Dokument & lagar (29 träffar)

Yttrande 2010/11:TU5y

2010/11:TU5y Vårändringsbudget för 2011 Trafikutskottets yttrande 2010/11:TU5y Vårändringsbudget för 2011 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 26 april 2011 att ge övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2011 prop. 2010/11:99 med eventuella motioner i de delar som berör

2011-05-19

Yttrande 2010/11:TU5y (pdf, 29 kB)

Yttrande 2010/11:JuU9y

2010/11:JuU9y En EU-agenda för barns rättigheter Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU9y En EU-agenda för barns rättigheter Till socialutskottet Socialutskottet har den 17 mars 2011 berett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens meddelande KOM2011 60 En EU-agenda för barns rättigheter. Justitieutskottet

2011-04-28

Yttrande 2010/11:JuU9y (pdf, 34 kB)

Yttrande 2010/11:JuU6y

2010/11:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 april 2011 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över Årsboken om EU, regeringens skrivelse 2010/11:105

2011-04-28

Yttrande 2010/11:JuU6y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2010/11:TU4y

2010/11:TU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Trafikutskottets yttrande 2010/11:TU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har begärt att övriga utskott yttrar sig över regeringens skrivelse 2010/11:75

2011-04-15

Yttrande 2010/11:TU4y (pdf, 42 kB)

Yttrande 2010/11:JuU5y

2010/11:JuU5y En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU5y En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 10 februari 2011 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig

2011-03-01

Yttrande 2010/11:JuU5y (pdf, 46 kB)

Yttrande 2010/11:TU3y

2010/11:TU3y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG Trafikutskottets yttrande 2010/11:TU3y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG Till Justitieutskottet Justitieutskottet har den 18 januari 2011 gett bl.a. trafikutskottet

2011-02-07

Yttrande 2010/11:TU3y (pdf, 88 kB)

Yttrande 2010/11:JuU4y

2010/11:JuU4y Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU4y Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Till försvarsutskottet Regeringens skrivelse 2010/11:41 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2011-01-27

Yttrande 2010/11:JuU4y (pdf, 26 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS15

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse om förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har funnit att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen redovisat i rapporten Förvaltningen av samhällsekonomiska metoder

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS15 (doc, 164 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS15 (pdf, 233 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet Sammanfattning Riksrevisionen har granskat statens insatser mot vinning av brottslighet. Re- sultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Statens insatser

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (doc, 181 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS14 (pdf, 271 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS13

Framställning till riksdagen 2010/11:RRS13 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar Sammanfattning Riksrevisionen har granskat kostnadskontrollen i stora väginvesteringar. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Kostnadskontroll i stora väginvesteringar


Utskottsberedning: 2010/11:TU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS13 (doc, 180 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS13 (pdf, 275 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete Sammanfattning Riksrevisionen har granskat polisens brottsförebyggande arbete. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Polisens brottsförebyggande arbete har ambitionerna uppnåtts

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (doc, 176 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS11 (pdf, 303 kB)

Yttrande 2010/11:JuU3y

2010/11:JuU3y En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU3y En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning Till socialutskottet Socialutskottet har den 9 november 2010 beslutat att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2010/11:4

2010-12-02

Yttrande 2010/11:JuU3y (pdf, 22 kB)

Yttrande 2010/11:TU2y

2010/11:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Trafikutskottets yttrande 2010/11:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Enligt riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa upp tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och

2010-11-24

Yttrande 2010/11:TU2y (pdf, 24 kB)

Yttrande 2010/11:JuU2y

2010/11:JuU2y Från många till en sammanslagningar av myndigheter Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU2y Från många till en sammanslagningar av myndigheter Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 14 oktober 2010 beslutat att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över Riksrevisionens

2010-11-23

Yttrande 2010/11:JuU2y (pdf, 21 kB)

Yttrande 2010/11:JuU1y

2010/11:JuU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 oktober 2010 att bereda övriga utskott tillfälle att ge de eventuella

2010-11-18

Yttrande 2010/11:JuU1y (pdf, 24 kB)

Yttrande 2010/11:TU1y

2010/11:TU1y Om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser Trafikutskottets yttrande 2010/11:TU1y Om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 30 september 2010 gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens meddelande KOM2010

2010-11-09

Yttrande 2010/11:TU1y (pdf, 27 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS7

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Banverkets underhåll av järnvägar Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhållsåtgärder på järnvägsnätet. Resultatet av granskningen har presenterats i rapporten Underhåll

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS7 (doc, 130 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Polisens och Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten Hanteringen av mängdbrott en kärnuppgift för

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (doc, 173 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS4 (pdf, 247 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål Sammanfattning Riksrevisionen har granskat varför så många huvudförhandlingar i brottmål ställs in vid tingsrätterna i storstadsområdena. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (doc, 170 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RRS2 (pdf, 250 kB)

Yttrande 2001/02:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2001/02:TU3y Riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har den 21 mars 2002 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2001/02:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen

2002-01-01

Yttrande 2001/02:TU3y (doc, 57 kB) Yttrande 2001/02:TU3y (pdf, 177 kB)
Paginering