU22p2 Dubbel straffbarhet

Votering: betänkande 2010/11:JuU22 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst, förslagspunkt 2 Dubbel straffbarhet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju10 yrkande 2, 2010/11:Ju11 yrkande 3 och 2010/11:Ju12 yrkande 1. Datum: 2011-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-05-12

Paginering