Dokument & lagar (296 träffar)

Riksdagens protokoll 1969:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 43 ANDRA KAMMAREN 1969 1530 december Debatter m. m. Måndagen den 15 december Sid. Svar på interpellationer av: herr Wennerfors m ang. talpedagogutbildningen 5 herr Westberg i Ljusdal fp ang. granskningen av materiel för skolradioundervisning.7 fru Marklund vpk ang. folktandvårdstaxorna.14

1969-12-30

Riksdagens protokoll 1969:43 (pdf, 7421 kB)

Riksdagens protokoll 1969:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 43 FÖRSTA KAMMAREN 1969 1517 december Debatter m. m. Måndagen den 15 december Sid. Svar på interpellationer: av herr Bengtson ep ang. utläggning hos fria producenter av programproduktion för TV 1, m. m.5 av herr Pettersson, Harald, ep ang. ledighet för statsanställda för utbildning 10

1969-12-17

Riksdagens protokoll 1969:43 (pdf, 6997 kB)

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst

Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen nr 170 år 1969 1 Nr 170 Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 12 december 1969. I skrivelse den 10 december 1969, nr 404, har riksdagen anmält, att riksdagen slutligt antagit förslag till ändrad lydelse av 50 regeringsformen

1969-12-12

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagens protokoll 1969:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 ANDRA KAMMAREN 1969 910 december Debatter m. in. Tisdagen den 9 december Sid. Meddelande ang. frågestunden onsdagen den 17 december.3 Svar på interpellationer av: herr Eliasson i Moholm in ang. beskattningen av skog som försålts men ej avverkats före den 1 januari 1970.3 herr Hermansson

1969-12-10

Riksdagens protokoll 1969:41 (pdf, 9980 kB)

Riksdagens protokoll 1969:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 FÖRSTA KAMMAREN 1969 23 december Debatter m. m. Tisdagen den 2 december Sid. Svar på interpellation av herr Jacobsson, Gösta, m om en redo görelse för penningpolitiken och situationen på valutaområdet 5 Interpellationer: av herr Pettersson, Karl, m om åtgärder för att minska risken för

1969-12-02

Riksdagens protokoll 1969:39 (pdf, 7081 kB)

Riksdagens protokoll 1969:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 ANDRA KAMMAREN 23 december 1969 Debatter m. m. Tisdagen den 2 december Sid. Meddelande ang. sammanträdet fredagen den 5 december.5 Meddelande om enkla frågor av: herr Westberg i Ljusdal fp ang. utbyggnaden av läkarutbildningen 6 herr Westberg i Ljusdal fp ang. de regionala stödåtgärderna

1969-12-02

Riksdagens protokoll 1969:39 (pdf, 7478 kB)

Riksdagens protokoll 1969:38

PROTOKOLL RIKSDAGENS mm i-r3 r Nr 38 ANDRA KAMMAREN 2528 november 1969 Debatter m. m. Tisdagen den 25 november Svar på interpellationer av: Sid. herr Magnusson i Borås m ang. lättnader i kreditrestriktionerna, m. m.5 fru Ryding vpk ang. åtgärder för att förhindra byggande av fönsterlösa verkstadslokaler.9 herr

1969-11-26

Riksdagens protokoll 1969:38 (pdf, 10984 kB)

Riksdagens protokoll 1969:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 38 FÖRSTA KAMMAREN 1969 2528 november Debatter m. in. Tisdagen den 25 november Sid. Meddelande ang. enkel fråga av herr Blomquist m om åtgärder mot sniffning 4 Onsdagen den 26 november Kommunalt partistöd 5 Om inrättande av kommundelsråd.18 Om överförande av värnpliktiga jordbrukare m.

1969-11-24

Riksdagens protokoll 1969:38 (pdf, 6206 kB)

Riksdagens protokoll 1969:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 36 ANDRA KAMMAREN 1969 1114 november Debatter m. m. Tisdagen den 11 november Sid. Svar på interpellationer av herr Källstad fp ang. befrielse för kristna samfund m. fl. organisationer från arbetsgivaravgift och herr Fridolfsson i Stockholm m ang. befrielse för kristna och andra ideella

1969-11-14

Riksdagens protokoll 1969:36 (pdf, 7892 kB)

Riksdagens protokoll 1969:36

PROTOKOLL Nr 36 FÖRSTA KAMMAREN 1969 1114 november Debatter m. in. Tisdagen den 11 november Sid. Svar på interpellation av herr Jansson, Paul, s om bättre ersättning till värnpliktig vid skada i militärtjänst 4 Onsdagen den 12 november Simundervisningen vid lärarhögskolorna.9 Samhällets vårduppgifter m. m.10

1969-11-07

Riksdagens protokoll 1969:36 (pdf, 3583 kB)

