Dokument & lagar (86 träffar)

Proposition 2019/20:152

Regeringens proposition 2019/20:152 Undantag från plan- och bygglagen vid Prop. spridning av en samhällsfarlig sjukdom 2019/20:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2019/20:CU27
Sista motionsdag: 2020-04-14

Proposition 2019/20:152 (pdf, 302 kB)

Skrivelse 2019/20:134

Regeringens skrivelse 2019/20:134 Riksrevisionens rapport om Skr. nationalräkenskaperna 2019/20:134 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 april 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU43 Sista motionsdag: 2020-04-20

Skrivelse 2019/20:134 (pdf, 1229 kB)

Proposition 2019/20:146

Regeringens proposition 2019/20:146 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 april 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2019/20:FiU56
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-05

Proposition 2019/20:146 (pdf, 365 kB)

Proposition 2019/20:151

Regeringens proposition 2019/20:151 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. åtgärder på skatteområdet med anledning av 2019/20:151 coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2020 Ibrahim Baylan Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2019/20:FiU55
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:151 (pdf, 442 kB)

Proposition 2019/20:143

Regeringens proposition 2019/20:143 Tillfälliga åtgärder för att underlätta Prop. genomförandet av bolags- och 2019/20:143 föreningsstämmor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2020 Ibrahim Baylan Mikael Damberg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Spridningen


Utskottsberedning: 2019/20:CU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:143 (pdf, 257 kB)

Proposition 2019/20:142

Regeringens proposition 2019/20:142 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier Prop. för lån till företag 2019/20:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Många av Sveriges 1,2


Utskottsberedning: 2019/20:FiU54
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-27

Proposition 2019/20:142 (pdf, 156 kB)

Proposition 2019/20:138

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension Regeringens proposition 2019/20:138 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension Prop. 2019/20:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU40
Sista motionsdag: 2020-04-14

Proposition 2019/20:138 (pdf, 4729 kB)

Skrivelse 2019/20:128

Regeringens skrivelse 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet Skr. på det finansiella området 2019/20:128 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har i rapporten Konsumentskyddet


Utskottsberedning: Civilutskottet Sista motionsdag: 2020-04-15

Skrivelse 2019/20:128 (pdf, 1249 kB)

Skrivelse 2019/20:108

Regeringens skrivelse 2019/20:108 Riksrevisionens rapport om Svenska Skr. skeppshypotekskassan 2019/20:108 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat Svenska skeppshypotekskassan


Utskottsberedning: 2019/20:FiU46 Sista motionsdag: 2020-04-09

Skrivelse 2019/20:108 (pdf, 1103 kB)

Proposition 2019/20:120

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet Regeringens proposition 2019/20:120 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet Prop. 2019/20:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Lena Micko Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:CU23
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:120 (pdf, 1428 kB)

Proposition 2019/20:125

Regeringens proposition 2019/20:125 Några fastighetsrättsliga frågor Prop. 2019/20:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ett flertal åtgärder på fastighetsrättens


Utskottsberedning: 2019/20:CU20
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-08

Proposition 2019/20:125 (pdf, 916 kB)

Proposition 2019/20:132

Regeringens proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 Åtgärder med Prop. anledning av coronaviruset 2019/20:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2019/20:FiU51
Riksdagsbeslut (12 förslag): 2 avslag, 10 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-03-25

Proposition 2019/20:132 (pdf, 877 kB)

Proposition 2019/20:136

Regeringens proposition 2019/20:136 Extra ändringsbudget för 2020 Kreditgarantier Prop. till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2019/20:FiU52
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-18

Proposition 2019/20:136 (pdf, 151 kB)

Proposition 2019/20:111

Regeringens proposition 2019/20:111 Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Prop. Amerikas förenta stater om tillsynsregler för 2019/20:111 försäkring och återförsäkring Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2019/20:FiU42
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:111 (pdf, 885 kB)

Proposition 2019/20:97

Regeringens proposition 2019/20:97 Ny associationsrätt för medlemsbanker Prop. 2019/20:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En medlemsbank är en ekonomisk förening som driver bankrörelse.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU50
Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:97 (pdf, 673 kB)

Proposition 2019/20:116

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter Regeringens proposition 2019/20:116 Kompletteringar till nya EU-regler om Prop. aktieägares rättigheter 2019/20:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:CU21
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-04-01

Proposition 2019/20:116 (pdf, 1471 kB)

Skrivelse 2019/20:77

Regeringens skrivelse 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala Skr. utjämningssystemet 2019/20:77 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 februari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar


Utskottsberedning: 2019/20:FiU39 Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2020-03-04

Skrivelse 2019/20:77 (pdf, 2617 kB)

Proposition 2019/20:83

Regeringens proposition 2019/20:83 Ett nytt konto- och värdefackssystem Prop. 2019/20:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2020 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Brottsbekämpande myndigheter, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten


Utskottsberedning: 2019/20:FiU33
Sista motionsdag: 2020-02-26

Proposition 2019/20:83 (pdf, 1216 kB)

Skrivelse 2019/20:82

Regeringens skrivelse 2019/20:82 Riksrevisionens rapport om föråldrade it-system Skr. i statsförvaltningen 2019/20:82 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 februari 2020 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-02-26

Skrivelse 2019/20:82 (pdf, 950 kB)

Proposition 2019/20:81

Regeringens proposition 2019/20:81 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om Prop. byggnaders energiprestanda 2019/20:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2020 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:CU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-02-26

Proposition 2019/20:81 (pdf, 592 kB)