Dokument & lagar (4 träffar)

Yttrande 2005/06:LU1y

Lagutskottets yttrande 2005/06:LU1y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Riksdagsstyrelsen har i en framställning till riksdagen 2005/06:RS3 den 14 december 2005 beslutat att till riksdagen för dess bedömning och beslut överlämna 2002 års riksdagskommittés huvudbetänkande Riksdagen i en ny tid. Framställningen

2006-01-01

Yttrande 2005/06:LU1y (pdf, 62 kB)

Yttrande 2003/04:LU3y

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU3y Adoptionsfrågor Till socialutskottet Socialutskottet har den 3 maj 2004 beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor jämte eventuella motioner. I propositionen lämnar regeringen lagförslag som syftar till att stärka

2004-01-01

Yttrande 2003/04:LU3y (doc, 85 kB)

Yttrande 2003/04:LU2y

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 2004 beslutat anmoda övriga utskott att senast den 29 april 2004 yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av

2004-01-01

Yttrande 2003/04:LU2y (doc, 63 kB)

Yttrande 2003/04:LU1y

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU1y Avstående av arv som tillfallit All-männa arvsfonden Till socialutskottet Socialutskottet har den 23 oktober 2003 beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion 2002/03:So279 av Anita Sidén och Cecilia Magnusson båda mMotionen har väckts under den allmänna motionstiden

2004-01-01

Yttrande 2003/04:LU1y (doc, 66 kB)