Riksdagens protokoll 1969:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 35 ANDRA KAMMAREN 1969 47 november Debatter m. m. Tisdagen den 4 november Sid. Interpellationer av: herr Thylén m ang. enhetlig taxa för rikssamtal.5 herr Börjesson i Falköping ep ang. kommunernas uppsökande verksamhet.5 Meddelande om enkla frågor av: herr Persson i Heden ep ang. handikappades

1969-11-05

Riksdagens protokoll 1969:35 (pdf, 6220 kB)

Riksdagens protokoll 1969:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 35 FÖRSTA KAMMAREN 1969 47 november Debatter m. m. Tisdagen den 4 november Sid. Interpellation av herr Lundström fp ang. lagstiftningsarbetet inom skadeståndsrätten.6 Onsdagen den 5 november Om vidgad rösträtt för utlandssvenskar 8 Om avskaffande av adelsväsendet 19 Om rätt för kommun

1969-10-31

Riksdagens protokoll 1969:35 (pdf, 4822 kB)

Riksdagens protokoll 1969:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Jä3y Nr 34 ANDRA KAMMAREN 1969 3031 oktober Debatter m. m. Torsdagen den 30 oktober Sid. Meddelande ang. sammanträdestider m. m.3 Svar på frågor av herr Clarkson m ang. åtgärder för att hålla enskild person skadeslös vid fall av penningförfalskning samt fröken Wetterström mherr Boo ep och

1969-10-31

Riksdagens protokoll 1969:34 (pdf, 4654 kB)

Riksdagens protokoll 1969:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 34 FÖRSTA KAMMAREN 1969 3031 oktober Debatter in. m. Torsdagen den 30 oktober Sid. Svar på enkla frågor: av herr Werner vpk ang. medinflytande inom anstaltsvår den för i fångvårdsanstalt intagna personer 3 av herr Schött m om åtgärder mot avfolkning av Gotska Sandön 4 Allmänpolitisk

1969-10-30

Riksdagens protokoll 1969:34 (pdf, 2810 kB)

Riksdagens protokoll 1969:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 33 FÖRSTA KAMMAREN 1969 2829 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 28 oktober Sid. Interpellationer: av herr Pettersson, Karl, m ang. beredskapsarbetenas inplacering i långtidsplaneringen, m. m.3 av herr Nilsson, Ferdinand, ep om åtgärder till förbättring av handelsbalansen och förstärkning

1969-10-26

Riksdagens protokoll 1969:33 (pdf, 7416 kB)

Riksdagens protokoll 1969:33

RIKSDAGENS NTtt i Hf PROTOKOLL Nr 33 ANDRA KAMMAREN 1969 2829 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 28 oktober Sid. Svar på interpellation av herr Ahlmark fp ang. principerna för avvisning av zigenare.3 Svar på interpellationer av herr Jönsson i Ingemarsgården fp ang. sysselsättningsskapande åtgärder i Norrland,

1969-10-26

Riksdagens protokoll 1969:33 (pdf, 9826 kB)

Riksdagens protokoll 1969:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 32 FÖRSTA KAMMAREN 1969 2124 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 21 oktober sid. Interpellation av herr Nilsson, Ferdinand, ep ang. föreslagen höjning av taxorna för järnvägsfrakt.4 Torsdagen den 23 oktober Svar på enkla frågor: av herr Nilsson, Ferdinand, ep ang. det statliga stödet vid

1969-10-23

Riksdagens protokoll 1969:32 (pdf, 945 kB)

Riksdagens protokoll 1969:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 32 ANDRA KAMMAREN 1969 2124 oktober Debatter m. m. Tisdagen den 21 oktober Sid. Interpellationer av: herr Trana s ang. kommunalt stöd åt enskilda näringsföretag.5 herr Eriksson i Bäckmora ep ang. persontrafiken på järnvägslinjen HudiksvallLjusdal, m. m.8 herr Westberg i Ljusdal fp ang.

1969-10-23

Riksdagens protokoll 1969:32 (pdf, 2454 kB)

Riksdagens protokoll 1969:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 31 FÖRSTA KAMMAREN 1617 oktober 1969 Debatter m. m. Torsdagen den 16 oktober Sid. Hälsningsord av talmannen 3 Interpellationer: av herr Kristiansson, Axel, ep ang. skadorna på jord- och skogsbruk genom extremt väder under år 1969 5 av herr Richardson fp om rätt att utan studentkompetens

1969-10-16

Riksdagens protokoll 1969:31 (pdf, 1049 kB)

Riksdagens protokoll 1969:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 31 ANDRA KAMMAREN 1969 1617 oktober Debatter m. m. Torsdagen den 16 oktober Sid. Hälsningsanförande.5 Minnesord över avlidna ledamöter av kammaren.5 Meddelande ang. sammanträdestider m. m.6 Interpellationer av: herr Ahlmark fp ang. principerna för avvisning av zigenare.7 herr Andersson

1969-10-16

Riksdagens protokoll 1969:31 (pdf, 2347 kB)