Dokument & lagar (3 528 träffar)

Riksdagens protokoll 1969:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 43 ANDRA KAMMAREN 1969 1530 december Debatter m. m. Måndagen den 15 december Sid. Svar på interpellationer av: herr Wennerfors m ang. talpedagogutbildningen 5 herr Westberg i Ljusdal fp ang. granskningen av materiel för skolradioundervisning.7 fru Marklund vpk ang. folktandvårdstaxorna.14

1969-12-30

Riksdagens protokoll 1969:43 (pdf, 7421 kB)

Riksdagens protokoll 1969:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 43 FÖRSTA KAMMAREN 1969 1517 december Debatter m. m. Måndagen den 15 december Sid. Svar på interpellationer: av herr Bengtson ep ang. utläggning hos fria producenter av programproduktion för TV 1, m. m.5 av herr Pettersson, Harald, ep ang. ledighet för statsanställda för utbildning 10

1969-12-17

Riksdagens protokoll 1969:43 (pdf, 6997 kB)

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst

Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen nr 170 år 1969 1 Nr 170 Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 12 december 1969. I skrivelse den 10 december 1969, nr 404, har riksdagen anmält, att riksdagen slutligt antagit förslag till ändrad lydelse av 50 regeringsformen

1969-12-12

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagens protokoll 1969:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 41 ANDRA KAMMAREN 1969 910 december Debatter m. in. Tisdagen den 9 december Sid. Meddelande ang. frågestunden onsdagen den 17 december.3 Svar på interpellationer av: herr Eliasson i Moholm in ang. beskattningen av skog som försålts men ej avverkats före den 1 januari 1970.3 herr Hermansson

1969-12-10

Riksdagens protokoll 1969:41 (pdf, 9980 kB)

Motion 1969:1309 Andra kammaren - höst

4 Motion i Andra kammaren, nr 1309 år 1969 Nr 1309 Av herr Lothigius, i anledning av Kungl. May.ts proposition nr 162, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370I Kungl. Maj ts proposition nr 162/1969 föreslås ändring av bestämmelserna om inkomstbeskattning av pensionsförsäkring som meddelats i

1969-12-04

Motion 1969:1309 Andra kammaren - höst (pdf, 366 kB)

Motion 1969:1308 Andra kammaren - höst

Nr 13081309 Motion i Andra kammaren, nr 1308 år 1969 1 Nr 1308 Av herr Bergqvist m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 162, med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen 1928:370I Kungl. Maj:ts proposition nr 162 framhålles att beskattningen av livförsäkringar är ändamålsenligt ordnad i Sverige

1969-12-04

Motion 1969:1308 Andra kammaren - höst (pdf, 205 kB)

Riksdagens protokoll 1969:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 FÖRSTA KAMMAREN 1969 23 december Debatter m. m. Tisdagen den 2 december Sid. Svar på interpellation av herr Jacobsson, Gösta, m om en redo görelse för penningpolitiken och situationen på valutaområdet 5 Interpellationer: av herr Pettersson, Karl, m om åtgärder för att minska risken för

1969-12-02

Riksdagens protokoll 1969:39 (pdf, 7081 kB)

Riksdagens protokoll 1969:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 39 ANDRA KAMMAREN 23 december 1969 Debatter m. m. Tisdagen den 2 december Sid. Meddelande ang. sammanträdet fredagen den 5 december.5 Meddelande om enkla frågor av: herr Westberg i Ljusdal fp ang. utbyggnaden av läkarutbildningen 6 herr Westberg i Ljusdal fp ang. de regionala stödåtgärderna

1969-12-02

Riksdagens protokoll 1969:39 (pdf, 7478 kB)

Motion 1969:1307 Andra kammaren - höst

Motion i Andra kammaren, nr 1307 år 1969 7 Nr 1307 Av herr Holmberg m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 164, angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Lika lydande med motion nr 1132 i Första kammaren När kärnvapen för första gången användes i det andra världskrigets slutskede

1969-12-02

Motion 1969:1307 Andra kammaren - höst (pdf, 265 kB)

Motion 1969:1306 Andra kammaren - höst

6 Motion i Andra kammaren, nr 1306 år 1969 Nr 1306 Av herr Åkerlind, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 160, med förslag till lag om ändring i lagen 1938:121 om hittegods, m. in. I Kungl. Maj:ts proposition nr 160 föreslås att tidsfristerna för att göra gällande sin rätt till hittegods och flyttade fordon

