Dokument & lagar (111 träffar)

Omröstning 2005/06:JuU30p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2005/06:JuU30 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju15 yrkande 1, 2005/06:Ju47 yrkande 1, 2005/06:Ju49, 2005/06:Ju50 och 2005/06:Ju51. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-05-31

Omröstning 2005/06:JuU30p5 Parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2005/06:JuU30 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, förslagspunkt 5 Parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju47 yrkande 4 och 2005/06:Ju48. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m Parti Ja

2006-05-31

Omröstning 2005/06:JuU26p6 Parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2005/06:JuU26 Hemlig rumsavlyssning, förslagspunkt 6 Parlamentarisk kontroll av hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju53. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 121 0 1 22 m 0 45 0 10 c

2006-05-31

Omröstning 2005/06:JuU26p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2005/06:JuU26 Hemlig rumsavlyssning, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju15 yrkande 2, 2005/06:Ju52, 2005/06:Ju54, 2005/06:Ju55, 2005/06:Ju56 och 2005/06:Ju57 yrkande 1. Datum: 2006-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c, kd

2006-05-31

Omröstning 2005/06:JuU36p4 Skyddad identitet i folkbokföringen

Votering: betänkande 2005/06:JuU36 Personsäkerhet, förslagspunkt 4 Skyddad identitet i folkbokföringen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 20 och 2005/06:Ju381 yrkande 14 i denna del. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2006-05-30

Omröstning 2005/06:JuU36p1 Personsäkerhetsarbete beträffande hotade kvinnor och barn

Votering: betänkande 2005/06:JuU36 Personsäkerhet, förslagspunkt 1 Personsäkerhetsarbete beträffande hotade kvinnor och barn Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju34. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m 43 1 0 11

2006-05-30

Omröstning 2005/06:JuU34p3 Brott av unga - allmänna utgångspunkter

Votering: betänkande 2005/06:JuU34 Ingripanden mot unga lagöverträdare, förslagspunkt 3 Brott av unga allmänna utgångspunkter Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju352 yrkande 6, 2004/05:Ju449, 2004/05:Ju483 yrkandena 1 och 4, 2004/05:Ju489 yrkande 1, 2004/05:Ju500 yrkande 9, 2004/05:So358 yrkande 6, 2004/05:N403 yrkande

2006-05-30

Omröstning 2005/06:JuU34p48 Drogtester på barn under 15 år

Votering: betänkande 2005/06:JuU34 Ingripanden mot unga lagöverträdare, förslagspunkt 48 Drogtester på barn under 15 år Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju39 yrkande 5, 2005/06:Ju40 yrkande 11 och 2005/06:Ju42 yrkande 4. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 45 m, c, fp, kd Parti

2006-05-30

Omröstning 2005/06:JuU31p4 Lagreglering vid användande av kvalificerade skyddsidentiteter

Votering: betänkande 2005/06:JuU31 Kvalificerad skyddsidentitet, förslagspunkt 4 Lagreglering vid användande av kvalificerade skyddsidentiteter Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju45. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20

2006-05-30

Omröstning 2005/06:JuU31p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2005/06:JuU31 Kvalificerad skyddsidentitet, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju43 och 2005/06:Ju44 yrkande 1. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 124 0 0 20 m

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU9p6 Frivillig medverkan i säkerhetsarbetet

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 6 Frivillig medverkan i säkerhetsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 4, 2005/06:Fö7 yrkandena 4, 6 och 7 samt 2005/06:Fö234. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m,

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU9p4 Den lokala krishanteringsförmågan

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 4 Den lokala krishanteringsförmågan Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö253 yrkandena 3 och 4 samt 2004/05:MJ6 yrkande 2. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU9p2 Den nationella krishanteringsförmågan

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 2 Den nationella krishanteringsförmågan Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö250, 2002/03:Fö259 yrkandena 1-3, 2002/03:Fö260 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Fö259 yrkandena 3 och 5, 2004/05:MJ9 yrkande 1, 2005/06:Ju564 yrkandena 9

2006-05-30

Omröstning 2005/06:JuU33p21 Barn till intagna

Votering: betänkande 2005/06:JuU33 En modernare kriminalvårdslag, förslagspunkt 21 Barn till intagna Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju366 yrkandena 7 och 8, 2005/06:Ju529 yrkande 11, 2005/06:Ju562 yrkande 12 och 2005/06:So556 yrkande 8. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-19

Omröstning 2005/06:JuU33p8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Votering: betänkande 2005/06:JuU33 En modernare kriminalvårdslag, förslagspunkt 8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju29 yrkande 1, 2005/06:Ju459 yrkande 26 och 2005/06:Ju529 yrkande 29. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, fp,

2006-05-19

Omröstning 2005/06:JuU33p35 Fångombudsman m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU33 En modernare kriminalvårdslag, förslagspunkt 35 Fångombudsman m.m. Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju366 yrkandena 4 och 5. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 32 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 0 0 42 m 39 0 0 16 c

2006-05-19

Omröstning 2005/06:JuU33p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2005/06:JuU33 En modernare kriminalvårdslag, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju28 yrkande 1 och 2005/06:Ju31. Datum: 2006-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 102 0 0 42 m 0

2006-05-19

Omröstning 2005/06:JuU33p7 Utökad frigång

Votering: betänkande 2005/06:JuU33 En modernare kriminalvårdslag, förslagspunkt 7 Utökad frigång Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om utökad frigång. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:123 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ju29 yrkande 2 och 2005/06:Ju30 yrkande 2. Datum: 2006-05-19 Omröstning

2006-05-19

Omröstning 2005/06:JuU19p5 Målsägandebegreppet m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU19 Barn som bevittnat våld, förslagspunkt 5 Målsägandebegreppet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi9 yrkande 9, 2004/05:Ju293 yrkande 14, 2004/05:Ju330 yrkande 4, 2004/05:Sf319 yrkande 8, 2005/06:Ju36 yrkande 1, 2005/06:Ju37 yrkande 1, 2005/06:Ju38 yrkande 1, 2005/06:Ju354 yrkande

2006-05-19

Omröstning 2005/06:JuU19p1 Ändring i socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2005/06:JuU19 Barn som bevittnat våld, förslagspunkt 1 Ändring i socialtjänstlagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:166 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ju37 yrkande 2 och 2005/06:Ju38 yrkande

2006-05-19