Dokument & lagar (475 träffar)

Motion 2007/08:Ju37 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju37 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. v082 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med en uppföljning


Utskottsberedning: 2008/09:JuU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:Ju37 av Alice Åström m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24

Kulturutskottets offentliga utfrågning om de fem nationella minoriteternas kultur Dikten på s. 45 av Eeva Kilpi är tolkad från finska av Kerstin Holm-Lindqvist och finns i samlingen Innan döden som gavs ut på Fripress Bokförlag 1984. ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-37-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2007/08:RFR24

2008-06-05

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR24 (pdf, 461 kB)

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:139 En modernare rättegång några ytterligare frågor s96014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i de delar där man föreslår att prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgörande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju35 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju35 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar VIS i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju35 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju34 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju34 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder.


Utskottsberedning: 2007/08:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju34 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare s96011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till Kriminalvården. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU25
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ju32 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s96013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tingsrättsorganisationen som den ser ut i dag inte bör


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju30 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s8008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att dömande verksamhet i Landskrona


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju29 av Anders Karlsson och Christin Hagberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s41005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Katrineholms tingsrätt kvarstår som egen domstol. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju26 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju26 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet s96012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:83. Motivering Det är angeläget att det internationella polissamarbetet utvecklas så att kampen mot den gränsöverskridande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju26 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju28 av Sonia Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju28 av Sonia Karlsson s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s40001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Motala ska behållas som kansliort inom Linköpings tingsrätt.


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju28 av Sonia Karlsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. 2 Inledning Allt fler med psykiska


Utskottsberedning: 2007/08:JuU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen s96010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2007/08:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju33 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju33 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:113 Rekrytering av domare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högre krav på kunskaper om könsmaktsordningen, sexualiserat våld


Utskottsberedning: 2007/08:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju33 av Alice Åström m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju25 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju25 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet. Inledning Vänsterpartiet är positivt till samarbete mellan länder


Utskottsberedning: 2007/08:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju25 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:Ju22 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju22 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:68 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag vad gäller dels 36 kap. 5 a första stycket 2 och 3 samt andra stycket BrB, dels lagen om förfarande vid förverkande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju22 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:Ju23 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju23 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju23 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Ju21 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju21 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri s96009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av två nya straffbestämmelser: vållande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Ju21 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård s med anledning av skr. 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism s27082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i

2008-02-27

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju19 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju19 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism s96008 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Terroristhotet 2 Polis i kris 3 Oklart internationellt


Utskottsberedning: 2007/08:JuU30
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:Ju19 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 64 kB)