Dokument & lagar (99 träffar)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (doc, 153 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS11 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS11 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS11 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete Sammanfattning Riksrevisionen har granskat polisens

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (doc, 176 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS14 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS14 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS14 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet Sammanfattning

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (doc, 181 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2

1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS2 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS2 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS2 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål Sammanfattning Riksrevisionen har granskat varför så många huvudförhandlingar i brottmål

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (doc, 170 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4

1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS4 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS4 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS4 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott.

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (doc, 173 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11

Förslag till riksdagen 2001/02:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet 2001/02 RR11 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat statens insatser mot ekonomisk brottslighet, med tyngdpunkt på samverkan mellan de myndigheter som har i uppdrag


Utskottsberedning: 2001/02:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 2001/02:RR11 (doc, 442 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR18

Förslag till riksdagen 2001/02:RR18 Riksdagens revisorers förslag angående ROT-avdragets effekter 2001/02 RR18 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på initiativ från bostadsutskottet granskat effekterna av det statliga ROT-avdraget som fanns mellan åren 1993 och 1999. Revisorernas granskning redovisades i


Utskottsberedning: 2001/02:SkU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2001/02:RR18 (doc, 942 kB)

Omröstning 2010/11:SkU20p12 Personnummer och samordningsnummer

Votering: betänkande 2010/11:SkU20 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 12 Personnummer och samordningsnummer Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk436 av Abir Al-Sahlani C och 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V yrkande 13. Datum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-03-09

Omröstning 2010/11:JuU8p6 Kriminalisera skenäktenskap som ingåtts i vinstsyfte

Votering: betänkande 2010/11:JuU8 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Kriminalisera skenäktenskap som ingåtts i vinstsyfte Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju355 yrkande 2. Datum: 2011-02-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M

2011-02-02

Omröstning 2010/11:JuU8p38 Straffskärpningar för brott mot liv och hälsa

Votering: betänkande 2010/11:JuU8 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 38 Straffskärpningar för brott mot liv och hälsa Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju422 yrkande 1. Datum: 2011-02-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 20 M 93 0

2011-02-02

Omröstning 2010/11:JuU8p21 Förhindrande av räddningsinsats

Votering: betänkande 2010/11:JuU8 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 21 Förhindrande av räddningsinsats Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö214. Datum: 2011-02-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 20 M 93 0 0 14 MP 21 0 0 4

2011-02-02

Omröstning 2010/11:JuU25p4 Drogfrihet vid obevakade permissioner

Votering: betänkande 2010/11:JuU25 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, förslagspunkt 4 Drogfrihet vid obevakade permissioner Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju13 yrkande 2. Datum: 2011-06-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 1 0

2011-06-08

Omröstning 2010/11:JuU1p35 Utbildning inom statliga myndigheter, kommuner, landsting och skolor om mäns våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2010/11:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 35 Utbildning inom statliga myndigheter, kommuner, landsting och skolor om mäns våld mot kvinnor Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju386 yrkande 5. Datum: 2010-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 S, MP, V Parti

2010-12-15

Omröstning 2010/11:JuU18p3 Offentliga ombud

Votering: betänkande 2010/11:JuU18 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009, förslagspunkt 3 Offentliga ombud Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju8 yrkande 1. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S,

2011-03-30

Omröstning 2010/11:JuU18p2 Skrivelsens omfattning

Votering: betänkande 2010/11:JuU18 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009, förslagspunkt 2 Skrivelsens omfattning Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju8 yrkandena 2-4. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-03-30

Omröstning 2010/11:JuU16p1 Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande

Votering: betänkande 2010/11:JuU16 Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen, förslagspunkt 1 Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande Riksdagen antar regeringens förslag till lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

2011-03-09

Omröstning 2010/11:JuU10p12 Fångombudsman

Votering: betänkande 2010/11:JuU10 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 12 Fångombudsman Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju408 yrkande 9. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 2 0 16 M 100 0 0 7 MP 0 23 0 2 FP 17 0

2011-04-06

Omröstning 2010/11:SkU23p1 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SkU23 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 1 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk210 av Kerstin Lundgren C2010/11:Sk216 av Ann-Christin Ahlberg S2010/11:Sk230 av Hans Backman m.fl. FP yrkande 2, 2010/11:Sk232 av Hans Backman m.fl. FP2010/11:Sk276

2011-03-30

Omröstning 2010/11:SkU21p10 Skatt på handelsgödsel

Votering: betänkande 2010/11:SkU21 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 10 Skatt på handelsgödsel Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk348 av Kew Nordqvist m.fl. MP2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP yrkande 23 och 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 8. Datum: 2011-03-09 Omröstning i

2011-03-09

Omröstning 2010/11:JuU7p4 Personskydd och analys av hotbilder

Votering: betänkande 2010/11:JuU7 Polisfrågor, förslagspunkt 4 Personskydd och analys av hotbilder Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju362. Datum: 2011-06-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0 0 7 MP 0 21 0 4 FP

2011-06-15