Dokument & lagar (10 träffar)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari 1917. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedde: herr

1917-01-01

kadep 1917:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 19 januari 1917 kl. 4 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hava, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, till tjänstemän i riksdagens kansli

1917-01-18

kadep 1916:2

Riksdagens kanalideputerades memorial, Nr 2. 1 Nr 2. Ankom till riksdagens kansli den 8 mars 1916 kl. 1 e. in. Riksdagens kanslideputerades memorial nr 2 angående registratorsoch kanslistbefattningen i riksdagens kansli. Sedan, på sätt kanslideputerade uti memorial den 19 januari 1916 anmält för riksdagen, fråga uppstått

1916-03-08

kadep 1916:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 19 januari 1916 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hava, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, till tjänstemän i riksdagens kansli

1916-01-19

kadep 1918:1 - urtima

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 7. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 2 november 1918. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde innevarande dag, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, hava till tjänstemän i riksdagens kansli antagits:

1918-11-02

kadep 1918:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr J. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 25 februari 1918 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträden den 19 nästlidne januari och innevarande dag, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, hava

1918-02-22

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

kadep 1912:1

Riksdagens kanslideputerades memorial, Nr 1. 1 Hr l. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande af tjänstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva i den ordning, 80 riksdagsordningen föreskrifver, till tjänstemän i Riksdagens kansli antagits: å kansliafdelningen:en sekreterare och en registrator,

1912-01-18

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01