Dokument & lagar (6 träffar)

kadep 1918:1 - urtima

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 7. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 2 november 1918. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde innevarande dag, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, hava till tjänstemän i riksdagens kansli antagits:

1918-11-02

kadep 1918:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr J. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 25 februari 1918 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträden den 19 nästlidne januari och innevarande dag, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver, hava

1918-02-22

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

kadep 1909:1 Andra kammaren

Andra Kammarens Kanslideputerades Utlåtande N:o 1. 1 N:o 1. Ank. till Riksd. kansli den 15 maj 1909 kl. It f. m. Andra Kammarens kanslideputerades utlåtande i anledning af väckt motion om ändring af 7 1 mom. i arbetsordningen för Riksdagens Andra Kammare. Uti en af herr af CallerJiolm väckt motion, n:o 273, som för yttrandes

1909-05-14

kadep 1909:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Ank. till Tryckeriafdelningen den 19 januari 1909 kl. 3 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjänstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva, i den ordning 80 riksdagsordningen föreskrifver, till tjänstemän i Riksdagens kansli

1909-01-19

protutdr 1909

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1909. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Prot.TJtdrag den 18 Januari 1909. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1909. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1909-01-01