Dokument & lagar (95 träffar)

Svensk författningssamling 1969:780

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1969:740

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1969:739

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1969:736

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1969:713

Författningen är upphävd

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst

Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen nr 170 år 1969 1 Nr 170 Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 12 december 1969. I skrivelse den 10 december 1969, nr 404, har riksdagen anmält, att riksdagen slutligt antagit förslag till ändrad lydelse av 50 regeringsformen

1969-12-12

Framställning / redogörelse 1969:KMB170 - höst (pdf, 107 kB)

Svensk författningssamling 1969:645

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1969:612

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1969:596

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1969:590

1969-11-14

Svensk författningssamling 1969:546

1969-10-03