Dokument & lagar (74 träffar)

Omröstning 2009/10:CU24p3 Uppföljning och utvärdering

Votering: betänkande 2009/10:CU24 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler, förslagspunkt 3 Uppföljning och utvärdering Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C20 yrkande 5 och 2009/10:C22 yrkande 2. Datum: 2010-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v,

2010-06-22

Omröstning 2009/10:CU24p2 Kompletterande överväganden

Votering: betänkande 2009/10:CU24 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler, förslagspunkt 2 Kompletterande överväganden Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C20 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2009/10:C22 yrkandena 3-5. Datum: 2010-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-06-22

Omröstning 2009/10:CU24p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2009/10:CU24 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 2. lag om ändring i jordabalken, 3. lag om ändring i hyresförhandlingslagen 1978:304Därmed

2010-06-22

Omröstning 2009/10:CU26p1 Riksrevisionens styrelses redogörelse

Votering: betänkande 2009/10:CU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses redogörelse Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C1 och 2009/10:C2 samt lägger redogörelse 2009/10:RRS2 till handlingarna. Datum: 2010-06-21 Omröstning i sakfrågan

2010-06-21

Omröstning 2009/10:CU25p1 Ny plan- och bygglag

Votering: betänkande 2009/10:CU25 En enklare plan- och bygglag, förslagspunkt 1 Ny plan- och bygglag Riksdagen dels antar utskottets förslag enligt bilaga 3 till 1. plan- och bygglag, 2. lag om ändring i miljöbalken, 3. lag om ändring i lagen 1933:269 om ägofred, 4. lag om ändring i fastighetsbildningslagen 1970:9885.

2010-06-21

Omröstning 2009/10:CU21p1 Ersättning vid expropriation

Votering: betänkande 2009/10:CU21 Ersättning vid expropriation, förslagspunkt 1 Ersättning vid expropriation Riksdagen antar dels regeringens förslag till 1. lag om ändring i expropriationslagen 1972:7192. lag om ändring i miljöbalken, 3. lag om ändring i fastighetsbildningslagen 1970:9884. lag om ändring i rennäringslagen

2010-06-21

Omröstning 2009/10:CU29p1 Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar

Votering: betänkande 2009/10:CU29 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar, förslagspunkt 1 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar Riksdagen dels godkänner protokollet den 12 februari 2004 om ändring av konventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet den 28 januari

2010-06-17

Omröstning 2009/10:CU29p2 Ytterligare översyn av lagstiftningen

Votering: betänkande 2009/10:CU29 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar, förslagspunkt 2 Ytterligare översyn av lagstiftningen Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C18 yrkande 2, 2009/10:C19 och 2009/10:N17 yrkande 3. Datum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej

2010-06-17

Omröstning 2009/10:CU20p3 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad

Votering: betänkande 2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn, förslagspunkt 3 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad Riksdagen avslår motion 2009/10:C23 yrkande 1. Datum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-06-17

Omröstning 2009/10:CU23p1 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Votering: betänkande 2009/10:CU23 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare, förslagspunkt 1 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i skadeståndslagen 1972:2072. lag om ändring i skadeståndslagen 1972:207Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:142

2010-05-26

Omröstning 2009/10:CU15p2 Konkurrens inom flygtrafikledningstjänsten

Votering: betänkande 2009/10:CU15 Luftfartens lagar, förslagspunkt 2 Konkurrens inom flygtrafikledningstjänsten Riksdagen antar 6 kap. 13 regeringens förslag till luftfartslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:95 i denna del och avslår motionerna 2009/10:C9 och 2009/10:C10 yrkande 1. Datum: 2010-05-26 Omröstning

2010-05-26

Omröstning 2009/10:CU15p1 Tillståndsprövning av flygplatser

Votering: betänkande 2009/10:CU15 Luftfartens lagar, förslagspunkt 1 Tillståndsprövning av flygplatser Riksdagen antar 6 kap. 5 och 6 regeringens förslag till luftfartslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:95 i denna del och avslår motion 2009/10:C10 yrkande 2. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2010-05-26

Omröstning 2009/10:FöU8p1 Propositionens lagförslag

Votering: betänkande 2009/10:FöU8 Försvarsmaktens personalförsörjning m.m.förslagspunkt 1 Propositionens lagförslag Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1994:1809 om totalförsvarsplikt, 2. lag om ändring i lagen 1994:1809 om totalförsvarsplikt, 3. lag om Försvarsmaktens personal vid internationella

2010-05-19

Omröstning 2009/10:CU27p1 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna

Votering: betänkande 2009/10:CU27 Tillsyn av överförmyndarna, förslagspunkt 1 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna Riksdagen avslår framställning 2009/10:RRS23 punkterna 1 och 2. Datum: 2010-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2010-05-19

Omröstning 2009/10:CU14p2 Uppföljning

Votering: betänkande 2009/10:CU14 En nedre promillegräns för sjöfylleri, förslagspunkt 2 Uppföljning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C6 yrkande 3 och 2009/10:C7. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 82

2010-04-28

Omröstning 2009/10:CU18p1 Upphävande av förköpslagen

Votering: betänkande 2009/10:CU18 Upphävande av förköpslagen, förslagspunkt 1 Upphävande av förköpslagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om upphävande av förköpslagen 1967:8682. lag om ändring i jordabalken, 3. lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:82

2010-03-24

Omröstning 2009/10:CU9p8 Kunskapsutveckling inom byggsektorn

Votering: betänkande 2009/10:CU9 Byggfrågor, förslagspunkt 8 Kunskapsutveckling inom byggsektorn Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C390 yrkande 12 och 2009/10:C483 yrkande 13. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 102 0

2010-03-24

Omröstning 2009/10:CU9p1 Energideklarationer

Votering: betänkande 2009/10:CU9 Byggfrågor, förslagspunkt 1 Energideklarationer Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C3, 2009/10:C283 yrkandena 1 och 2, 2009/10:C319 och 2009/10:C438 samt lägger redogörelse 2009/10:RRS3 till handlingarna. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1

2010-03-24

Omröstning 2009/10:CU13p2 Regler för socialt företagande

Votering: betänkande 2009/10:CU13 Associationsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Regler för socialt företagande Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N389 yrkande 4 och 2009/10:N394 yrkande 2. Datum: 2010-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-03-17

Omröstning 2009/10:CU13p1 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m.

Votering: betänkande 2009/10:CU13 Associationsrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 yrkande 29, 2009/10:C229, 2009/10:C325, 2009/10:C336, 2009/10:C364 yrkande 1, 2009/10:C435, 2009/10:C441, 2009/10:C449, 2009/10:C464, 2009/10:C487, 2009/10:C488,

2010-03-17

Paginering