1969-12-02

Motion 1969:1306 Andra kammaren - höst (pdf, 123 kB)

Motion 1969:1305 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13041305 år 1969 5 Nr 1304 Av herrar Åkerlind och Enarsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 154, med förslag till särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga

1969-12-02

Motion 1969:1305 Andra kammaren - höst (pdf, 122 kB)

Motion 1969:1304 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13041305 år 1969 5 Nr 1304 Av herrar Åkerlind och Enarsson, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 154, med förslag till särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga

1969-12-02

Motion 1969:1304 Andra kammaren - höst (pdf, 122 kB)

Motion 1969:1303 Andra kammaren - höst

4 Motion i Andra kammaren, nr 1303 år 1969 Nr 1303 Av herr Åkerlind, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition nr 15A, med förslag till särskilt olgcksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. I Kungl. Maj:ts proposition nr 154 föreslås ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. Olycksfallsskyddet föreslås träda

1969-12-02

Motion 1969:1303 Andra kammaren - höst (pdf, 116 kB)

Motion 1969:1302 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13011302 dr 1969 3 Nr 1301 Av herrar Dahlgren och Andersson i Knäred, i anledning au Kungi. Maj ds proposition nr 15 A, med förslag till särskilt ohjcksfallsskgdd för värnpliktiga m. fl. Lika lydande med motion nr 1127 i Första kammaren Stockholm den 2 december 1969 Anders Dahlgren ep

1969-12-02

Motion 1969:1302 Andra kammaren - höst (pdf, 105 kB)

Motion 1969:1301 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 13011302 dr 1969 3 Nr 1301 Av herrar Dahlgren och Andersson i Knäred, i anledning au Kungi. Maj ds proposition nr 15 A, med förslag till särskilt ohjcksfallsskgdd för värnpliktiga m. fl. Lika lydande med motion nr 1127 i Första kammaren Stockholm den 2 december 1969 Anders Dahlgren ep

1969-12-02

Motion 1969:1301 Andra kammaren - höst (pdf, 112 kB)

Motion 1969:1300 Andra kammaren - höst

Nr 13001307 Motion i Andra kammaren, nr 1300 år 1969 1 Nr 1300 Av herrar Hedlund och Wedén, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 150, ang. utgifter på tillägg sstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70. Lika lydande med motion nr 1126 i Första kammaren Utvecklingen har visat att det lokaliseringspolitiska

1969-12-02

Motion 1969:1300 Andra kammaren - höst (pdf, 173 kB)

Motion 1969:1132 Första kammaren - höst

16 Motion i Första kammaren, nr 1132 år 1969 Nr 1132 Av herr Virgin m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 16Jf, angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Lika lydande med motion nr 1307 i Andra kammaren Stockholm den 2 december 1969 G. Ivar Virgin m Carl Eskilsson m Allan

1969-12-02

Motion 1969:1132 Första kammaren - höst (pdf, 120 kB)

Motion 1969:1131 Första kammaren - höst

Motion i Första kammaren, nr 1131 år 1969 11 Nr 1131 Av herr Lindblad, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 16 h, angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Bakom det icke-spridningsfördrag som nu förts fram till ratificering ligger åratals förhandlingar. De två supermakterna

1969-12-02

Motion 1969:1131 Första kammaren - höst (pdf, 314 kB)

Motion 1969:1130 Första kammaren - höst

8 Motion i Första kammaren, nr 1130 år 1969 Nr 1130 Av herrar Dahlén och Bengtson, i anledning av Kungi. Maj:ts proposition nr 161angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen. Nedrustningssträvandena efter andra världskriget har inte lett till några stora resultat, i varje fall inte sett

1969-12-02

Motion 1969:1130 Första kammaren - höst (pdf, 206 kB)

Motion 1969:1129 Första kammaren - höst

6 Motion i Första kammaren, nr 1129 år 1969 Nr 1129 Av herr Alexanderson, i anledning av Kungl. Majits proposition nr 160, med förslag till lag om ändring i lagen 1938: 121 om hittegods, m. m. Lika lydande med motion nr 1305 i Andra kammaren I proposition nr 160 föreslås en minskning av tiderna för förvaring av hittegods

1969-12-02

Motion 1969:1129 Första kammaren - höst (pdf, 156 kB)