Dokument & lagar (85 träffar)

Omröstning 2005/06:KU21p9 Motionsrätt på skrivelser m.m.

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 9 Motionsrätt på skrivelser m.m. Riksdagen i den ordning som avses i 8 kap. 16 regeringsformen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser 3 kap. 11 Därmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU21p6 Utskotten

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 6 Utskotten Riksdagen antar i bilaga 2 som förslag 1 intaget förslag till lag om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelserna 4.2.1, 4.6.1, 4.6.5, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.12-4.6.16 och 5.12.1, avslår framställningens förslag såvitt avser

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU21p3 Riktlinjer för riksdagens arbete med EU-frågor

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 3 Riktlinjer för riksdagens arbete med EU-frågor Riksdagen godkänner riktlinjerna för riksdagens arbete med EU-frågorna avsnitten 3.1-3.6 i Riksdagskommitténs betänkande att tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2007. Därmed bifaller riksdagen framställning

2006-06-01

Omröstning 2005/06:KU21p15 Genomförandet

Votering: betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid, förslagspunkt 15 Genomförandet Riksdagen godkänner vad som anförs i framställningen om erforderliga resurser för att genomföra Riksdagskommitténs förslag avsnitten 8.2 och 8.3 i Riksdagskommitténs betänkandeDärmed bifaller riksdagen framställning 2005/06:RS3 punkt

2006-06-01

Omröstning 2005/06:FöU9p6 Frivillig medverkan i säkerhetsarbetet

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 6 Frivillig medverkan i säkerhetsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 4, 2005/06:Fö7 yrkandena 4, 6 och 7 samt 2005/06:Fö234. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 m,

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU9p4 Den lokala krishanteringsförmågan

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 4 Den lokala krishanteringsförmågan Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö253 yrkandena 3 och 4 samt 2004/05:MJ6 yrkande 2. Datum: 2006-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja

2006-05-30

Omröstning 2005/06:FöU9p2 Den nationella krishanteringsförmågan

Votering: betänkande 2005/06:FöU9 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle, förslagspunkt 2 Den nationella krishanteringsförmågan Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö250, 2002/03:Fö259 yrkandena 1-3, 2002/03:Fö260 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Fö259 yrkandena 3 och 5, 2004/05:MJ9 yrkande 1, 2005/06:Ju564 yrkandena 9

2006-05-30

Omröstning 2005/06:KU26p2 Minoritetsåterremiss

Votering: betänkande 2005/06:KU26 Kommunal demokrati och kompetens, förslagspunkt 2 Minoritetsåterremiss Riksdagen avslår motion 2005/06:K365. Datum: 2006-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 0 38 m 0 44 0 11 c 0

2006-05-18

Omröstning 2005/06:FöU11p3 Belastningsregistret

Votering: betänkande 2005/06:FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, förslagspunkt 3 Belastningsregistret Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. vDatum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122 0

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU11p2 Staber och förvaltningar

Votering: betänkande 2005/06:FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, förslagspunkt 2 Staber och förvaltningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö8 av Jörgen Johansson och Staffan Danielsson båda c yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Fö10 av Eskil Erlandsson m.fl. c, m, fp, kd yrkandena 1, 2 i denna del,

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU11p1 Styrning

Votering: betänkande 2005/06:FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, förslagspunkt 1 Styrning Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö10 av Eskil Erlandsson m.fl. c, m, fp, kd yrkande 2 i denna del. Datum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej

2006-05-17

Omröstning 2005/06:FöU10p1 Renovering och modifiering av Haubits 77B

Votering: betänkande 2005/06:FöU10 Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B, förslagspunkt 1 Renovering och modifiering av Haubits 77B Riksdagen bifaller proposition 2005/06:132 och avslår motion 2005/06:Fö5 av Allan Widman m.fl. fpDatum: 2006-05-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-17

Omröstning 2005/06:KU37p5 Utvidgning av missbruksmodellen

Votering: betänkande 2005/06:KU37 Översyn av personuppgiftslagen, förslagspunkt 5 Utvidgning av missbruksmodellen Riksdagen avslår motion 2005/06:K26 yrkande 2. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44 0 0 11

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU37p2 Nytt mer rättssäkert förslag

Votering: betänkande 2005/06:KU37 Översyn av personuppgiftslagen, förslagspunkt 2 Nytt mer rättssäkert förslag Riksdagen avslår motion 2005/06:K27. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 1 32 m 44 0 0 11 c 0 16 0 6

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU32p7 Öppna samebyar

Votering: betänkande 2005/06:KU32 Ett ökat samiskt inflytande, förslagspunkt 7 Öppna samebyar Riksdagen avslår motion 2005/06:K13 yrkande 5. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0 0 32 m 44 0 0 11 c 16 0 0 6

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU32p3 Icke renägande samers villkor

Votering: betänkande 2005/06:KU32 Ett ökat samiskt inflytande, förslagspunkt 3 Icke renägande samers villkor Riksdagen avslår motion 2005/06:K14 yrkande 1. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1 33 m 44 0 0 11 c 0

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU32p8 Samlat anslag till Sametinget

Votering: betänkande 2005/06:KU32 Ett ökat samiskt inflytande, förslagspunkt 8 Samlat anslag till Sametinget Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K14 yrkande 2 och 2005/06:K15 yrkande 3. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU24p1 Dispositiva helgdagar

Votering: betänkande 2005/06:KU24 Allmänna helgdagar, m.m.förslagspunkt 1 Dispositiva helgdagar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K316 och 2005/06:A258 yrkande 19. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 33 m 44 0 0

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU19p9 Utbildning

Votering: betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 9 Utbildning Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K306 yrkandena 2-4, 2003/04:K358 i denna del, 2003/04:K380 yrkandena 6 och 7, 2003/04:K435 i denna del, 2004/05:K284 yrkandena 4-6, 2004/05:K397 yrkande 4, 2005/06:K22 yrkande 26, 2005/06:K249 yrkandena 6-9,

2006-05-11

Omröstning 2005/06:KU19p7 Fler nationella minoriteter

Votering: betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 7 Fler nationella minoriteter Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K370 yrkande 3, 2003/04:K417 yrkande 10, 2004/05:K284 yrkande 13, 2005/06:K249 yrkande 16 och 2005/06:K409 yrkande 4. Datum: 2006-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-05-11