Dokument & lagar (12 träffar)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR14

Trafikutskottets offentliga utfrågning den 29 mars 2012 om framtida godstransporter ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-97-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR14 Förord Det moderna samhället är beroende av väl fungerande godstransporter med höga krav på effektivitet, ekonomi och kvalitet. Samtidigt ställs

2012-06-27

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR14 (pdf, 3615 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning

Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-27-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR8 Förord Riksdagen har återkommande behandlat frågor som rör de tunga godstrans- porterna på väg och tillsynen av

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning (pdf, 1706 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10

Verksamheten vid scenkonstallianserna En utvärdering ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-29-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:KrU10 Förord Arbetsmarknaden för professionella skådespelare, dansare och musiker kännetecknas av förhållandevis få tillsvidareanställningar. För att bl.a. öka den sociala och ekonomiska

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10 (pdf, 483 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR9

Trafikutskottets offentliga utfrågning den 8 december 2011 om järnvägens vinterberedskap ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-28-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR9 Förord Flera års vintrar med mycket snö, sträng kyla och kraftiga snöoväder har utsatt landets resenärer och transportföretag för svåra påfrestningar.

2012-01-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR9 (pdf, 3728 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR26

Trafikutskottets offentliga utfrågning om godstransporter ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-39-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR26 Förord Godstransporter har stor betydelse för tillväxten, och det är därför viktigt att åstadkomma ett hållbart godstransportsystem innefattande klimatsmarta logistiklösningar.

2008-09-30

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR26 (pdf, 1858 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin Holm-Lindqvist och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984. ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-37-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR24

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24 (pdf, 461 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR21

Trafikutskottets och försvarsutskottets offentliga utfrågning om IT-säkerhet ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-33-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR21 Förord IT-säkerhet är en viktig del i den fortsatta IT-utvecklingen där beroendet av IT-system i såväl offentlig som privat sektor alltmer ökar.

2008-06-01

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR21 (pdf, 2544 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR14

Förnybara drivmedels roll för att minska transportsektorns klimatpåverkan ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-23-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR14 Förord Mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom området för förnybara drivmedel och den betydelse sådana har för omställningen till ett hållbart transportsystem

2008-04-25

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR14 (pdf, 3230 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR16

Anpassningen av trafikens infrastruktur när klimatet förändras ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-25-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR16 Förord Trafikens infrastruktur kommer att påverkas negativt när klimatet förändras på grund av den globala uppvärmningen. Det finns därför ett behov av att påbörja

2008-04-01

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR16 (pdf, 4201 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR10

Trafikutskottets offentliga utfrågningar hösten 2007 om trafikens infrastruktur ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-15-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR10 RIKSDAGENS TRAFIKUTSKOTT Riksdagen behandlar varje år ett stort antal motionsförslag som handlar om investeringar i vägar och järnvägar i olika

2008-02-01

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR10 (pdf, 1171 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR5

Uppföljning av hur stormen Gudrun hanterats inom transport- och kommunikationsområdet ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-08-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007 2007/08:RFR5 Förord Våren 2005 behandlade trafikutskottet fem motioner med 16 motionsyrkanden i betänkandet Åtgärder inom kommunikationsområdet med anledning

2007-11-01

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR5 (pdf, 2264 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR2

Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur en forskningsöversikt ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-05-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007 2007/08:RFR2 Förord Trafikutskottet beslutade vid sammanträde den 13 februari 2007 att ta fram en forskningsöversikt om offentlig-privat samverkan OPSSyftet med forskningsöversikten

2007-11-01

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR2 (pdf, 904 kB)